Valodniecība, literatūrzinātne, mākslas zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls
1. Valodniecība

Latvijas Bībeles biedrība
Sīkstulis J.
98.0924
Bībeles konkordances izveidošanas principu izstrāde un konkordances redakcionālā darba veidošana

1334


LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Laumane B.
96.0262
Latviešu dialektālās leksikas vēsturiska izpēte

1334


Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
Spektors A.
96.0245
Latviešu valodas datorfonds

1334


Latvijas Universitāte
Veisbergs A.
96.0031
Latviešu valodas eiropeizācijas ietekme uz tulkošanas un leksikogrāfijas procesiem

2001

Rozenbergs J.
96.0231
Latviešu valodas stilistika (praktiskie aspekti)

4668

Kopā pa Latvijas Universitāti

6669


Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
Valdmanis J.
96.0215
Latviešu literārās valodas gramatiskās sistēmas izpēte

9603

Stafecka A.
96.0219
Latviešu valodas dialekti un areālie pētījumi

9736

Pokrotniece K.
96.0220
Latviešu literārās valodas vēsture

6002

Skujiņa V.
96.0221
Latviešu valodas terminoloģija

7469

Druviete I.
96.0223
Valodas funkcionālie un sociolingvistiskie aspekti

7469

Kopā pa Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūtu

40279


Rīgas Pedagoģijas un izglītības vadības augstskola
Markus D.
96.0102
Fonētikas pētījumi: saturs un rekomendācijas

1067


Rīgas Tehniskā universitāte
Nītiņa D.
97.0785.1
Latviešu valodas pragmatika

1334

Kopā pa apakšnozari "Valodniecība"

53351


2. Literatūrzinātne

LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Kalniņa I.
96.0252
Latviešu literatūras žanri un virzieni

17337

Vāvere V.
96.0254
Latviešu literatūra un pasaules literatūras process

7602

Hausmanis V.
96.0255
Latviešu trimdas drāmas un teātra vēsture

5068

Bula D.
96.0420
Folklora un mūsdienu kultūra

14004

Kopā pa LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūtu

44011


Latvijas Kultūras akadēmija
Kursīte-Pakule
96.0105
Latviešu folkloras simbolu vārdnīca

5335


Latvijas Universitāte
Kalniņa I.
96.0293
Rūdolfa Blaumaņa enciklopēdija

2401

Cimdiņa A.
96.0298
Latviešu literatūra un mūsdienu literatūrteorētiskās koncepcijas: feminisma diskurss

1600

Kopā pa Latvijas Universitāti

4001

Kopā pa apakšnozari " Literatūrzinātne"

53347


3. Mākslas zinātnes

LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūts
Zeltiņa G.
96.0256
Latviešu teātris Baltijas jūras reģiona kultūrtelpā

3401

Klotiņš A.
96.0257
Latvijas mūziķu leksikons

3134

Čaupova R.
96.0259
Latviešu vizuālās plastiskās mākslas Eiropas kontekstā. 19.gs. beigas-20.gs.

6268

Grosmane E.
96.0260
Viduslaiki un mūsdienas: stilistika, koncepcijas, sakari, tradīcijas Latvijas mākslā unn teorijā

6268

Kaminska R.
96.0261
Latvijas arhitektūras un mākslas reģionālais mantojums. 18.gs. - 19.gs. otrā puse

6268

Kopā pa LZA Literatūras, folkloras un mākslas institūtu

25339


Rīgas Tehniskā universitāte
Krastiņš J.
96.0575
Rīgas vēsturiskās apbūves izpēte un novērtējums

1334

Kopā pa apakšnozari "Mākslas zinātnes"

26673


Kopā pa nozari "Valodniecība, literatūrzinātne, mākslas zinātnes"


133371