Saskaņā ar
LZP 29.12.09.g. lēmumu Nr.11-1-1 un
30.03.10.g.lēmumu Nr.3-1-1

 

Latvijas Zinātnes padomes
2010.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,
t. sk:

3 342 458

Tematisko pētījumu projekti

2 342 458

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 000 000