1. pielikums LZP 04.07.2001.g.
lēmumam Nr. 5-1-1

2002. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu
konkursa rezultāti

 

Zinātnes nozare

2001.g. finansēto projektu
skaits

Iesniegto projektu skaits

Jauno projektu skaits

2002.g. finansēto projektu skaits

1.

Informātika

46

48

3

47

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

61

66

8

61

3.

Fizika, matemātika, astronomija

89

90

3

89

4.

Ķīmija

65

66

2

66

5.

Tehnoloģijas zinātniskie pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

33

41

9

33

6.

Bioloģija, vides un Zemes zinātnes

72

78

9

71

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija un virusoloģija

39

42

5

38

8.

Medicīna

100

103

4

101

9.

Lauksaimniecības zinātnes

45

49

5

44

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

14

14

1

14

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātnes

28

32

10

28

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

55

60

9

56

13.

Ekonomikas un juridiskās zinātnes

33

36

6

34

14.

Mežzinātne

14

15

1

14

 

KOPĀ:

694

740

75

696