Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-2-2

 

Rīga 30.01.2001

Par LZP komisijām

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 2001.g. sekojošas LZP komisijas:

1. Zinātnes stratēģijas komisija

1. J. Jansons ( priekšsēd.) 8. B. Rivža
2. E. Grēns (priekšsēd. vietn.) 9. A. Siliņš
3. J. Bārzdiņš 10. J. Stradiņš

4. V.Dimza

11. A. Tabuns

5. V.Egle

12. U. Viesturs

6. J. Ekmanis

7. L.Ribickis

2. Centralizētā un mērķa finansējuma komisija

1. A. Siliņš (priekšsēd.) 7. J. Kursīte- Pakule
2. J. Ekmanis (priekšsēd. vietn.) 8. I. Ozolanta
3. I. Biļinskis 9. P. Zālītis
4. V. Egle 10. V. Zelčs
5. A. Jemeljanovs
6. I. Knēts

3. Zinātnes starptautiskās koordinācijas komisija

1 I. Knēts (priekšsēd.) 5. A. Siliņš
2. T.Millers (priekšsēd. vietn.) 6. J. Stradiņš
3. E. Grēns 7. U.Viesturs
4. I.Lācis 8. P Zvidriņš

4. Zinātnes likumdošanas komisija

1. J. Jansons (priekšsēd.) 4. I. Godmanis
2. A. Siliņš (priekšsēd. vietn.) 5. J. Stradiņš
3. V. Egle 6. V.Zelčs

5. Promocijas padomju komisija*)

1. E. Bērziņš 7. I.Muižnieks
2. J. Ekmanis 8. L. Ribickis
3. A. Jemeļjanovs 9 . A.Tabuns
4. I. Kalviņš 10. I. Ozolanta
5. T. Koķe 11. H. Zenkevičs
6 . J. Kursīte-Pakule

*) Papildināta ar LZP 13.03.2001. Lēmumu Nr 2 – 3 – 3.

6. LZP doktorantūras komisija

1. E. Birģele (priekšsēdētāja)

5. V. Hausmanis

2. E. Buceniece

6. I. Ozolanta

3. D.Gertnere

7. U.Viesturs

4. B.Grasmanis

7. Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisija

1. J. Grabis (priekšsēdētājs) 6. A.Martinsons
2. A. Jemeļjanovs (priekšsēd. vietn.) 7. T.Millers
3. E. Buceniece 8. B.Rivža
4. M. Kalniņš 9. A.Vasks
5. I. Kalviņš

 

Latvijas zinātnes padomes priekšsēdētājs LZA kor.loc. J.Jansons

Zinātniskais sekretārs M.Vaivars