Latvijas Zinātnes padome

LĒMUMS Nr. 1-1-1

 

Rīgā 2005.g. 25. janvārī

Apstiprināt sekojošu Latvijas Zinātnes padomes finansējuma sadalījumu pa pasākumiem 2005.gadā:

Fundamentālo un lietišķo pētījumu projekti

3 181 142

Sadarbības projekti

1 591 860

Emeritēto zinātnieku pabalsti

263 000

LZP doktorantūra

72 000

Latvijas Zinātnes padome

107 493

Latvijas Zinātņu akadēmija

120 330

Latvijas Akadēmiskā bibliotēka

435 665

Nacionālais Botāniskais dārzs

91 900

Ventspils Starpt. Radioastron. Centrs

25 800

Centralizētie izdevumi

209 800

Starptautiskā sadarbība

131 200

2-pusējie sadarbības projekti

32 000

LZA nominālās balvas

9 000

VZKK

10 000

UNESCO biomedicīnas centrs

12 000

Kopā:

6 293 190

Latvijas Zinātnes padomes
priekšsēdētājs akadēmiķis J.Ekmanis