Latvijas Zinātnes padome

2002. gada zinātnes budžeta sadalījums

Finansēšanas objekts

Iedalīts 2002.g.
Ls

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti)

3 374 121

Sadarbības projekti

1 467 888

Akadēmiskā bibliotēka

320665

Nacionālais Botāniskais dārzs

91 900

Latvijas Zinātņu akadēmijas Senāts

120 330

LZP darbības nodrošināšana

79 000

LZA Nominālās balvas

6 000

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

133 000

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs

25 800

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija

8 000

LU BPSC Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

14 246

LZP doktorantūra

125 100

Centralizētie izdevumi

211 168

Starptautiskā sadarbība

146 200

Latvijas-Taivanas-Lietuvas zin.fonds

15 900

LU CFI EK Ekselences centrs CAMART

18 993

Kopā:

6 158 311