10. VĒSTURE (tai skaitā kultūras vēsture)

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls
 

1. Vēsture


Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Bērziņš V.
01.0560
Latvijas vēsture, 1918–1940

8934

Bērziņš J.
01.0562
Pētījumi Latvijas vēsturē, 1940-1960

19869

Denisova R.
01.0561
Latvijas iedzīvotāju antropoloģija m.ē. 1.un 2.gadu tūkstotī (iedzīvotāju integrācijas vēsturiskais, morfoloģiskais, etniskais, ģenētiskais, sociālais un ekoloģiskais aspekts)

8944

Jakovļeva M.
02.0899
Pētījumi Rietumlatvijas vēsturē viduslaikos un jauno laiku sākumā

3083

Jēkabsons Ē.
01.0557
Latvijas attiecības ar Poliju un Lietuvu, 1918-1921

1736

Mugurēvics Ē.
01.0554
Kurzeme un Daugavas baseins dzelzs laikmetā

9771

Ose I.
01.0556
Pētījumi Latvijas viduslaiku arheoloģijā — pilis, pilsētas un kapsētas

14202

Vasks A.
01.0559
Cilvēks mainīgajā vidē akmens un agro metālu laikmetā Latvijā

8536

Zelče V.
01.0558
Latvijas sieviešu vēsture: 1900–1940

1685

Kopā pa organizāciju:

76760


Latvijas Universitāte
Feldmanis I.
01.0336
Latvija Eiropas iekšpolitisko un ārpolitisko norišu kontekstā (1918–2000)

2246

Malahovska L.
01.0332
Ārējais faktors Latvijas jauno laiku vēsturē: reģionāls skatījums

817

Taurēns J.
01.0483
Latvijas neatkarības problēma starptautiskajās attiecībās 1941.– 1991. gadā

1685

Kopā pa organizāciju:

4748

Kopā pa apakšnozari:

81508

 

2. Kultūras vēsture


Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
Jansone A.
01.0553
Latviešu tekstiliju vēsture uz Eiropas kultūrvēstures fona

3257

Ločmelis I.
01.0452
Arheoloģisko, antropoloģisko un etnogrāfisko kolekciju zinātniska apstrāde un saglabāšana Latvijas kultūrvēsturei

17337

Kopā pa organizāciju:

20594

Kopā pa apakšnozari:

20594

Kopā pa nozari:

102102