Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 2-3-1

 

Rīga 13.03.2001.

Par jauno zinātnes apakšnozaru
izveidošanu Juridisko zinātņu
nozarē

 

Pamatojoties uz Latvijas Zinātnes padomes Zinātnes nozaru un apakšnozaru klasifikācijas komisijas 2001.g.16.02. lēmumu LZP nolemj atbalstīt Latvijas policijas akadēmijas Senāta 2001.g.31. janvāra lūgumu izveidot divas jaunas Juridisko zinātņu apakšnozares:

1.Kriminalistika un operatīvās darbības teorija.

2.Policijas tiesības.

 

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons