Apstiprināts LZP Centralizētās, mērķa
un rezerves finansēšanas komisijas sēdē
24.03.1999

Latvijas Zinātnes Padomes centralizētā finansēšana 1999.gadā

Nr. p.k.

Finansēšanas objekti

Iedalīts 1998.g.

Iedalīts 1999.g.

1.1. LU Zinātniskā bibliotēka

2000

2000

1.2. LLU Fundamentālā biblioteka

2000

2000

1.3. RTU Zinātniskā bibliotēka

2000

2000

1.4. LU Observatorijas novērošanas bāze

15400

15400

1.5. LU BI Latvijas Gredzenošanas Centrs

2000

2000

1.6. LU BI Latvijas floras Herbārijs

2000

2000

1.7. LU BI Augu kaitēkļu daudzumu limitējošo bioaģentu kolekcija

2100

2100

1.8. LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka

2100

2100

1.13. LFMI Folkloras krātuve

3000

3000

1.14. LFMI Folkloras ekspedīcijas

1500

1500

1.16. LZA, LZP Skaitļošanas centrs

7700

7700

1.17. LZP, LZA Centrālais arhīvs

2750

2750

1.18. LZA Institūts "Eirolat"

1200

1000

1.19. LU HIDEI kuģis "Antonija"

2759

1000

1.20. LValI Terminoloģijas komisija

4200

4200

1.21. LValI Zinātniskās ekspedīcijas

1000

1000

1.22. LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana

1500

1500

1.23. LU Mikroorganismu centrs

4200

4200

1.24. LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana

2000

2000

1.25. LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana

500

500

1.26. LU LVI Arheoloģisko objektu izpēte

4000

4000

1.27. ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums

9500

9500

1.28. LLMZA Mežu genofonds

5000

5000

1.29. "Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs

900

900

1.30. Salaspils lineārā elektronu paāt rinātāja darbības nodrošināšana*)

1200

600

1.32. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

5000

5000

1.33. LZA FEI "Teikas rajona" institūtu transformātoru apakšstacija*)

3300

1000

1.35. LU BI Latvijas nacionālās floras datu bāze

0

 
1.36. LU Starpvalstiskā folkloras ekspedīcija

0

 
1.37. LZA Zinātnes popularizēšanas izdevumi (2.-8.m.)

0

2100

1.38. Zinātnes un dialoga centrs*)

16800

8000

1.39. LU BPSC aparatūras iegāde

0

460

  Kopā

107609

96510

*) Finansējums iedalīts 1. pusgadam

 

Izdevniecības darbība

Nr. p.k.

Finansēšanas objekti

Iedalīts 1998.g.

Iedalīts 1999.g.

2.1. LZA Vēstis

17100

17100

2.2. LZA FEI "Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls"

6300

6300

2.3. LU FI žurnāls "Magnētiskā hidrodinamika"

2100

2100

2.4. LU EDI žurnāls "Automātika un skaitļošanas tehnika"

2100

2100

2.5. LU PMI žurnāls "Mechanics of Composite Materials"

2100

2100

2.6. LU žurnāls "Zvaigžņotā debess"

5500

5500

2.7. OSI žurnāls "Heterociklisko savienojumu ķīmija

3300

3300

2.8. RTU NĶI žurnāls "Latvijas Ķīmijas Žurnāls"

8925

8925

2.9. LZA, LZS laikraksts "Zinātnes Vēstnesis"

4400

4400

2.10. LU LVI Latvijas Vēstures institūta žurnāls

6600

6600

2.11. LU žurnāls "Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki"

6000

6000

2.12. "Silava"s zinātnisko rakstu krājums "Mežzinātne"

1400

1400

2.13. LLMZA žurnāls "Latvijas Lauksaimnieks"

4000

4000

2.14. LU žurnāls "Humanities and Social Sciences. Latvia."

5500

5500

2.15. LZA izdevums "Latvijas zinātnieku biogrāfijas"

3600

3600

2.16. Humanitāro zinātņu monogrāfijas

25000

25000

2.18. LFMI žurnāls " LETONIKA"

0

2000

2.19. Balt-LASA "Baltic Journal of Laboratory Animal Science"

0

 
2.20. "Silava"s Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls "Baltic Forestry"

0

1200

2.21. LZA Vēstures monogrāfijas sagatavošana

0

2000

  Kopā

103925

109125

3. Līdzekļi objektu 1.19., 1.30., 1.33., 1.38. finansēšanai 2. pusgadā

40321

7024

  Pavisam

251855

212659

LZP Centralizēta, mērķa un rezerves finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš