Saskaņā ar
LZP 06.01.11.g. lēmumu Nr.7-1-230

 

Latvijas Zinātnes padomes
2011.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,
t. sk:

3 307 811

Tematisko pētījumu projekti

2 307 811

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 000 000