Latvijas Zinātnes padome

Lēmums Nr. 1-2-6

 

 Rīga, 09.02.99

  

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

ieslēgt Latvijas zinātņu nozaru un apakšnozaru sarakstā Transporta un satiksmes zinātnes nozarē apakšnozari - “Gaisa transporta ekspluatācija”.

  

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš