Latvijas Zinātnes padome

Zinātniskās darbības nodrošināšana 2003. gadā

Dotācijas no vispārējiem ieņēmumiem sadalījums


Finansēšanas objekts

Iedalīts 2002.g.
Ls

Iedalīts 2003.g.
Ls

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti (granti)

3 374 121

3 374 121

Sadarbības projekti

1 467 888

1 497 218*)

Akadēmiskā bibliotēka

320 665

327 665

Nacionālais Botāniskais dārzs

91 900

91 900

Latvijas Zinātņu akadēmija

120 330

120 330

LZP darbības nodrošināšana

79 000

79 000

LZA Nominālās balvas

6 000

6 000

LZA Valsts emeritēto zinātnieku pabalsti

133 000

153 000

Ventspils Starptautiskais Radioastronomijas Centrs

25 800

25 800

Valsts Zinātniskās kvalifikācijas komisija

8 000

8 000

LU BPSC Starptautiskais biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs

14 246

14 246

LZP doktorantūra

125 100

120 015

Centralizētie izdevumi

211 168

204 168

Starptautiskā sadarbība

146 200

146 200

Latvijas-Taivanas-Lietuvas zin.fonds

15 900

15 900

LU CFI EK Ekselences centrs CAMART

18 993

4 748**)

Kopā:

6 158 311

6 188 311

*) Ls 29330 - no aprīļa pieliekams finansējums pie sadarbības projekta 02.0003, kas iepriekšējos gados tika finansēts ar IZM starpību

**) Samaksāts par 3 mēnešiem