Medicīnas zinātnes

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Finansējums 2001.g., Ls

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Eņģelis A. 01.0145 Zarnu trakta iekaisīgu saslimšanu kompleksas diagnostikas algoritma izveide un klīniskā interpretācija bērnu ķirurģijā

1682


SIA "Faktors"
Vandāns J. 01.0150 Nervu sistēmas nobriešanas un darbības traucējumu kritēriju izstrāde pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspress-diagnostikas programmu izveide

350


Gastroenteroloģijas atbalsta fonds
Puķītis A. 01.0415 Aizkuņģa dziedzera vēža iedzimtība. Saistība starp bronhiālo astmu un aizkuņģa dziedzera vēzi (uz populācijas kontroli balstīts pētījums)

771


Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
Sīpols J. 01.0216 Smadzeņu opioīdi un to mijiedarbība ar aptaukošanās signālu insulīnu uztura atalgošanas sistēmā

1998

Aldersons A. 01.0418 Funkcionālās neiroregulācijas terapijas metodoloģijas un medicīniskās aparatūras izstrāde

1998

Buiķis I. 01.0420 Vēža cilmes šūnu un to priekšteču morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības

3575

Freivalds T. 01.0422 Audzēja šūnu rezistences novērtēšana pret fizikāliem un ķīmiskiem faktoriem

3575

Jurka A. 01.0423 Hiperglikēmijas izraisītās eritrocītu strukturālās un funkcionālās pārmaiņas

3680

Ligere R. 01.0424 Aptaukošanās - insulīna rezistences, cukura diabēta riska un kompensācijas rādītāji

2033

Švinka N. 01.0425 Membrānaktīvo vielu izmantošana jonu transporta normalizācijai muskuļu patoloģijās

2699

Tretjakovs P. 01.0426 Vazomotorās pārmaiņas mikro- un makroangiopātijas patoģenēzē

2874

Vikmanis U. 01.0427 Klīniski morfoloģiskie prognostiskie kritēriji slimniecēm ar krūts vēzi neadjuvantās ķīmijterapijas gadījumā

2103

Kopā pa Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūtu

24535


Latvijas Infektoloģijas centrs
Vīksna L. 01.0417 Difterija Latvijā 21.gadsimta sākumā: patoģenēzes molekulārie mehānismi

4626


Latvijas Kardioloģijas institūts
Rudzīte V. 01.0103 Sekundāro riska faktoru pētījums un novērtējums koronārās sirds slimības izcelsmē un progresēšanā

7956

Kalniņš U. 01.0409 Speciālo koronāro stentu implantācijas klīniskā un ekonomiskā efektivitāte pacientiem ar stabilu un nestabilu stenokardiju saistībā ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma riska faktoriem

2278

Puķītis A. 01.0410 Oriģinālas, neinvazīvas diagnostikas metodes - radiokinetokardiogrāfijas datormodifikācijas izveide miokarda kinētisko funkciju izmaiņu patoģenētisko un farmakoterapeitisko mehānismu analīzei

6309

Vītols A. 01.0411 Cukura diabēta izraisītās nefropātijas un neiropātijas patoģenētiskās saistības analīze

3996

Vītols A. 01.0412 Autonomās nervu sistēmas aktivitātes dinamikas novērtējums ar fizisku slodzi nesaistītas miokarda išēmijas attīstībā nestabilas stenokardijas gadījumā

3996

Dzērve V. 01.0414 Sirds un asinsvadu funkcionālo un strukturālo izmaiņu saistība ar veģetatīvās nervu sistēmas funkciju un samazināto fiziskās slodzes toleranci slimniekiem ar sirds-asinsvadu slimībām

2839

Kopā pa Latvijas Kardioloģijas institūtu

27374


Latvijas Medicīnas akadēmija
Baltgaile G. 01.0053 Jaunu diagnostisko kritēriju izstrāde vertebrobazilārās discirkulācijas noteikšanai.

1507

Logins V. 01.0065 Kustību-balsta aparāta funkcionālā stāvokļa izvērtējums un korekcija rehabilitācijas procesā neiroortopēdisko saslimšanu gadījumos

4591

Zaļkalns J. 01.0691 Latvijas vīriešu reproduktīvā veselība

2383

Rībenieks R. 01.0692 Mazinvazīvo un konvenciālo operāciju vēlīno rezultātu un dzīves kvalitātes salīdzinoša analīze

5433

Kokare I. 01.0693 Ģimenes sociāli bioloģiskā modeļa ietekme uz bērna veselību un fizisko attīstību Latvijā

1682

Pokrotnieks J. 01.0695 Mazām radiācijas devām pakļauto pacientu gremošanas trakta augšējās daļas patoloģiju optimālas diagnostikas algoritma izstrāde

1542

Purviņš I. 01.0696 Histamīnerģisko procesu loma aterosklerozes attīstībā

1472

Groma V. 01.0699 Augšanas faktoru regulējošās lomas patomorfoloģiskā un klīniskā izpēte siekalu dziedzeru sekrēcijas traucējumu gadījumos

4802

Gardovska D. 01.0700 Hematoloģiskas malignitātes bērniem un to klīniskās īpatnības kombinētas hroniskas vīrusu infekcijas ietekmē

3961

Gardovska D. 01.0701 Imunoglobulina A deficīta epidemioloģija un imūnģenētika, tā loma hronisku un recidivējošu slimību imūnpatoģenēzē bērniem Latvijā

2979

Krūmiņa G. 01.0702 Magnētiskā rezonanse ar intratekālu gadopentetāta dimeglumīna kontrastēšanu: cerebrospinālā škidruma telpu atspoguļojums un likvora dinamika centrālajā nervu sistēmā (CNS) normālos un patoloģiskos stāvokļos: klīnisks pētījums

1612

Hartmane I. 01.0704 Onkogēnu ekspresija ādas nemelanomas epidermālos audzējos un to saistība ar ārstēšanas prognozi

1507

Bondare D. 01.0705 Dzelzs deficīta un antioksidantu statuss grūtniecēm un jaundzimušajiem: izplatība, korekcijas metodes, saistība ar saslimstību un demogrāfiskajiem rādītājiem

5152

Eglīte M. 01.0706 Riska faktora izpēte kokapstrādes industrijā

8061

Krūmiņa A. 01.0707 Mutāciju skrīninga izmantošana Latvijā biežāk sastopamās monogēnās patoloģijas diagnostikas, ģenētiskās konsultēšanas, un populācijas ģenētiskās heterogenitātes analīzes efektivitātes paaugstināšanā

4381

Ozols A. 01.0708 Plaušu artērijas stumbra vārstules biomehāniskais un morfoloģiskais novērtējums, pamatojot aortas vārstules nomaiņu ar autotransplantātu

5327

Apine M. 01.0709 Optiskās metodes sejas sāpju sindroma novērtējumā

1192

Sočņevs A. 01.0710 HLA "8.1-AH" paplašinātā imunoģenētiskā haplotipa un citokīnu regulējošās lomas pētījumi dažādu vīrusu un autoimūnu patoloģiju gadījumā

5117

Gardovskis J. 01.0711 Pārmantota krūts vēža un nepolipoza kolorektāla vēža (angl.-HNPCC) fenotipa-genotipa īpatnības Latvijā

3750

Skaģers A. 01.0714 Eksperimentāls morfoloģisks pētījums par žokļu kaulu alveolārā izauguma audu vadāmo reģenerāciju pēc modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantācijas

4206

Vaļkova I. 01.0717 Lokālās imūnās sistēmas aktivācija komplicētu kataraktu gadījumos

2664

Čerņevskis H. 01.0718 Lipīdu spektra pārmaiņas pacientiem ar terminālu nieru mazspēju un pēc nieru transplantācijas

5222

Jirgensons J. 01.0719 Imunoloģisko un metabolisko faktoru nozīme arteriālās hipertenzijas attīstībā

6064

Kasjanovs V. 01.0721 Jauna tipa mākslīgo asinsvadu protēžu ieaugšanas procesi un biosaderība dzīvā organismā: morfofunkcionālie un biomehāniskie pētījumi

3820

Laganovska G. 01.0722 Acu traumu ārstēšanas taktika, vēlīnie rezultāti

3435

Ozolanta I. 01.0723 Bērnu un pieaugušo augšējo gremošanas trakta stāvu funkcionāla, strukturāla un biomehāniska izpēte un iegūto rezultātu izmantošana ķirurģiskajā gastroentroloģijā

8096

Martinsons A. 01.0724 Metabolītu loma nieru slimību patoģenēzē

7816

Mihailova I. 01.0725 Infekciju, imunoloģisko traucējumu un malnutrīcijas savstarpējo saistību izpēte hroniskas terminālas nieru mazspējas slimniekiem ar peritoniālo dialīzi

4031

Mikažāne H. 01.0726 Seksuāli transmisivo mono un poliinfekciju nozīmes vērtējums Reitera sindroma attīstībā

2383

Mikažāns I. 01.0727 Citokinu: transformējoša augšanas faktora beta (TGF-beta), interleikīna 1-beta un interleikīna-18 loma bieži recidivējošas vienkāršā herpesa infekcijas patoģenēzē un klīnikā, to korekcijas iespējas in vivo

3610

Logina I. 01.0728 Perifēro neiropātiju un radikulopātiju aprūpes etiopatoģenētiskie aspekti

2594

Lācis R. 01.0729 Miokardu revaskularizējošo konduitu agrīnās trombozes preventīvo metožu izstrāde ar intraoperatīvu floumetriju un vazoskopiju hroniskas un akūtas koronārās sirds slimības ķiruģiskās ārstēšanas laikā

1998

Šķesters A. 01.0730 Aktīvās skābekļa formas un antioksidanti modeļeksperimentos un klīnikā

3189

Pētersons A. 01.0734 Urīnizvadsistēmas biomehāniskā un strukturālā izpēte un jaunu ārstniecības metožu izstrāde

2979

Vētra J.
01.0735
Kaula strukturālo un elektronisko īpašību gadsimtu pārmaiņas

2348

Rozentāls R. 01.0737 Imūnsuprestīvās terapijas ietekme uz pēctransplantācijas infekciju

7080

Lazdāne G. 01.0739 Recidivējošās vulvovaginālas kandidozes klīniskās gaitas izmeklējums un imūnbakterioloģisks monitorings

3470

Apškalne D. 01.0741 Neiroonkoloģisks un neiropatoloģisks pētījums Latvijā. Jaunu morfoloģiski diagnostisko un kombinētas gliomu ārstēšanas metožu izstrāde un ieviešana klīniskā praksē. Creutzfeldt-Jakob slimības morfoloģiski klīniskais un epidemioloģiskais pētījums

4066

Kopā pa Latvijas Medicīnas akadēmiju

145522


Latvijas Onkoloģijas centrs
Eņģele L. 01.0131 Kuņģa-zarnu trakta audzēju slimnieku perifērisko asiņu mononukleāro šūnu aktivācijas un apoptozes receptori - organisma imūnas atbildes raksturotāji kompleksās pretaudzēju terapijas laikā

2488

Bērziņš J. 01.0419 Krūts vēža fenotipēšana slimības klīniskās gaitas un terapijas efektivitātes bioloģisko determinantu individualizētai prognozēšanai

2103

Stengrevics A. 01.0711.2 Pārmantota krūts vēža un nepolipoza kolorektāla vēža (angl.-HNPCC) fenotipa-genotipa īpatnības Latvijā

1998

Kopā pa Latvijas Onkoloģijas centru

6589


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Pontaga I. 01.0036 Sporta treniņu ietekme uz balsta un kustību sistēmas attīstību pusaudžiem un jauniešiem

2874


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J. 01.0240 MOS/MAPK molekulāras kaskādes loma p53 mutētu limfoīdu tumoru radiorezistencē

8342

Ferdats A. 01.0241 Apoptisko procesu inducēšana melanomas šūnās kā viens no imūnterapijas nosacījumiem

3014

Skrastiņa D. 01.0244 Rekombinantu DNS un RNS vakcīnu modeļu konstruēšana un to imunoloģiska izpēte

736

Ērenpreisa J. 01.0245 Audzēju dabiskā genotoksiskā rezistence: mehānismi un prognoze

8413

Pumpēns P. 01.0700.1 Hematoloģiskas malignitātes bērniem un to klīniskās īpatnības kombinētas hroniskas vīrusu infekcijas ietekmē

3996

Tihomirova L. 01.0711.1 Pārmantota krūts vēža un nepolipoza kolorektāla vēža (angl.-HNPCC) fenotipa-genotipa īpatnības Latvijā

2453

Kopā pa Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centru

26954


Latvijas Universitāte
Kluša V. 01.0037 Melanokortīni kā vielu atkarības izraisīto neiroķīmisko un uzvedības procesu regulētāji

6099

Sjakste N. 01.0042 Slāpekļa oksīda loma anestētiķu un antiišēmisko preparātu darbības mehānismā

2699

Rumba I. 01.0251 Vīrusu profila izpēte juvenīlā artrīta (JA) slimniekiem

2173

Gailāns J. 01.0333 Autonomās nervu sistēmas traucējumu novērtējums un rehabilitācijas iespējas pacientiem ar hronisko obstruktīvo plaušu slimību

1297

Žilevica A. 01.0416 Bakterēmiju un urīnceļu infekcijas ierosinātāju antimikrobiskā jūtība

8061

Vīksna A. 01.0437 Latgales medicīniskā aprūpe, 1772-1918

806

Muceniece R. 01.0438 Neiroiekaisuma un imūno reakciju regulācijas iespējas ar melanokortīniem un to mimētiķiem

7150

Lācis I. 01.0814.1 Okulo-motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

1016

Kopā pa Latvijas Universitāti

29301


Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Vīna I. 01.0827 Fruktāni ļaundabīgu limfoproliferatīvu slimību imūnpatoģenēzes izpētei: imūnkompetento šūnu funkcijas, citokīni un regulācija molekulārā līmenī

771


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Murovska M. 01.0137 Persistējošas vīrusu infekcijas un autoimūnie procesi: vīrusu loma autoimūno slimību patoģenēzē

7360


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Veveris M. 01.0206 Organisma endogēnās aizsargsistēmas mobilizēšanas iespējas sirds išēmiskās slimības komplikāciju profilaksē un ārstēšanā

2909

Šestakova I. 01.0208 NO/O2- radikāļu līdzsvara loma vēža eksperimentālajā terapijā

981

Dambrova M. 01.0209 Jauna tipa ksantīna oksidāzes inhibitoru-elektronu akceptoru antiišēmiskās darbības mehānismu pētījumi

2208

Kopā pa Latvijas Organiskās sintēzes institūtu

6098


Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts SIA
Taivans I. 01.0058 Morfo-funkcionālo kritēriju izstrāde obstruktīvo plaušu slimību racionālai ārstēšanai

5993

Baltiņa D. 01.0132 Krūts labdabīgo slimību vēždraudes riska novērtējums

3400

Baltiņš M. 01.0133 Latviešu medicīnas terminoloģijas attīstības likumsakarības (vēsture un mūsdienu tendences)

1016

Šiliņš V. 01.0360 Lāzerdoplerogrāfijas metodes iespēju izpēte ādas alerģisko testu kvantitatīvai novēretēšanai

2804

Pilmane M. 01.0534 Neiropeptīdi bronhiālās astmas patoģenēzē

6659

Kopā pa Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūtu SIA

19872


Rīgas Tehniskā universitāte
Kasjanovs V. 01.0721.1 Jauna tipa mākslīgo asinsvadu protēžu ieaugšanas procesi un biosaderība dzīvā organismā: morfofunkcionālie un biomehāniskie pētījumi

3505

Dehtjars J. 01.0735.1 Kaula strukturālo un elektronisko īpašību gadsimtu pārmaiņas

2313

Kopā pa Rīgas Tehniskā universitāti

5818


P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Dumpis U. 01.0313 Nozokomiālo un sadzīves infekciju ierosinātāju rezistences attīstības dinamika LR daudzprofīlu slimnīcā

3400

Pīrāgs V. 01.0350 Predisponējošo un protektīvo HLA DR, DQ un citu gēnu allēles autoimūnas tireotoksikozes (Greivsa slimības) pacientiem Latvijā

1752

Lejnieks A. 01.0351 Proteīnkināzes C nozīme tromboģenēzē cukura diabēta pacientiem un tās farmakoloģiskās kavēšanas iespējas izpēte

4136

Doniņa S. 01.0361 Jaunu prognostisku faktoru izstrādāšana, novērtēšana un ieviešana olnīcu un resnās zarnas vēžu gadījumos

4626

Tirzīte D. 01.0362 Šūnu membrānu īpašību pārmaiņas pacientiem ar hronisku terminālu nieru mazspēju

5327

Sosāre L. 01.0363 Barības vada striktūru vēlīnie rezultāti

1788

Lūkina R. 01.0364 Herpes simplex vīrusa keratītu recidīvu problēma

1788

Babarikins D. 01.0432 Uztura nepietiekamības (malnutrīcijas) īpatnības un korekcijas iespējas hroniskas nieru mazspējas slimniekiem hemodialīzes terapijas laikā

7080

Danilāns A. 01.0433 Asiņojošas kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas diagnostika un ārstēšana

1087

Štifts A. 01.0434 Mikrocirkulācija (ādā) saistībā ar mikro- un makroproteīnūriju diabēta nefropātijas un hroniska glomerulonefrīta slimniekiem

2173

Tretjakovs P. 01.0435 Trombocitāro un leikocitāro angiogēno faktoru izpēte slimniekiem ar koronāro aterosklerozi un to nozīme invazīvas ārstēšanas gaitā

2874

Krieviņš D. 01.0467 Mazinvazīvas asinsvadu ķirurģijas metožu iespējamais pielietojums asinsvadu operāciju laikā

2979

Kopā pa P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīcu

39010


Slimnīca "Linezers", Valsts Hematoloģijas centrs
Lejniece S. 01.0436 Hemofilijas A DNS diagnostikas izstrāde Latvijā

981


Kopā pa nozari "Medicīnas zinātnes"


350488