Saskaņā ar LZP 2015.gada 19.novembra,
2015.gada 17.decembra un
2016.gada 21.janvāra lēmumiem

Latvijas Zinātnes padomes
2016.gadā finansētie fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti


Finansējuma objekts

Piešķirtais
finansējums
(EUR)

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti,

t. sk:

4 388 212

Tematisko pētījumu projekti

3 192 765

Pētnieciskās sadarbības projekti

1 195 447