Lēmums Nr 3-3

Rīgā, 1998.g. 19. jūnijā

 

Latvijas Zinātnes padome nolemj:

Apstiprināt sekojošas Latvijas Zinātnes padomes Apvienotās (bloku) ekspertu komisijas:

 

1. Dabas zinātnes

A.Siliņš (piekšsēdētājs), D.Millers, E.Lukevics, O.Neilands, U.Raitums;

2. Inženierzinātnes

J.Bārzdiņš (piekšsēdētājs), J.Daņilāns, M.Kalniņš, V.Tamužs;

3. Medicīnas un bioloģijas zinātnes

E.Grēns (piekšsēdētājs), V.Balodis, U.Viesturs, H.Zenkevičs, A.Žilēvica;

4. Lauksaimniecības un meža zinātnes

E.Birģele (piekšsēdētāja), E.Bērziņš, V.Strīķis, P.Zālītis;

5. Humanitārās un sociālās zinātnes

A.Tabuns (piekšsēdētājs ), A.Bankavs, V.Bērziņš, E.Buceniece, R.Karnīte, E.Mugurēvičs, A.Sproģis, J.Valdmanis.

 

Latvijas Zinātnes padomes priekšsēdētājs, akadēmiķis J. Ekmanis


[Iepriekšējais | Saraksts]