Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 4-1-2

 

Rīga, 12.06.2001.g.

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

nodot AEK tālākai izskatīšanai šādus 2002.g. sadarbības projektu pieteikumus:

 

Sadarbības projekts nr. 02.0001. Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā

(paredzamais finansējums 2002.g. 18000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,

vadītājs

2002.g. piepr. fin., LVL
1. Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā RTU, Ribickis L. 18000
2. Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā LaTAIA, Gūtmanis A. 22000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0002. Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā

(paredzamais finansējums 2002.g. 92000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde, vadītājs 2002.g. piepr. fin., LVL
1. Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā LU MII, Bārzdiņš J. 108054

 

Sadarbības projekts nr. 02.0003. Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde

(paredzamais finansējums 2002.g. 247000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde RTU,
Kalniņš M.
247000
2. Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde

Magnētiskie šķidrumi: koloidālo nanokompozītu īpašības, termokonvektīvās parādības un izmantošanas iespējas siltumtehnikā un enrģētikā

LU FI,
Blūms E.
9860

 

Sadarbības projekts nr. 02.0004. Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai

(paredzamais finansējums 2002.g. 71000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai LOSI, Lukevics E. 71000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0006. Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai
(paredzamais finansējums 2002.g. 44000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai
FEI,
Ekmanis J.
44000
2. Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai
Saules enerģijas integrācija centralizētajā un decentralizētajā siltumapgādē Latvijā
Strasa Konsultanti SIA, Gedrovičs M. 10000
3. Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai
Slāpekļa oksīdu (NOx) un oglekļa savienojumu veidošanās kontrole atjaunojamo degvielu degšanas procesā vides ekoloģiskai aizsardzībai
LU,
Auziņš M.
25000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0007. Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas

(paredzamais finansējums 2002.g. 83000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas LV KĶI, Andersons B. 83000

 

Sadarbības projekts nr. 02. 0008. Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās

(paredzamais finansējums 2002.g. 28000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde, vadītājs 2002.g. piepr. fin., LVL
1. Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās ŪZZI,
Segals H.
28000
2. Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās LU,
Bethers U.
36000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0009. Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība

(paredzamais finansējums 2002.g. 33000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde, vadītājs 2002.g. piepr. fin., LVL
1. Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība

 

LU BI, Melecis V.,

LU, Kļaviņš M.

33000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0010. Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana

(paredzamais finansējums 2002.g. 37000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g.
piepr. fin., LVL
1. Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana LU MBI, Beķers M. 37000
2. Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana Etanola ieguve no dabiskiem materiāliem izmantojot pentozes asimilējošos mikroorganismus LU MBI, Kralliša I. 7020

 

Sadarbības projekts nr. 02.0011. Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte

(paredzamais finansējums 2002.g. 80000 LVL)

Nr.
p.k.
Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g.
piepr. fin.
1. Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte

 

LIC, Vīksna L.,

BOVAS P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,
Martinsons A.

80000

Sadarbības projekts nr. 02.0012. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

(paredzamais finansējums 2002.g. 61000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g.
piepr. fin., LVL
1. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti LMA, I.Ozolanta 61000
2. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti LU EKMI.

Sīpols J., Plakane L., Ligere R.

61000
3. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

Ar vecumu saistīto depresiju glikokortikoīdie mehānismi: biomarķeri un antidepresantu mērķa molekulas

LU, V.Kluša 12000
4. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

LU Latvijas Vēstures institūta antropoloģiskās kolekcijas un to nozīmes iedzīvotāju novecošanās biomedicīnisko un sociālo aspektu pētniecībā

LU LVI, Grāvere R. 7781
5. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

Encefalopātijas attīstības vecuma īpatnības un to mehānismi – biomarķieri, riska novērtēšanas kritēriji, koncepcija, agrīnā diagnostika un rehabilitācija

MBEPC, Vandāns J. 11000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0013. Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

(paredzamais finansējums 2002.g. 72000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

 

LLMZA, Belickis M., LU BI, Rašals Ī.,

Priekuļu sel. stacija, Miglavs U.

72000

 

Sadarbības projekts nr. 02. 0014. Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi

(paredzamais finansējums 2002.g . 44000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi LV MI “Silava”, Zālītis P. 44000
2. Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi Arheoloģiskās koksnes saglabāšana, izpēte un Latvijas dendrohronoliģisko skalu izstrādāšana LU LVI, Zunde M. 13927

 

Sadarbības projekts nr. 02.0015. Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei

(paredzamais finansējums 2002.g. 79000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei LLU ZC “Sigra”, Jemeļjanovs A. 79000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0016. Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā

(paredzamais finansējums 2002.g. 40000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā LLU,
Rivža P.
40000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0017. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

(paredzamais finansējums 2002.g. 30000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā ZA EI,
Karnīte R.
30000
2. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

Latvijas monetārā un finansu sektora izpēte ES kontekstā

LU,
Zelgalvis E.
7000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0018. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā

(paredzamais finansējums 2002.g . 41000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā LLU UZC,
Matisāns E.
41179
2. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā LU FSI,
Tisenkopfs T.
41000
3. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā LU,
Laķis P.
41000
4. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā

Piesārņotās vides ķīmiskā iedarbība uz kultūrvēsturiskajiem pieminekļiem un inženiertehniskajām būvēm un tās novēršana

RTU,
Vītiņa I.
18000

 

Sadarbības projekts nr. 02.0019. Letonika

(paredzamais finansējums 2002.g . 148000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Letonika LU LFMI, Hausmanis V. 297346

 

Sadarbības projekts nr. 02.0020. Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā

(paredzamais finansējums 2002.g . 56000 LVL)

Nr. p.k. Sadarbības projekta priekšlikumi Iestāde,
vadītājs
2002.g. piepr. fin., LVL
1. Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā LU FSI,

Tabuns A.

56000
2. Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā

Latvijas tiesību iekārtas transformācija kontekstā ar iestāšanos Eiropas Savienībā

LZA BSPC, Jundzis T. 30000
3. Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā

Sociālās un finansu politikas mijiedarbība politikas

LU,
Zelgalvis E.
8000

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs,
LZA kor.loc. J. Jansons