Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-3-4

 

Rīgā, 2001.g. 30. janvārī

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Darbībai pilnvarotu promocijas padomju un grupu ekspertiem pēc trim gadiem no to tiesību apstiprināšanas datuma LZP Promocijas padomju komisijā atkārtoti iesniedzamas zinātniskās kvalifikācijas anketas.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons