APSTIPRINĀTS
Ar Izglītības un zinātnes ministrijas
2007.g. 27.februāra rīkojumu Nr. 172

 

Latvijas Zinātnes padome
Zinātniskās darbības nodrošināšanas finansējums
2007. gadā

Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums (Ls)

1. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

5 777 994

2. Doktorantūras granti

13 015

3. Ekspertu komisiju un projektu ekspertīzes
nodrošinājums

93 515

4. Zinātniskās izdevniecības nodrošinājums

107 231

5. Latvijas Universitātes zinātniskās darbības
nodrošinājums

21 460

6. Zinātnes un dialoga centrs (likvidācijai)

4 000

7. Rīgas Tehniskās universitātes Latvijas ķīmijas
vēstures muzejs

1 920

8. LU Bioloģijas institūta mērķa finansējums

5 280

9. LU Literatūras, folkloras un mākslas institūta mērķa
finansējums

4 320

10.LU Latviešu valodas institūta mērķa finansējums

1 600

11.LU Latvijas vēstures institūta mērķa finansējums

4 200

12. Latvijas Zinātņu akadēmijas (LZA) darbības
nodrošinājums

300 500

13. LZA Terminoloģijas komisijas darbība

22 000

14. Mūža granti emeritētajiem zinātniekiem

505 000

15. Starptautiskā sadarbība

175 200

Kopā:

7 037 235


 

1. Zinātnisko pētījumu projekti
t.sk.:

1.1. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

1.2. Starpnozaru (sadarbības) pētījumu projekti

5 777 994
 

3 822 143

1 955 851