Tehnoloģijas zinātniskie pamati: materiālu, ķīmijas, farmācijas

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Materiālu tehnoloģija

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Dambekalne M. 01.0824 Segnetoelektriskie relaksoru materiāli uz PbB'B"O bāzes - iegūšana un īpašības

3589

Vītiņš Ģ. 01.0826 Enerģētiski ietilpīgu ķīmisko strāvas avotu komponenti

2094

Kopā pa Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūtu

5683


Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Gorbunovs L. 01.0159 Trīsdimensionālie un nestacionārie efekti liela diametra silīcija monokristālu audzēšanas procesā ar MHD metodēm

4093


Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
Palčevskis E. 01.0686.1 Plazmā sintezēto keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģija

1433


Latvijas Universitāte
Kaļķis V. 01.0083 Jauni termonosēdmateriāli no radiācijas ceļā modificētiem daudzkomponentu polimēru maisījumiem un otrreizējām izejvielām, to ekspluatācijas drošuma pilnveidošana

9761


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B. 01.0661 Bioloģiski aktīvas dabas vielas un netradicionāli paņēmieni koksnes ilgizturības nodrošināšanai

6156

Laka M. 01.0666 Mikrokristāliskās celulozes modificēto gelu un plēvju iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, kā dispersijas vidi izmantojot elektrolītu šķīdumus

3149

Grāvītis J. 01.0829 Jauni tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiāli

3149

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

12454


Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
Bendere R. 01.0153 Organiskas dabas atkritumu pārstrādes tehnoloģiju novērtējuma un optimālas izvēles sistēmas izstrāde pielietojot matemātiskās modelēšanas metodes

3149


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Palčevskis E. 01.0686 Plazmā sintezēto keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģija

3700

Zālīte I.
01.0690
Nanostrukturētu keramisko materiālu izstrādāšana instrumentu un nodilumizturīgu materiālu izgatavošanai

3149

Kopā pa Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtu

6849


Rīgas Tehniskā universitāte
Bērziņa L. 01.0592 Biokeramikas sīkstruktūras mērķtiecīga izmaiņa biofuncionalitātes nodrošināšanai

5132

Kalniņš M. 01.0594 Biofunkcionāli polimērkompozīti

8738

Sedmalis U. 01.0596 Fāzu veidošanās likumsakarības augsttemperatūras materiālu pamatsistēmā Na2O(K2O)-MgO(CaO)-Al2O3(Fe2O3)-SiO2(TiO2)

7179

Kalniņš M. 01.0600 Termoplastiski multifāzu polimērkompozīti

9241

Krāģe L. 01.0601 Smilšakmes sairšana un konservācija

2094

Mežinskis G. 01.0602 Daudzkomponentu mikro- un nanokompozīti

10280

Rozenštrauha I. 01.0603 Rūpniecisko atkritumu prespulveru reoloģijas ietekme uz keramikas materiālu īpašībām

2094

Vīksne A. 01.0604 Pārklājumu materiāli no PET atkritumu ķīmiskās depolimerizācijas un rapšu eļļas pāresterifikācijas blakusproduktiem

5132

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

49890

Kopā pa apakšnozari "Materiālu tehnoloģija"

93312


2. Ķīmijas tehnoloģija

SIA "EVRIKA"
Kārkliņš R. 01.0447 Elektrodialīzes un jonapmaiņas procesu izstrāde ekoloģiski tīru biosintēzes produktu ieguvei

5132


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dobele G. 01.0664 Biomasas ātrās pirolīzes teorētisko pamatu izstrādāšana monomēro 1,6- anhidrosaharīdu iegūšanai

3149

Vederņikovs N. 01.0667 Furfurola un aktīvo ogļu iegūšana no bērza koksnes atlikumiem

6817

Šuļga G. 01.0670 Uz kraft-lignīna bāzētie polikompleksi un to pielietošana dabas aizsardzības tehnoloģijās

3149

Bikova T. 01.0673 Papīrmasas hemiceluložu un lignīna īpašības un to ietekme uz papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģisko procesu

3149

Žūriņš A. 01.0674 Biomasas pirolīzes šķidrumu sadalīšanas, pārstrādes un izmantošanas iespēju izpēte

3149

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

19413


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Ašaks J. 01.0687 Jaunu selēnorganisko savienojumu uz hinolīna bāzes sintēzes tehnoloģijas izstrādāšana

4188

Līcis J.
01.0688
Elektromembrānu procesu pētījumi tehnoloģiju izstrādei krāsaino metālu reciklēšanai

3149

Kopā pa Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūtu

7337


Rīgas Tehniskā universitāte
Gudriniece E. 01.0593 Latvijā perspektīvo augu kultūru eļļu pētījumi

8218

Avotiņš F. 01.0597 4(3H)-hinazolinonu ieguves tehnoloģijas teorētisko pamatu izstrāde

8911

Zicāne D. 01.0598 Peptīdmimētiķu struktūras elementu sintēze

5132

Juhna T. 01.0599 Bioloģiskās stabilitātes paaugstināšana Latvijai tipiskā dzeramā ūdenī

2094

Meirovics I. 01.0583.1 Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1574

Kopā pa Rīgas Tehnisko universitāti

25929

Kopā pa apakšnozari "Ķīmijas tehnoloģija"

57811


3. Farmācijas tehnoloģija

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Leite L.
01.0203
Osteoporozes, pretvēža, imunomodulējošo un antihipertensīvo preparātu ražōšanas tehnoloģijas izstrāde

6313

Kopā pa apakšnozari "Farmācijas tehnoloģija"

6313


Kopā pa nozari "Tehnoloģijas zinātniskie pamati: materiālu, ķīmijas, farmācijas"


157436