Latvijas Zinātnes padome

2001. gada zinātnes budžeta sadalījums

Nr p.k.

Finansēšanas objekts

Iedalīts 2001.g.
Ls

1.

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti)

3 376764

2.

Sadarbības projekti

1 417495

3.

Akadēmiskā bibliotēka

320 665

4.

Nacionālais Botāniskais dārzs

99 917

5.

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts

120 330

6.

LZP darbības nodrošināšana

85 000

7.

LZA nominālās balvas

6 000

8.

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

121 077

9.

Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs

25 799

10.

LZA Valsts zinātniskās kvalifikācijas komisija

7 681

11.

Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

12 150

12.

LZP doktorantūra

125 096

13.

Centralizētie izdevumi

218 868

14.

Starptautiskā sadarbība

146 265

15.

LU CFI EK Ekselences centrs CAMART

15 500

  Kopā:

6 098 607