Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-1-1

 

Rīga 04.07.2001.

 

Latvijas zinātnes padome nolemj:

1. Apstiprināt 2002. gadā finansējamos 696 fundamentālo un lietišķo pētījumu projektus 14 zinātņu nozarēs saskaņā ar izsludinātā konkursa rezultātiem un NEK lēmumiem (1.pielikums).

2. Apstiprināt 2002. gadā finansējamos 23 LZP sadarbības projektus saskaņā ar izsludinātā konkursa rezultātiem un AEK lēmumiem (2.pielikums).

 

Latvijas zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor. loc. J.Jansons