Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr 1-4-1

 

 

Rīgā, 2001. gada 30. janvārī

Latvijas Zinātnes padome nolemj noteikt sekojošu Latvijas Zinātnes padomes locekļu, darba grupu (komisiju) un ekspertu darba apmaksu:

 

Zinātniskais grāds

LZP locekļiem,
t.sk. valdes locekļiem

Darba grupu
(komisiju)
locekļiem

Ekspertu komisiju
locekļiem,
ekspertiem

LVL stundā

Habilitētais doktors,
Doktors

6,00

3,75

1,80

Bez zinātniskā grāda  

2,25

1,20

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētāja un priekšsēdētāja vietnieka darbu apmaksāt pēc stundu likmes 1,5 st./ dienā.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons