Latvijas Zinātnes padome

2003. gada fundamentālo un lietišķo pētījumu
projektu (grantu) finansējums

Apstiprināts ar LZP 2002.g. 9. jūlija
un 2003.g.18. marta lēmumiem

Nr p.k.

Nozares nosaukums

% no kopējas summas

Finansējums

(Ls)

1.

Informātika

5,57 %

187 944

2.

Mehānika, mašīnbūve, enerģētika

7,43 %

250 694

3.

Fizika, matemātika, astronomija

13,289 %

448 374

4.

Ķīmija

10,179 %

343 437

5.

Tehnoloģijas zinātn. pamati: ķīmijas, materiālu, farmācijas

4,651 %

156 940

6.

Bioloģija, vides zinātne un Zemes zinātnes

9,719 %

327 918

7.

Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija, virusoloģija

7,207 %

243 187

8.

Medicīnas zinātnes

10,355 %

349 396

9.

Lauksaimniecības zinātnes

10,874 %

366 901

10.

Vēsture (t.sk. kultūras vēsture)

3,026 %

102 102

11.

Valodniecība, literatūrzinātne, folk-loristika, mākslas zinātnes

3,926 %

132 467

12.

Filozofija, socioloģija, psiholoģija, pedagoģija

6,125 %

206 661

13.

Ekonomikas zinātnes, juridiskās zinātnes

5,842 %

197 101

14.

Mežzinātnes

1,807 %

60 999

  Kopā:

100 %

3 374 121