Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 1-1-1

 

Rīga,                          09.02.1999.g.

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj apstiprināt 1999. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu projektu (grantu) finansējuma procentuālo sadali starp zinātnes nozarem sekojošā veidā:

Nr.

Nozares nosaukums

% no kopējas finansējuma summas

1.

Informātika

5.58 %

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

7.51 %

3.

Fizika, matemātika, astronomija

13.08 %

4.

Ķīmija

10.20 %

5.

Tehnoloģijas zinātnes pamati:
ķīmijas, materiālu, farmācijas

4.66 %

6.

Bioloģija, ekoloģija, vides zinātne, ģeogrāfija, ģeoloģija, ūdenssaimniecība

9.73 %

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija,
biotehnoloģija, virusoloģija

7.22 %

8.

Medicīna

10.37 %

9.

Lauksaimniecības zinātnes

10.89 %

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

3.03 %

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folkloristika, mākslas zinātne

3.93 %

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

6.14 %

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

5.85 %

14.

Mežzinātnes

1.81 %

 

Kopā:

100 %

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš


[Nākošais | Saraksts]