Saskaņā ar
LZP 2014.gada 20.novembra lēmumiem

Latvijas Zinātnes padomes
2015.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(EUR)

Fundamentālie un lietišķie pētījumu projekti,

t. sk:

4 388 212

Tematisko pētījumu projekti

3 192 765

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 195 447