2002. gada Latvijas Zinātnes padomes finansējamie sadarbības projekti

 

2. pielikums LZP 04.07.2001.g.
lēmumam Nr. 5-1-1

Sadarbības projekts nr. 02.0001. Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā.

Paredzamais finansējums 2002.g. 18000 LVL.

Nr. p.k.

Sadarbības projekta nosaukums

Iestāde,
vadītājs

1.

Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā

LaTAIA, Gūtmanis A.


Sadarbības projekts nr. 02.0002.
Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā.

Paredzamais finansējums 2002.g. 92000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā LU MII, Bārzdiņš J.


Sadarbības projekts nr. 02.0003.
Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde.

Paredzamais finansējums 2002.g. 247000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde RTU, Kalniņš M.


Sadarbības projekts nr. 02.0004.
Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai.

Paredzamais finansējums 2002.g. 71000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai LOSI, Lukevics E.


Sadarbības projekts nr. 01.0005. Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai.
Tiek finansēts no 2001.g.

Paredzamais finansējums 2002.g. 79667 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai LU CFI,
Krūmiņš A.


Sadarbības projekts nr. 02.0006.
Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai.
Paredzamais finansējums 2002.g. 44000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai FEI,
Ekmanis J.


Sadarbības projekts nr. 02.0007.
Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas.

Paredzamais finansējums 2002.g. 83000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas LV KĶI, Andersons B.


Sadarbības projekts nr. 02. 0008.
Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās.

Paredzamais finansējums 2002.g. 28000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās ŪZZI,
Segals H. LU,
Bethers U.


Sadarbības projekts nr. 02.0009.
Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība.

Paredzamais finansējums 2002.g. 33000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība LU BI, Melecis V.


Sadarbības projekts nr. 02.0010.
Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana.

Paredzamais finansējums 2002.g. 37000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana LU MBI, Beķers M.


Sadarbības projekts nr. 02.0011.
Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte.

Paredzamais finansējums 2002.g. 80000 LVL.

Nr.
p.k.
Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte

 

LIC, Vīksna L.,

BOVAS P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca,
Martinsons A.


Sadarbības projekts nr. 02.0012.
Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti

Paredzamais finansējums 2002.g. 61000 LVL.

Nr.
p.k.
Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti LMA, Ozolanta I.


Sadarbības projekts nr. 02.0013.
Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes

Paredzamais finansējums 2002.g. 72000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes LLMZA, Belickis M.


Sadarbības projekts nr. 02. 0014.
Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi.

Paredzamais finansējums 2002.g . 44000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi LV MI “Silava”, Zālītis P.


Sadarbības projekts nr. 02.0015.
Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei.

Paredzamais finansējums 2002.g. 79000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei LLU ZC “Sigra”, Jemeļjanovs A.


Sadarbības projekts nr. 02.0016.
Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā.

Paredzamais finansējums 2002.g. 40000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā LLU,
Rivža P.


Sadarbības projekts nr. 02.0017.
Latvijas integrācija Eiropas Savienībā

Paredzamais finansējums 2002.g. 30000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Latvijas integrācija Eiropas Savienībā ZA EI,
Karnīte R.


Sadarbības projekts nr. 02.0018.
Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā.

Paredzamais finansējums 2002.g . 41000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā Letonikas fonds,
Laķis P.


Sadarbības projekts nr. 02.0019.
Letonika.

Paredzamais finansējums 2002.g . 148000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Letonika LU LFMI, Hausmanis V.


Sadarbības projekts nr. 02.0020.
Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā.

Paredzamais finansējums 2002.g . 50000 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā LU FSI,
Tabuns A.


Sadarbības projekts nr. 01.0023.
Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē. Tiek finansēts no 2001.g.
Paredzamais finansējums 2002.g . 100849 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē LMA, Krūmiņa A.,

LU BMC,
Grēns E.


Sadarbības projekts nr. 01.0024.
Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei. Tiek finansēts no 2001.g.
Paredzamais finansējums 2002.g . 22432 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei FEI,
Ekmanis J.


Sadarbības projekts nr. 01.0025. Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana.
Tiek finansēts no 2001.g.
Paredzamais finansējums 2002.g . 10940 LVL.

Nr. p.k. Sadarbības projekta nosaukums Iestāde,
vadītājs
1. Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana LU HIDEI,
Andrušaitis A.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J. Jansons