Meža zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls

"Silava", Valsts uzņēmums
Zālītis P.
96.0181
Latvijas meža ūdens režīma ekoloģiskās likumsakarības

4595

Vilkriste L.
96.0301
Meža funkciju noteikšana un to ietekme uz apsaimniekošanas projektēšanu

2574

Huhka M.
96.0302
Skuju slimības izraisošo sēņu taksonomiskā struktūra, bioloģija un dinamika

2033

Priedītis A.
96.0303
Veģetācijas periodā izdarīto kokaugu apkodumu reģistrēšanas nozīme briežveidīgo dzīvnieku populāciju vērtēšanā

1407

Epalts A.
96.0306
Mežizstrādes tehnoloģiju un mašīnu darba pētījumi un mežsaimnieciskais vērtējums

1806

Daugaviete M.
96.0307
Cieto lapu koku audzēšanas pamatojuma un tehnoloģiju izstrāde

2924

Bisenieks J.
96.0308
Latvijas nākotnes meža struktūras modeļa izstrāde

1640

Šmits A.
96.0309
Skuju, lapu grauzēju kaitēkļu un to parazītu dinamikas pētījumi

2457

Gaross V.
96.0310
Pārnadžu un plēsoņu populāciju analīze

1640

Kravalis J.
96.0311
Daudzkomponentu antiseptiķi - antioksidanti ar speciālām piedevām, palielinātu darbības ilgumu un pazeminātu toksiskumu. Ķīmiskie aizsardzības līdzekļi kokiem pret kukaiņiem un slimībām

2789

Gaitnieks T.
96.0313
Kokaugu mikorizācijas un nobiru sadalīšanās pētījumi saistībā ar meža produktivitāti

3538

Broks J.
96.0635
Bioloģisko, tehnoloģisko un ekonomisko kritēriju izstrāde rentablāko meža atjaunošanas paņēmienu modelēšanai

2211

Birģelis J.
96.0636
Latvijas galveno koku sugu ģenētisko resursu aizsardzības un ilglaicīgas izmantošanas teorētisko pamatu izstrāde

6419

Kaškure A.
96.0637
Dažādu koku un krūmu taksonu veģetatīvā pavairošana

1800

Baumanis I.
96.0639
Tautsaimnieciski nozīmīgo koku sugu ģenētiski uzlabotas sēklu bāzes izveides pasākumi

7385

Daugavietis M.
96.0640
Koku zaleņa un mizas ķīmiskā sastāva izpēte, bezatlieku pārstrādes tehnoloģisko procesu izstrāde un pārbaude; produkcijas pārbaude un sertifikācija

9651

Kravalis J.
98.0896
Zāģmateriālu žāvēšanas režīmi ar regulāru siltuma padevi par bāzi procesa vadībā izmantojot R.Keilverta koksnes līdzsvara mitruma diagrammu

1966

Kopā pa "Silava", Valsts uzņēmumu

56835


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Mangalis I.
96.0037
Kanalizācijas notekūdeņu dūņu izmantošanas iespējas mežu atjaunošanā, to produktivitātes un ekoloģiskās stabilitātes paaugstināšanā

2924

Šķēle A.
97.0808
Darba nelaimes gadījumu cēloņu izpēte un profilaktiskie pasākumi meža izstrādē

1671

Kopā pa Latvijas Lauksaimniecības universitāti

4595


Kopā pa nozari "Meža zinātnes"


61430