Saskaņā ar
LZP 2011.gada 29.decembra
lēmumiem Nr.19-1-(1-168)

Latvijas Zinātnes padomes
2012.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,

t. sk:

3 300 637

Tematisko pētījumu projekti

2 300 637

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 000 000