Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

1. Molekulārā bioloģija un virusoloģija

Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Kloviņš J. 01.0222 Melanokortīnu receptoru struktūras, funkciju un molekulārās evolūcijas pētījumi

3732

Zeltiņš A. 01.0223 Augu sobemovīrusu vektori himēru vakcīnu konstruēšanai

4928

Muižnieks I. 01.0224 In vivo virzītā enzīmu adaptēšana un evolūcija rūpnieciski kultivējamos raugos

5806

Linē A.
01.0226
Kuņģa un kolorektālo audzēju antigēnu molekulāra raksturošana

3342

Šaripo A. 01.0227 Glicīna-alanīna atkārtojuma šūnas partneris: identifikācija, darbības mehānisms un nozīme Epšteina-Barra vīrusa infekcijā

11636

Dumpis U. 01.0230 Latvijas HBV un HCV sekvenču filoģenētiskā analīze

1805

Borisova G. 01.0231 Terapeitiskās prethepatīta-B vakcīnas konstruēšana

7270

Kozlovska T. 01.0234 Vīrusu daļiņu rekonstrukcija in vivo

7709

Pumpēns P. 01.0235 Jauns VLP modelis: Acetonobacter RNS fāga 205 apvalka proteīna un tā himēru ekspresija un rentgenstruktūra.

12247

Sominska I. 01.0236 CTL epitopu eksponēšana uz dažādu antigēnu virsmas.

7270

Dišlers A. 01.0238 Baktēriju un raugu kā rekombinanto proteīnu ekspresijas sistēmu salīdzinoša kompleksa izpēte un izvērtējums

8416

Tihomirova L. 01.0239 Iedzimto onkoloģisko saslimšanu molekulārā etioloģija: olnīcu un prostatas vēzis Latvijā

5684

Jankevics Ē. 01.0246 Aktivētu T-šūnu kodolu faktoru (NFAT) loma šūnu attīstībā

8294

Brūvere R. 01.0279 Šūnu izcelsmes dubultspirāliskās ribonukleīnskābes struktūra un funkcijas

3000

Skrastiņa D. 01.0244.1 Rekombinantu DNS un RNS vakcīnu modeļu konstruēšana un to imunoloģiska izpēte

3415

Kopā pa Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

94554


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Čapenko S. 01.0138 Herpesvīrusu latence, aktivācija un savstarpējā mijiedarbība: dubultspirāliskās RNS ietekme uz šiem procesiem in vitro

8294

Murovska M. 01.0139 Cilvēka retrovīrusi: struktūra un īpašības (HRV-5), replikācijas kontrole, lietojot antiinformācijas pieeju (HTLV-I)

11465

Kozireva S. 01.0140 Cilvēka 3p21.3 hromosomā lokalizēto hemokīna receptora gēnu saistība ar asins sistēmas ļaundabīgām slimībām

4879

Bracslavska O. 01.0142 Neopterīna un tā atvasinājumu iedarbība uz vīrusu replikāciju in vitro

4391

Brūvere R. 01.0279.1 Šūnu izcelsmes dubultspirāliskās ribonukleīnskābes struktūra un funkcijas

1366

Kopā pa Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūtu

30395


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Čipēns G. 01.0171 Eksonu un intronu izveidošanās un evolūcijas sistēmanalīze

1220

Šestakova I. 01.0207 BRCA1 gēna funkcijas normālās un krūts vēža šūnās

1952

Kopā pa Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

3172

Kopā pa apakšnozari "Molekulārā bioloģija un virusoloģija"

128121


2. Mikrobioloģija un biotehnoloģija

Latvijas Lauksaimniecības universitāte
Strikauska S. 01.0370 Biofiltrācijas sistēmas optimizācija atkritumu gāzu degradēšanā.

2439


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Renhofa R. 01.0225 Himēro imūnspecifisko ekspozīcijas un piegādes vektoru kapsīdu veidošana in vitro

6025

Cielēns I. 01.0232 Bakteriofāga Qbeta kapsīds kā jauns daudzfunkcionāls svešu epitopu nesējs

7148

Šaripo A. 01.0233 Jaunas bakteriālas sistēmas antivielu repertuāra eksponēšanai

3854

Kopā pa Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

17027


Latvijas Universitāte
Matjuškova N. 01.0255 Lentināna producenta, bazidiomicētes Lentinula edodes (Berk.) Sing. fizioloģisko un ģenētisko īpašību izpēte

4879

Muižnieks I. 01.0256 DNS topoloģijas īpašību izmantošana mikrobioloģisku un molekulāru sensoru sistēmu konstruēšanai

7806

Kopā pa Latvijas Universitāti

12685


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Viesturs U. 01.0368 Fermentatīvo procesu biotehnoloģija celulozes biobalināšanā un modificēšanā

10733

Viesturs U. 01.0369 Hidrodinamisko faktoru oscilācijas ietekme uz biosintēzes procesiem un to vadības sistēmu pilnveidošana, izmantojot lokālas samaisīšanas un reoloģiskos kritērijus

11221

Kopā pa Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūtu

21954


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Vīgants A. 01.0038 Brīvas un immobilizētas Zymomonas mobilis levānsaharāzes katalītisko īpašību izpēte un izmantošana saharozes konversijai

10026

Savenkova L. 01.0147 Polihidroksialkanoātu un citu oglekļa rezerves savienojumu biosintēzes regulācija polifosfātus uzkrājošos mikroorganismos

5416

Rukliša M. 01.0165 Centrālā metabolisma regulācijas mehānismi valīnu un lizīnu sintezējošos C.glutamicum celmos

11221

Rapoports A. 01.0281 Pētījumi ultrastrukturālā un molekulārā līmenī par mikroorganismu atbildes reakciju galvenajiem mehānismiem uz stresiem

10246

Zariņa D. 01.0398 Likumsakarību izpēte dažādu atkritumu biokonversijā cietfāžu fermentācijas procesos

2732

Zikmanis P. 01.0399 Adenilātu sistēmas regulācija Zymomonas mobilis

7196

Kalnenieks U. 01.0401 Zymomonas mobilis NADPH-atkarīgā aerobā enerģētika

7196

Vīna I. 01.0402 Modificētie fruktāni kā imunitātes galveno posmu regulatori: normas-patoloģiju sakarības.

2415

Viesturs U. 01.0369.1 Hidrodinamisko faktoru oscilācijas ietekme uz biosintēzes procesiem un to vadības sistēmu pilnveidošana, izmantojot lokālas samaisīšanas un reoloģiskos kritērijus

5269

Kopā pa Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūtu

61717

Kopā pa apakšnozari "Mikrobioloģija un biotehnoloģija"

115822


Kopā pa nozari "Molekulārā bioloģija, mikrobioloģija, biotehnoloģija"


243943