Latvijas Zinātnes padome

Centralizēto izdevumu finansējums 2002. gadam
(2002.g. 15. janvāra lēmums Nr 1-3-1)

 

Nr.
p.k.

Finansēšanas objekti

Iedalīts 2002.g.
Ls

1.1. LU Zinātniskā bibliotēka

1900

1.2. LLU Fundamentālā bibliotēka

1900

1.3. RTU Zinātniskā bibliotēka

1900

1.4. LU Observatorijas novērošanas bāze

14900

1.5. LU BI Latvijas Gredzenošanas centrs

1900

1.6. LU BI Latvijas floras Herbārijs

1900

1.7. LU BI Augu kaitēkļus limitējošo bioaģentu kolekcija

2000

1.8. LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka

2000

1.13. LFMI Folkloras krātuve

4000

1.14. LFMI Folkloras ekspedīcijas

1100

1.16. LZA,LZP Skaitļošanas centrs

8000

1.17. LZP,LZA Centrālais arhīvs

2800

1.18. LZA Institūts "Eirolat"

1000

1.20. LZA Terminoloģijas komisija

4100

1.21. LValI Zinātniskās ekspedīcijas

1000

1.22. LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana*)

700*)

1.23. LU Mikroorganismu centrs

4000

1.24. LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana

1934

1.25. LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana

500

1.26. LU LVI Arheoloģisko objektu izpēte

3869

1.27. ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums

9188

1.28. LLMZA Mežu genofonds

4000

1.29. "Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs

700

1.30. Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana

1200

1.32. Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

5000

1.37. LZA Latvijas zinātnes atbalsta popularizēšanas izdevumi

6700

1.38. Zinātnes un dialoga centrs

7750

 
2. Izdevniecības darbība
 
2.1. “Latvijas Zinātnes Akadēmijas Vēstis”

16539

2.2. "Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls", LZA FEI

6093

2.3. "Magnētiskā hidrodinamika", LU FI

2031

2.4. "Automātika un skaitļošanas tehnika", LU EDI

2031

2.5. "Mechanics of Composite Materials", LU PMI

2031

2.6. "Zvaigžņotā debess", LU

5320

2.7. "Heterociklisko savienojumu ķīmija”, OSI

3192

2.8. "Latvijas Ķīmijas Žurnāls", RTU NĶI

8632

2.9. "Zinātnes Vēstnesis", LZA, LZS

5500

2.10. “Latvijas Vēstures institūta žurnāls”, LU LVI

6384

2.11. "Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki", LU

5803

2.12. "Mežzinātne", Silava

1354

2.14. "Humanities and Social Sciences. Latvia.", LU

5820

2.15. "Latvijas zinātnieki", LZA

3482

2.16. Humanitāro un sociālo zinātņu monogrāfiju rezerve

3500

2.16.1. LU LVI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

2.16.2. LU FSI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

2.16.3. LValI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

2.16.4. LFMI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5000

2.16.5. LZA EI Darbu rezultātu pārskats

1500

2.18. "LETONICA", LFMI

2000

2.20. "Baltic Forestry” Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls ,"Silava"

1000

2.22. "TERRA", LU

3500

2.23. "Linguistica Lettica”, LvalI

1000

*) Finansējums 1. pusg.

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs, akadēmiķis J.Jansons

Centralizētā un mērķa finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš