Saskaņā ar
LZP 2013.gada 12.decembra un
2014.gada 30.janvāra lēmumiem

Latvijas Zinātnes padomes
2014.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(EUR)

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,

t. sk:

4 388 212

Tematisko pētījumu projekti

3 192 765

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 195 447