Saskaņā ar
ar LR IZM 24.01.2008.g.
rīkojumu Nr. 47 un
pamatojoties uz LZP 10.12.2007.g.
lēmumu Nr.12-1-1 un
15.10.2007.g.
lēmumu Nr.10-3-1

Latvijas Zinātnes padomes
zinātniskās darbības nodrošināšanas finansējums
2008. gadā

Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

1. Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

5 777 994

2. Latvijas Zinātnes padomes (LZP) Ekspertu komisiju un LZP finansēto fundamentālo un lietišķo projektu ekspertīzes nodrošinājums

164 710

3. Atbalsts starptautiskai sadarbībai (Dalības maksa starptautiskās organizācijās, starptautisko konferenču organizēšana, piedalīšanās starptautiskās konferencēs, starptautiskās sadarbības nodrošināšana, bilaterālas sadarbības projekti, Starptautiskais Biomedicīnas un biotehnoloģijas centrs)

175 200

Kopā:

6 117 904

 

 

Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

1. Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,
t. sk:

5 777 994

1.1. Zinātnisko pētījumu projekti

3 822 143

1.2. Starpnozaru projekti

1 955 851

 

 

Ekspertu komisijas

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

1. Dabas zinātņu un matemātikas EK

798 012

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

698 190

3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu EK

993 373

4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK

584 265

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

748 303