Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-1-1

 

Rīga 13.02.2001.

Par LZP sadarbības projektu
konkursa izsludināšanu

 

Latvijas zinātnes padome nolemj:

1. Izsludināt sadarbības projektu ideju pieteikumus šādos zinātņu blokos:

2. Pieteikumā uzrādīt:

Pieteikuma apjoms nepārsniedz 2 lpp.

3. Projektu ideju pieteikumus iesniegt LZP līdz 2001.g. 17.aprīlim.

 

Latvijas zinātnes padomes priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons