Informātika

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls

Individuālais uzņēmums Laboratorija "Vide"
Hermanis E.
96.0244
Impulslauku ģenerēšana, reģistrācija un apstrāde

2044


"Frame Inform Systems" SIA
Kadišs B.
96.0316
Jaunās paaudzes CASE līdzekļu projektēšanas teorijas un metodologijas izstrāde

3444


Latvijas Akadēmiskā bibliotēka
Jakubaitis E.
96.0025
Navigācijas problēmas informācijas sistēmās

2422

Karnītis E.
96.0269
Latvijas nacionālās informācijas politikas attīstības analīze

2819

Kopā pa Latvijas Akadēmisko bibliotēku

5241


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Kuzmins J.
96.0678
Apmācoša multimēdiju sistēma Latvijas skolām

2157

Eglītis V.
96.0496.2
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes

1816

Kopā pa Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

3973


Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts
Beiners E.
96.0133
Attālu objektu optimāla vadība enerģētikā, ievērojot tehniskos un līgumsaistību aspektus

2592

Čapenko V.
96.0135
Sistēmas ar programmējamu loģiku: daudzlīmeņu projektēšana un komponentu testēšana

8400

Ilziņa I.
96.0136
Datoru tīkli: latviešu terminoloģija

4201

Krūmiņš K.
96.0137
Diskrētā stroboskopija maza iztvērumu skaita apstākļos

7058

Lorencs A.
96.0138
Kriptosistēmu efektivitātes izpēte

3557

Pelipeiko V.
96.0139
Informācijas pārraides drošuma paaugstināšanas metodes dalītās datorsistēmās

3633

Skļarevičs A.
96.0140
Modeļi sistēmām ar iespējamām izmaiņām

2441

Zagurskis V.
96.0141
Informācijas tehnoloģijas izveidošana augstražīgu analogdiskrētu sistēmu izstrādei un testēšanai

7058

Ermuiža A.
96.0241
Drošumkritisko objektu interaktīvā monitoringa modeļi, procedūras un prasību kopums

1646

Baums A.
96.0243
Vadības un kontroles sistēmu racionāla adaptācija lietojumprocesiem un bojājumiem

8761

Kopā pa Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūtu

49347


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Greitāne I.
96.0249
Varbūtisku metožu izstrāde neviennozīmīgu dabiskās valodas tekstu apstrādei un to pielietojums MT

3500

Joņins G.
96.0250
Stohastisko sistēmu ar diskrētiem notikumiem analīze un modelēšana

6528

Bārzdiņš J.
96.0602
Atklājumu algoritmiskā teorija un tās pielietojumi

10784

Spektors A.
96.0760
Latviešu valodas datorfonda programmnodrošinājums

4882

Kopā pa Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūtu

25694


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Štrauss V.
96.0463
Materiālu struktūras identifikācija ar elektriskām metodēm

6850

Matīss I.
96.0464
Spektrometriskās materiālu struktūras pētīšanas metodes

2025

Kopā pa Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

8875


Latvijas Universitāte
Kangro A.
96.0194
Modernā informācijas tehnoloģija izglītībā

1892


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Veretennikova N
96.0697
Ārstniecisko vielu konstruēšanas metožu izstrāde un ekspertsistēmu izveidošana

2535


Rīgas Tehniskā universitāte
Pētersons E.
96.0160
Datoru sistēmu un tīklu rekonfigurēšanas metodes un algoritmi mainīgās darba slodzes un elementu atteiču apstākļos

4163

Ziema M.
96.0478
Analīzes un emulācijas metodes datu savākšanas un novērošanas sistēmās

1798

Ziemelis J.
96.0479
Mākslīgu absorbējošu materiālu aprēķins un materiālu elektrodinamisko īpašību izpēte mikroviļņu diapazonā

3027

Balodis G.
96.0480
Ventspils Starptautiskā Radioastronomijas centra 32 m antenas apstarošanas sistēmas parametru optimizācija

2025

Novickis L.
96.0481
Intelektuālo apmācību sistēmu izstrādāšana uz modelēšanas un animācijas līdzekļu bāzes

4238

Osis J.
96.0482
Objektorientētu sistēmanalīzes, projektēšanas un programmēšanas metožu izstrāde hibrīdsistēmām

6831

Avens-Aveniņš J
96.0484
Stohastisko automātiskās vadības sistēmu optimizācija un absolūtas stabilitātes izpēte

1570

Bleiers J.
96.0486
Paralēlas darbības metožu, aparatūras un programmatūras izpēte, izstrādāšana un novērtēšana signālu ciparapstrādē

2933

Borisovs A.
96.0487
Intelektuālās lēmumu atbalsta sistēmas uz mākslīgo neironu tīklu bāzes

5582

Burovs G.
96.0488
Matemātiskais un algoritmiskais nodrošinājums analogo dinamisko objektu diagnosticēšanai

2327

Grundspeņķis J.
96.0489
Intelektuālā daudzlīmeņu meta-modeļu apstrādes sistēma struktūrmodelēšanas metožu un līdzekļu konstruēšanai

6831

Ivanovs Ģ.
96.0490
Modernu optisko sakaru sistēmu izpēte un to elementu izstrāde

3709

Jankovskis J.
96.0491
Signālu un spēka elektronikas ferītu parametru un pielietojumu pētījumi

3387

Ločmelis J.
96.0492
Latvijas telekomunikāciju tīklu attīstības pētījumi

1533

Markovičs Z.
96.0493
Kļūdaini funkcionējošas sistēmas darba uzlabošanas automatizācijas metode

2933

Matīss I.
96.0494
Mērīšanas metožu un signālapstrādes algoritmu validēšana (derīguma pārbaude)

3671

Merkurjevs J.
96.0495
Loģistisko sistēmu modelēšanas un optimizācijas intelektuālo programmlīdzekļu izstrādāšana un pielietošana

6850

Misāns P.
96.0496.1
Vāji selektīvu gāzu sensoru datu apstrādes principi un metodes

2706

Ozols A.
96.0497
Motorizētā individuālā transporta novietošanas vadības un informatīvās sistēmas izstrādāšana

1911

Slaidiņš I.
96.0498
Pusvadītāju elementu zemfrekvences trokšņu un drošuma pētīšana

4806

Spalviņš A.
96.0499
Programmatūras izstrāde Latvijas hidroģeoloģiskās informācijas modelim un tā izveidošana

10785

Andronovs A.
97.0798
Butstrep-metodes pielietošana sistēmu modelēšanā

1400

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

85016


Telemātikas un loģistikas institūts
Lemberskis I.
98.0891
Projektēšanas metožu izstrādāšana ātrdarbīgu secību loģisko iekārtu ar zemu izdalīto jaudu realizācijai PVM vidē

1154


Kopā pa nozari Informātika


189215