Medicīnas zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2000.g., Ls

SIA "Faktors"
Vandāns J.
99.0970
Nervu sistēmas nobriešanas un darbības traucējumu kritēriju izstrāde pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspres-diagnostikas programmu izveide

352


Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
Tretjakovs P.
96.0042
Trombocītu un leikocītu membrānu, asins lipīdu un augšanas faktoru pētījumi koronārās aterosklerozes slimniekiem

5312

Voļpe J.
96.0044
Šūnu spraugveidīgo savienojumu loma vēža maligno variantu selekcijā un vēža progresijā: fluorohroma Lucifer Yellow metodes lietojums

1020

Tretjakovs P.
96.0046
Ogļhidrātu vielmaiņas ietekme uz glikozēto olbaltumvielu un asins mikrocirkulācijas plūsmas izmaiņām novecošanās procesā organismā un, salīdzinoši, slimniekiem ar diabēta mikroangiopatiju

6332

Aldersons A.
96.0047
Psihofizioloģiskās adaptācijas kritēriji un korekcija dažādās vecuma grupās

6473

Čurišķis A.
96.0050
Kaulu sensorās sistēmas nozīme pie osteoporozes un citām skeleta saslimšanām

8689

Zariņš Z.
96.0052
Latvijas iedzīvotāju uztura izvērtējums un ieteicamā uztura izstrāde

3694

Buiķis I.
96.0053
Vēža mikrošūnu izcelsmes, to morfoloģisko un bioloģisko īpašību izpēte

6614

Švinka N.
96.0055
Noguruma fizioloģiskie mehānismi un to pārmaiņas novecošanās procesā

5629

Jurka A.
99.0960
Hiperglikēmijas ietekme uz eritrocīta strukturālajām un funkcionālajām pārmaiņām atkarībā no cukura diabēta kompensācijas

1055

Ligere R.
99.0961
Aptaukošanās - insulīna rezistences, cukurdiabēta riska un kompensācijas rādītājs

3061

Vikmanis U.
99.0962
Klīniski morfoloģiskie prognostiskie kritēriji slimniecēm ar krūts vēzi neoadjuvantās ķīmijterapijas gadījumā

3518

Kopā pa Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtu

51397


Latvijas Kardioloģijas institūts
Vītols A.
96.0624
Esenciālās hipertensijas slimnieku sirds kreisā kambara ģeometrijas un miokarda remodulācijas, veģetatīvās sistēmas un audu elektrolītu disbalansa ietekmes uz miokarda kontraktilitāti un elektrisko stabilitāti novērtējums

11257

Rudzīte V.
96.0625
Pētījums par triptofāna un kinurenīna metabolītu nozīmi aterosklerozes izcelsmē un veicināšanā

9956

Dzērve V.
96.0626
Neirogēno un vietējo asinsvadu tonusa regulācijas faktoru mijiedarbības ietekme uz heterogēno asinsplūsmas regulāciju skeleta muskuļos un fiziskā darba toleranci normā un slimniekiem ar galvenajām sirds-asinsvadu saslimšanām

13790

Puķītis A.
96.0627
Hipodinamijas sindroma terapeitisko korekciju iespēju pētījumi hroniskas miokarda išēmijas un sirds mazspējas gadījumā ar neinvazīvo radiokinetokardiogrāfijas metodi

7142

Kalniņš U.
96.0628
Koronārās angioplastijas agrīno komplikāciju un restenozes riska samazināšana, pielietojot ar bioloģiski aktīvu vielu apstrādātos stentus

4890

Kopā pa Latvijas Kardioloģijas institūtu

47035


Latvijas Medicīnas akadēmija
Briģis Ģ.
96.0334
Insulinējama cukura diabēta epidemioloģisks un ģenētisks vides faktoru pētījums Latvijā

3061

Apškalne D.
96.0336
Neiroonkoloģisks pētījums Latvijā. Galvas un muguras smadzeņu audzēju epidemioloģija, jaunu morfoloģisku, klīniski-diagnostisku un kompleksās terāpijas metožu izstrāde

7036

Groma V.
96.0337
Nieru ķermenīša kamoliņa šūnu aktīna ekspresijas mikroskopiska analīze glomerulonefrīta gadījumā

6403

Kasjanovs V.
96.0338
Cilvēka sirds vainagartēriju un smadzeņu galveno artēriju biomehānisko īpatnību izpēte un jaunu asinsvadu protēžu izstrāde

3483

Martinsons A.
96.0339
Diabētiskās nefropātijas attīstība un progresēšana stabilas vidējās glikēmijas apstākļos

3061

Čēma I.
96.0345
Šūnas ultrastruktūras izmaiņu nozīme mutes dobuma priekšvēža un plakanšūnu vēža attīstībā

3061

Eņģelis A.
96.0347
Ontoģenētiski kuņģa - zarnu trakta funkcionālie, histoķīmiskie, imūnhistoķīmiskie un bioķīmiskie pētījumi gremošanas trakta inervācijas traucējumu izraisītu saslimšanu gadījumā

2990

Purviņš I.
96.0352
Angioprotektīvo mehānismu izmaiņu pētījumi dislipidēmiju korekcijas apstākļos

4573

Logins V.
96.0353
Mugurkaula skriemeļu un gūžas kaula proksimālā gala deģeneratīvo saslimšanu agrīna diagnostika un ārstēšana

7106

Pīrāgs V.
96.0357
Hiperglikēmijas ietekme uz proteīnkināzes C aktivitāti cilvēka šūnās un tās nozīme cukura diabēta vēlīno komplikāciju izcelsmē

6473

Pokrotnieks I.
96.0358
Mazām radiācijas devām pakļauto pacientu gremošanas trakta augšējās daļas patoloģiju optimālas diagnostikas algoritma izstrāde

4046

Rozentāls R.
96.0364
Kalcija un fosfora vielu maiņas traucējumi pēc nieres transplantācijas un to dinamika dažādu imūnsupresijas protokolu ietekmē

7669

Sočņevs A.
96.0365
Latvijas iedzīvotājiem raksturīgā lielā audu saderības kompleksa (MHC) HLA DQA1, DQB1, DR gēnu, antigēnu, fenotipu, haplotipu molekulārā struktūra un to ietekme uz imūnās sistēmas funkcijām normā un dažādu autoimūnas dabas patoloģiju gadījumos

9147

Vētra J.
96.0366
Latvijas populācijas bioloģiskā statusa izmaiņu izvērtējums pēc antropometrijas un apkārtējās vides faktoru analīzes datiem (1930 - 2000)

6860

Krūmiņa A.
96.0371
Latvijas populācijas molekulāri ģenētiskā polimorfisma analīze un tā izmantošanas iespēju izpēte iedzimtās patoloģijas diagnostikā un profilaksē

11715

Vētra J.
96.0601
Keramisko materiālu bioloģisko audu saderības pētījumi robežvirmās

3061

Jansons H.
96.0049.1
Deniņu apakšžokļa locītavas traucējumu nozīme zobu un žokļu sistēmas biomehānikā

4749

Sočņevs A.
97.0838
Leikocītu adhezīvās īpašības un autoantivielu loma imūnregulācijā

1478

Gardovskis J.
97.0848
Vienota algoritma izstrāde, aprobācija un efektivitātes novērtēšana akūtu sāpju vēderā diagnostikai, diferenciāldiagnostikai un ārstēšanai

5207

Pētersons A.
98.0917
Urīnizvadsistēmas biomehāniskā u strukturālā izpēte un jaunu ārstniecības metožu izstrāde

1513

Krūmiņa G.,
98.0922
Centrālās nervu sistēmas iekaisīgu, deģeneratīvu, demielinizējošu, vaskulāru un onkoloģisku slimību magnētiskās rezonanses diagnostikas izstrāde

3237

Villeruša A.
99.0971
Determinējošo riska faktoru pētīšana prevencijas algoritma izveidei traumatisma problēmas mazināšanai

1513

Lācis R.
99.0972
Miokardu revaskularizējošo konduitu agrīnās trombozes preventīvo metožu izstrāde ar intraoperative fluometriju un vazoskopiju hroniskas un akūtas koronārās sirds slimības ķirurģiskās ārstēšanas laikā

4820

Ņikuļšins S.
99.0976
Limfoproliferatīvo saslimšanu fenotips: patoģenētiskās, diagnostiskās un prognostiskās korelācijas

3025

Ozols A.
99.0978
Sirds aortālās un plaušu artēriju stumbra vārstuļu struktūras un konstrukcijas īpatnības, kas nosaka iespējamību to izmantošanā aortālās vārstules rekonstrukcijai

4784

Bondare D.
99.0979
Dzelzs deficīta un antioksidantu statuss grūtniecēm un jaundzimušajiem: izplatība, korekcijas metodes, saistība ar saslimstību un demogrāfiskiem rādītājiem

5981

Kumerova A.
99.0982
Aktīvās skābekļa formas un antioksidanti modeļeksperimentos un klīnikā

2533

Vanags I.
99.0983
Plaušu mikrocirkulācijas pārmaiņu komplekss izvērtējums mākslīgās asinsrites un reperfūzijas laikā (perioperatīvajā periodā)

3061

Kleina R.
99.0984
Kuņģa gļotādas destruktīvo un aizsargfaktoru imūnhistoķīmiskie un funkcionālie pētījumi bērniem

1513

Gardovska D.
99.0987
Imūnglobulīna A deficīta epidemioloģija un imūnģenētika, tā loma hronisku un recidivējošu slimību imūnpatoģenēzē bērniem Latvijā

4011

Baltgaile G.
99.0988
Jaunu diagnostisko kritēriju izstrāde vertebrobazilārās discirkulācijas noteikšanai

3518

Logina I.
99.0989
Dažādu polineiropātiju klīniskie un patoģenētiskie aspekti

1513

Kopā pa Latvijas Medicīnas akadēmiju

142201


Latvijas Onkoloģijas centrs
Bērziņš J.
96.0048
Vēža šūnu populāciju strukturāls raksturojums, izmantojot šūnu attēla datoranalīzi: tā diagnostiskā un prognostiskā nozīme

4081

Eņģele L.
99.1005
Kuņģa-zarnu trakta audzēju slimnieku perifērisko asiņu mononukleāro šūnu aktivācijas un apoptozes receptori - organisma imūnas atbildes raksturotāji kompleksās pretaudzēju terapijas laikā

1055

Kopā pa Latvijas Onkoloģijas centru

5136


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Pontaga I.
99.0949
Sporta treniņu ietekme uz balsta un kustību sistēmas attīstību pusaudžiem un jauniešiem

1513

Knipše G.
99.1006
Kardiovaskulārās veselības un sirds asinsvadu slimību riska faktoru izpēte latviešu skolēniem (9-16.g. vecumā)

2111

Kopā pa Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmiju

3624


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J.
96.0649
Jūtīgs in situ tests DNS pārrāvumiem: izstrāde un pielietošana somatisko šūnu agras apoptozes un spermatozoidu kodola stāvokļa noteikšanai

10308

Ferdats A.
96.0743
Imūnās atgrūšanas reakciju modulēšana cilvēka melanomu sistēmās: eksperimentālā un klīniskā izpēte

9393

Baumanis V.
96.0744
Atrija natriurētiskā peptīda un citu ūdens-sāļu balansu un asinsspiedienu regulējošo faktoru darbības ģenētisko aspektu pētījumi

8162

Skrastiņa D.
96.0740.1
Rekombinantu DNS vakcīnu modeļu konstruēšana un to imunoloģiska izpēte

1513

Kopā pa Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

29376


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Lācis I.
96.0681.1
Okulo - motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

1231


Latvijas Universitāte
Žilēviča A.
99.0954
Bakterēmiju un urīnceļu infekcijas ierosinātāju antimikrobiskā jūtība

6790

Zaķis A.
99.0955
Garo stobrkaulu defektu morfofunkcionālo, spektrofotometrisko un ultraskaņas diagnostiski prognostisko kritēriju izstrāde

985

Sjakste N.
99.1002
Slāpekļa oksīda produkcija smadzenēs un sirdī anestētiķu un antiišēmisko preparātu ietekmē

985

Kopā pa Latvijas Universitāti

8760


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Vīna I.
96.0157
Baktēriju polisaharīda levāna imunoregulācijas mehānismu izpēte

2392


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Murovska M. 96.0685 Herpesvīrusu aktivācija un savstarpējā mijiedarbība uz imūnsupresijas fona

5277

Kukaine R. 96.0686 Izkaisītās sklerozes etiopatoģenēze

2392

Kopā pa Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtu

7669


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Kluša V.
96.0698
Aminoskābes saturošo peptidomimētiķu neirotrofās un antineirotoksiskās darbības mehānismu pētījumi

14916


Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts SIA
Baltiņa D.
96.0442
Sievietes reproduktīvās sistēmas orgānu labdabīgo un ļaundabīgo audzēju endokrīnie aspekti

8619

Baltiņš M.
96.0443
Hronisku somatisku slimnieku dzīves kvalitāte, tās medicīniskie un sociālie aspekti

3975

Baltiņš M.
96.0605
Vēsturiskā medicīnas terminu vārdnīca

3975

Pilmane M.
99.0956
Neiropeptīdi bronhiālās astmas patoģenēzē

4573

Mihelsons M.
99.0957
Trahejas un bronhu morfoloģiskās uzbūves un mehanisko īpašību korelācija untās izmantošana stentu ražošanā

3061

Taivans I.
99.0959
Morfo-funkcionālo kritēriju izstrāde obstruktīvo plaušu slimību racionālai ārstēšanai

5734

Kopā pa Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūtu SIA

29937


Rīgas Tehniskā universitāte
Tatarinovs A.
96.0536
Pamatnosacījumu un metožu izstrādāšana cieto bioloģisko audu un biomateriālu akustodiagnostikai

1513

Kasjanovs V.
96.0338.1
Cilvēka sirds vainagartēriju un smadzeņu galveno artēriju biomehānisko īpatnību izpēte un jaunu asinsvadu protēžu izstrāde

5277

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

6790


P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Pīrāgs V.
99.0958
HLA DR,DQ predisponējošo un protektīvo gēnu alleles Greivsa slimības (autoimūnas tireotoksikozes) pacientiem un to radiniekiem Latvijā

985


Kopā pa nozari "Medicīnas zinātnes"


351801