Latvijas Zinātnes padomes Centralizēto
objektu finansēšana
2001. gadā

 

 Nr

Finansēšanas objekti

2000.g.
finansējums

2001.g.
finansējums

1.1. LU Zinātniskā bibliotēka

1934

1934

1.2. LLU Fundamentālā bibliotēka

1934

1934

1.3. RTU Zinātniskā bibliotēka

1934

1934

1.4. LU Observatorijas novērošanas bāze

14894

14894

1.5. LU BI Latvijas Gredzenošanas centrs

1934

1934

1.6. LU BI Latvijas floras Herbārijs

1934

1934

1.7. LU BI Augu kaitēkļu daudzumu limitējošo bioaģentu kolekcija

2031

2031

1.8. LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka

2031

2031

1.13. LFMI Folkloras krātuve

3554

3991

1.14. LFMI Folkloras ekspedīcijas

1451

1014

1.16. LZA, LZP Skaitļošanas centrs

8000

8000

1.17. LZP, LZA Centrālais arhīvs

2660

2660

1.18. LZA Institūts "Eirolat"

967

967

1.20. LZA Terminoloģijas komisija

4062

4062

1.21. LValI Zinātniskās ekspedīcijas

967

967

1.22. LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana

1451

1451

1.23. LU Mikroorganismu centrs

4062

4062

1.24. LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana

1934

1934

1.25. LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana

484

484

1.26. LU LVI Arheoloģisko objektu pētījumi

3869

3869

1.27. ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums

9188

9188

1.28. LLMZA Mežu genofonds

4836

4836

1.29. "Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs

700

700

1.30. Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana

1161

1161

1.32. Latvijas Lauksaimniecības un meža Zinātņu akadēmija

4836

4836

1.37. LZA Zinātnes popularizēšanas izdevumi

6720

6720

1.38. Zinātnes un dialoga centrs*)

15500

7750

1.47. Apvienotā ekspedīcija "Dzīvesstāsts Latvijā - Kurzeme 2001"

350

350

  Kopā:  

97628

*) Finansējums 1.pusgadam

 

Izdevniecības darbība

2.1. LZA Vēstis

16539

16539

2.2. LZA FEI "Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls"

6093

6093

2.3. LU FI žurnāls "Magnētiskā hidrodinamika”

2031

2031

2.4. LU EDI žurnāls "Automātika un skaitļošanas tehnika"

2031

2031

2.5. LU PMI žurnāls "Mechanics of Composite Materials"

2031

2031

2.6. LU žurnāls "Zvaigžņotā debess"

5320

5320

2.7. OSI žurnāls "Heterociklisko savienojumu ķīmija”

3192

3192

2.8. RTU NĶI žurnāls "Latvijas Ķīmijas Žurnāls"

8632

8632

2.9. LZA, LZS laikraksts "Zinātnes Vēstnesis”

5000

5000

2.10. LU LVI Latvijas Vēstures institūta žurnāls

6384

6384

2.11. LU žurnāls "Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki"

5803

5803

2.12. "Silava"s rakstu krājums "Mežzinātne"

1354

1354

2.14. LU žurnāls "Humanities and Social Sciences. Latvia."

5320

5320

2.15. LZA izdevums "Latvijas zinātnieku biogrāfijas"

3482

3482

2.16. Humanitāro un sociālo zinātņu monogrāfijas

25000

25000

2.18. LFMI žurnāls "LETONIKA"

2000

2000

2.20. "Silava"s Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls "Baltic Forestry"

1000

1000

2.22. LU zinātn. pop. žurnāls “TERRA”

3000

3000

2.23. LValI žurnāls "Linguistica Lettica”

1000

1000

2.24 LZA projekts "MILLENIUM Skats uz Rīgu"

230

230

  Kopā:  

105442

 

Finansējums piešķirts LZP Centralizētā un mērķa finansējuma komisijas sēdē 23.01.2001. Līdzšinējo 3 finansēšanas objektu izskatīšana atlikta, 5 jaunie finansējuma pieteikumi atteikti.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, LZA kor.loc. J.Jansons

LZP Centralizētā un mērķa
finansējuma komisijas
priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš