Saskaņā ar
LZP 2013.gada 24.janvāra; 31.janvāra;
8.februāra un 21.februāra lēmumiem.

Latvijas Zinātnes padomes
2013.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,

t. sk:

3 266 255

Tematisko pētījumu projekti

2 266 255

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 000 000