Meža zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

"Silava", Valsts uzņēmums
Zālītis P.
01.0043
Latvijas pārmitro mežu hidroloģiskie un ekoloģiskie parametri, to bioloģiskā daudzveidība

4835

Kravalis J.
01.0056
Daudzkomponentu antiseptiķi-antioksidanti ar speciālām piedevām, palielinātu darbības ilgumu un pazeminātu toksiskumu. Ķīmiskie aizsardzības līdzekļi kokiem pret kukaiņiem un slimībām

4284

Kāposts V.
01.0162
Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu dūņu un koksnes pārstrādes atkritumu izmantošanas iespējas mežu atjaunošanā, to produktivitātes un ekoloģiskās stabilitātes paaugstināšanā

2876

Daugaviete M.
01.0164
Meža ekosistēmas veidošanās un kokaugu attīstības procesu izpēte nemeža zemēs

3243

Gaitnieks T.
01.0353
Augsnes mikrofloras un kokaugu mikorizācijas nozīme meža ekosistēmu ražības un veselības nodrošināšanā

7833

Daugavietis M.
01.0357
Meža nekoksnes produktu izmantošanas ekonomiskais un teorētiskais pamatojums daudzfunkciju mežsaimniecībā

8812

Vilkriste L.
01.0359
Meža resursu apsaimniekošanas ekonomika

2142

Baumanis I.
01.0443
Kokaugu produktivitātes un kvalitātes uzlabošanas iespējas ar meža selekcijas metodēm

6426

Ozoliņš J.
01.0444
Dabisko konsumentu un medību saimniecības ietekmes mijiedarbības izpēte meža ekosistēmā

5814

Ošlejs J.
01.0445
Priedes atjaunošanas sekmju un sākotnējās augšanas modelēšana

2815

Rašals Ī.
01.0446
Saimnieciski nozīmīgu koku sugu Latvijas in situ ģenētisko resursu mežaudžu izpēte

5508

Kopā pa "Silava", Valsts uzņēmumu

54588


Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Šķēle A.
01.0799
Rokas motorinstrumentu vadītāju vienotas sagatavošanas sistēmas un tās metodiskā nodrošinājuma projekts atbilstoši Eiropas Savienības prasībām

1652

Liepa I.
01.0800
Meža krājas pieauguma automatizētas prognozēšanas metodikas izstrāde

2754

Kopā pa Latvijas Lauksaimniecības universitāti

4406


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dolacis J.
01.0651
Latvijas koksnes īpašību un kokrūpniecības atlieku un energokoksnes izmantošanas iespēju izpēte

2203


Kopā pa nozari "Meža zinātnes"


61197