Apstiprināts
LZP sēdē 09.12.2003.g.

Latvijas Zinātnes Padomes
centralizētais finansējums
2004. gadā

Nr.

Finansējuma objekts

Finansējums (Ls)

1.1.

LU Zinātniskā bibliotēka

1 900

1.3.

RTU Zinātniskā bibliotēka

1 900

1.2.

LLU Fundamentālā bibliotēka

1 900

1.4.

LU Observatorijas novērošanas bāze

14 900

1.5.

LU BI Latvijas Gredzenošanas centrs

1 900

1.6.

LU BI Latvijas floras herbārijs

1 900

1.7.

LU BI Augu kaitēkļus limitējošo bioaģentu kolekcija

2 000

1.8.

LU BI Latvijas kultūraugu ģenētisko resursu gēnu banka

2 000

1.13.

LFMI Folkloras krātuve, folklora ekspedīcijas

6 490

1.16.

LZA, LZP Skaitļošanas centrs

8 000

1.17.

LZP, LZA Centrālais arhīvs

2 800

1.18.

LZA Institūts "Eirolat"

1 000

1.20.

LZA Terminoloģijas komisija

4 403

1.21.

LValI Zinātniskās ekspedīcijas

1 000

1.22.

LValI Latviešu valodas arhīva saglabāšana

1 400

1.23.

LU Mikroorganismu centrs. Mikroorganismu kultūru kolekcija

4 000

1.24.

LU LVI Arheoloģisko fondu unikālo kolekciju saglabāšana

1 934

1.25.

LU LVI Etnogrāfisko ekspedīciju organizēšana

500

1.26.

LU LVI Arheoloģisko objektu izpētes ekspedīcijas

3 869

1.27.

ŪZZI Hidrometrisko posteņu darbības nodrošinājums

9 188

1.28.

LLMZA Me?u genofonds

4 000

1.29.

"Silava"s "Vesetnieku" meža stacionārs

700

1.30.

Salaspils lineārā elektronu paātrinātāja darbības nodrošināšana, LU

1 200

1.32.

Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija

5 000

1.34.

LZA Latvijas zinātnes atbalsta popularizēšanas izdevumi

6 127

1.35.

Zinātnes un dialoga centrs

7 750

1.38.

Apvienotā ekspedīcija "Dzīvesstāsts - Latvija"

350

Kopā:

98 111

Izdevniecības darbība

2.1.

LZA Vēstis

16 539

2.2.

"Latvijas Fizikas un tehnikas žurnāls", LZA FEI

6 093

2.3.

"Magnētiskā hidrodinamika", LU FI

2 031

2.4.

"Automātika un skaitļošanas tehnika", LU EDI

2 031

2.5.

"Mechanics of Composite Materials", LU PMI

2 031

2.6.

"Zvaigžņotā debess", LU

5 320

2.7.

"Heterociklisko savienojumu ķīmija", OSI

2 692

2.8.

"Latvijas Ķīmijas žurnāls",RTU NĶI

8 132

2.9.

"Zinātnes vēstnesis", LZA, LZS

5 500

2.10.

"Latvijas vēstures institūta žurnāls", LU LVI

6 384

2.11.

"Latvijas Vēsture. Jaunie un jaunākie laiki", LU

5 500

2.12.

"Mežzinātne", Silava

1 354

2.14.

"Humanities and Social Sciences. Latvia.", LU

5 000

2.15.

"Latvijas zinātnieki", LZA

3 300

2.16.

Humanitāro zinātņu monogrāfijas (24 500) t.sk:  

2.16.1.

LU LVI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5 000

2.16.2.

LU FSI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5 000

2.16.3.

LValI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5 000

2.16.4.

LFMI humanitāro zinātņu monogrāfijas

5 000

2.16.6.

LMA LMVēstI human.zin. monogrāfijas

1 000

2.26.14.

Citas monogrāfijas

3 500

2.18.

" LETONICA", LFMI

2 000

2.20.

Baltijas valstu mežzinātnes žurnāls "Baltic Forestry", “Silava“

1 000

2.22. "TERRA", LU

4 150

2.23.

"Linguistica Lettica", LU LValI

1 000

2.24.

Zinātniskais žurnāls drošības un aizsardzības jautājumos
"Militārais Apskats"

1 500

Kopā:

106057

Pavisam kopā:

204168

Latvijas Zinātnes padomes
Centralizētā un mērķa finansējuma
komisijas priekšsēdētājs, akadēmiķis A.Siliņš