Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 5-2-1

 

Rīgā, 2001.g. 4.jūlijā

Pamatojoties uz LZP Doktorantūras komisijas 2001.g. 28.jūnija lēmumu piešķirt LZP 2001.gada doktorantūras atbalsta grantus šādiem Latvijas augstskolu doktorantiem:

Nr. p.k.

Nozare

Iestāde

Vārds

Uzvārds

Promocijas darba vadītājs

Piešķirts LVL

Termiņš

1.

1.

LU (RITI) Baiba Apine Dr.h.sc.comp. J.Borzovs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

2.

1.

LU MII Kārlis Freivalds Dr.math. P.Ķikusts

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

3.

1.

RTU (RezAugst) Ēriks Tipāns Dr.h.sc.comp. A.Borisovs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

4.

2.

RTU Aleksandrs Joņins Dr.h.sc.ing. A.Sauhats

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

5.

2.

RTU Guntis Pikurs Dr.sc.ing. G.Bunga

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

6.

2.

RTU Māris Skurba Dr.h.sc.ing. J.Rudzītis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

7.

3.

RTU Tatjana Bogučarska Dr.h.phys. J.Dehtjars

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

8.

3.

RTU Ilona Dzenīte Dr.h.phys. M.Antimirovs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

9.

3.

LU Gunta Mazareviča Dr.biol. T.Freivalds

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

10.

3.

RTU (LU FI) Aleksandrs Pedčenko Dr.h.sc.ing. G.Sagalovičs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

11.

4.

LU Ineta Rozenbaha Dr.h.chem. M.Kļaviņš,
Dr.h.chem. A.Zicmanis
no 01.02.2002.g.

12.

5.

RTU Irina Pedaja Dr.h.sc.ing. G.Mežinskis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

13.

5.

LMA Māris Skromanis Dr.pharm. I.Bārene

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

14.

6.

LU HIDEI Ingrīda Puriņa Dr.biol. M.Balode

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

15.

6.

LU BI Ineta Šteinīte Dr.h.biol. Ģ.Ieviņš

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

16.

7.

LU BPSC Tatjana Pančuka Dr.biol. V.Baumanis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

17.

8.

LMA Arnolds Kadišs Dr.h.med. I.Ozolanta

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

18.

8.

LMA Baiba Mališeva Dr.h.med. A.Krūmiņa

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

19.

8.

LU Baiba Opmane Dr.h.med. V.Kluša

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

20.

8.

LMA Pēteris Stradiņš Dr.h.sc.ing. V.Kasjanovs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

21.

8.

LMA Vita Zīdere Dr.h.med. A.Lācis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

22.

9.

LLU Inta Dzalbe Dr.sc.ing. P.Bušmanis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

23.

9.

LLU Dace Keidāne Dr.h.biol. E.Birģele

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

24.

9.

LLU Linda Legzdiņa Dr.biol. I.Belicka

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

25.

9.

LLU Jānis Livmanis Dr.h.agr. A.Kārkliņš

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

26.

9.

LLU (Pūre) Inga Moročko Dr.biol. B.Bankina

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

27.

9.

LLU (Sigra) Regīna Tamane Dr.med.vet., Dr.h.agr. A.Jemeļjanovs,
Dr.h.med. M.Pilmane

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

28.

10.

LU Sigita Šnē Dr.hist. A.Vijups

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

29.

11.

LU LValI Asnate Baņģiere Dr.h.philol. D.Markus

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

30.

11.

DPU Maija Burima Dr.h.philol. V.Vāvere,
Dr.philol. A.Stankeviča

475

no 01.07.01.līdz 31.10.01.(4 mēn.)

31.

11.

LU Laura Freimane Dr.h.philol. I.Druviete

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

32.

11.

DPU Gatis Ozoliņš Dr.h.philol. J.Kursīte

475

no 01.07.01.līdz 31.10.01.(4 mēn.)

33.

11.

LU LValI Anitra Tīsiņa Dr.h.philol. I.Jansone

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

34.

11.

LU Jana Vērdiņa Dr.h.philol. J.Kursīte

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

35.

12.

LU (DPU) Aleksejs Ruža Dr.h.paed., Dr.h. psych. A.Vorobjovs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

36.

12.

LU Ligita Stramkale Dr.h.paed. J.Anspaks

356

no 01.07.01.līdz 30.09.01.(3 mēn.)

37.

12.

LU Ingūna Upzare Dr.psych. M.Raščevska

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

38.

12.

LU Aina Vasiļenoka Dr.paed. E.Černova

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

39.

12.

LU Rinalds Zembahs Dr.h.phil. M.Kūle

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

40.

12.

LU Linda Zīverte Dr.sc.soc. T.Tisenkopfs

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

41.

13.

RTU Uldis Cimdiņš Dr.h.oec. R.Počs

356

no 01.07.01.līdz 30.09.01.(3 mēn.)

42.

13.

LU Ramona Rupeika Dr.h.oec. E.Zelgalvis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

43.

13.

LLU Ilze Stokmane Dr.h.oec. B.Rivža

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

44.

13.

LLU Evelīna Špakoviča Dr.h.agr. K.Špoģis

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)

45.

14.

LU BI Dace Ofkante Dr.h.biol. I.Liepa, Dr.h.geogr. M.Laiviņš

713

no 01.07.01.līdz 31.12.01.(6 mēn.)
KOPĀ:

30182

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons

LZP Doktorantūras komisijas
priekšsēdētāja, profesore E.Birģele