Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 10-2-8

Rīgā 1999.g. 21. decembrī

Latvijas Zinātnes padome, pamatojoties uz Latvijas Republikas likumu “Par zinātnisko darbību” (20.05.98.), “Nolikumu par promocijas kārtību un kritērijiem” (MK Noteikumi Nr. 134, 06.04.99.) un LZP Promocijas komisijas š.g. 14. decembra slēdzienu, nolemj:

1. Apstiprināt par ekspertiem zinātņu nozares “Ķīmija” apakšnozarēs:

Nr.
p.k.
Vārds, uzvārds Zin. grāds Apakšnozare Darba vieta
1.1. Arnolds Alksnis Dr.habil.chem. Koksnes ķīmija

Makromolekulārā ķīmija

LV KĶI
1.2. Fricis Avotinš Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija RTU
1.3. Emīlija Gudriniece Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija Valsts emerit. zin.
1.4. Mārtiņš Kalniņš Dr.habil.sc.ing. Makromolekulārā ķīmija RTU
1.5. Valdis Kampars Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija RTU
1.6. Osvalds Kukurs Dr.habil.sc.ing. Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

RTU
1.7. Tālis Millers Dr.hon.c. Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

RTU
1.8. Ojārs Neilands Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija RTU
1.9. Andris Strakovs Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija RTU
1.10 Aivars Stūris Dr.habil.chem. Analītiskā ķīmija

Neorganiskā ķīmija

Valsts emerit. zin.
1.11 Jevgēņija Švarca Dr.habil.chem. Analītiskā ķīmija

Neorganiskā ķīmija

Valsts

emerit. zin.

1.12 Raimonds Valters Dr.habil.chem. Organiskā ķīmija RTU
1.13 Nikolajs Vederņikovs Dr.habil.chem. Koksnes ķīmija LV KĶI
1.14 Ingrīda Vītiņa Dr.habil.chem. Neorganiskā ķīmija

Fizikālā ķīmija

RTU

2. Apstiprināt Rīgas Tehniskās universitātes (RTU) padomi ar promocijas tiesībām zinātņu nozarē “Ķīmija”, iekļaujot tajā augšminētos ekspertus nosauktajās apakšnozarēs.

Padome tiesīga piešķirt ķīmijas doktora (Dr.chem.) zinātnisko grādu.

Padomes pilnvaru laiks līdz 2004. g. 21. decembrim.

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš