8. MEDICĪNAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums  Piešķirtā
 summa, Ls

Bērnu klīniskā universitātes slimnīca
Eņģelis A.
01.0145
Zarnu trakta iekaisīgu saslimšanu kompleksas diagnostikas algoritma izveide

1642


“Faktors”, SIA
Vandāns J.
01.0150
Nervu sistēmas nobriešanas un darbības traucējumu kritēriju izstrāde pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspressdiagnostikas programmu izveide

349


Gastroenteroloģijas atbalsta fonds
Puķītis A.
01.0415
Aizkuņģa dziedzera vēža iedzimtība. Saistība starp bronhiālo astmu un aizkuņģa dziedzera vēzi (uz populācijas kontroli balstīts pētījums)

769


Latvijas Eksperimentālās un klīniskās medicīnas institūts
Aldersons A.
01.0418
Funkcionālās neiroregulācijas terapijas metodoloģijas un medicīniskās aparatūras izstrāde

1992

Buiķis I.
01.0420
Vēža cilmes šūnu un to priekšteču morfoloģiskās un bioloģiskās īpašības

3494

Freivalds T.
01.0422
Audzēja šūnu rezistences novērtēšana pret fizikāliem un ķīmiskiem faktoriem

3494

Jurka A.
01.0423
Hiperglikēmijas izraisītās eritrocītu strukturālās un funkcionālās pārmaiņas

3808

Ligere R.
01.0424
Aptaukošanās - insulīna rezistences, cukura diabēta riska un kompensācijas rādītāji

2026

Sīpols J.
01.0216
Smadzeņu opioīdi un to mijiedarbība ar aptaukošanās signālu insulīnu uztura atalgošanas sistēmā

1992

Švinka N.
01.0425
Membrānaktīvo vielu izmantošana jonu transporta normalizācijai muskuļu patoloģijās

2620

Tretjakovs P.
01.0426
Vazomotorās pārmaiņas mikro- un makroangiopātijas patoģenēzē

2865

Vikmanis U.
01.0427
Klīniski morfoloģiskie prognostiskie kritēriji slimniecēm ar krūts vēzi neadjuvantās ķīmijterapijas gadījumā

2096

Kopā pa organizāciju:

24387


Latvijas Infektoloģijas centrs
Vīksna L.
01.0417
Difterija Latvijā 21.gadsimta sākumā: patoģenēzes molekulārie mehānismi

4542


Latvijas Kardioloģijas institūts
Dzērve V.
01.0414
Sirds un asinsvadu funkcionālo un strukturālo izmaiņu saistība ar veģetatīvās nervu sistēmas funkciju un samazināto fiziskās slodzes toleranci slimniekiem ar sirds-asinsvadu slimībām

2795

Kalniņš U.
01.0409
Speciālo koronāro stentu implantācijas klīniskā un ekonomiskā efektivitāte pacientiem ar stabilu un nestabilu stenokardiju saistībā ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma riska faktoriem

3319

Puķītis A.
01.0410
Oriģinālas, neinvazīvas diagnostikas metodes - radiokinetokardiogrāfijas datormodifikācijas izveide miokarda kinētisko funkciju izmaiņu patoģenētisko un farmakoterapeitisko mehānismu analīzei

6254

Rudzīte V.
01.0103
Sekundāro riska faktoru pētījums un novērtējums koronārās sirds slimības izcelsmē un progresēšanā

7896

Vītols A.
01.0411
Cukura diabēta izraisītās nefropātijas un neiropātijas patoģenētiskās saistības analīze

3913

Vītols A.
01.0412
Autonomās nervu sistēmas aktivitātes dinamikas novērtējums ar fizisku slodzi nesaistītas miokarda išēmijas attīstībā nestabilas stenokardijas gadījumā

3913

Kopā pa organizāciju:

28090


Latvijas Medicīnas akadēmija
Apine M.
01.0709
Optiskās metodes sejas sāpju sindroma novērtējumā

1887

Apškalne D.
01.0741
Neiroonkoloģisks un neiropatoloģisks pētījums Latvijā. Jaunu morfoloģiski diagnostisko un kombinētas gliomu ārstēšanas metožu izstrāde un ieviešana klīniskā praksē. Creutzfeldt-Jakob slimības morfoloģiski klīniskais un epidemioloģiskais pētījums

3948

Baltgaile G.
01.0053
Jaunu diagnostisko kritēriju izstrāde vertebrobazilārās discirkulācijas noteikšanai

1502

Bondare D.
01.0705
Dzelzs deficīta un antioksidantu statuss grūtniecēm un jaundzimušajiem: izplatība, korekcijas metodes, saistība ar saslimstību un demogrāfiskajiem rādītājiem

4961

Briģis Ģ.
02.0891
I un II tipa cukura diabēta klīniskās kompensācijas sociālas, dzīvesveida un veselības aprūpes sistēmas determinantes Latvijā

1048

Čerņevskis H.
01.0718
Lipīdu spektra pārmaiņas pacientiem ar terminālu nieru mazspēju un pēc nieru transplantācijas

5171

Eglīte M.
01.0706
Riska faktora izpēte kokapstrādes industrijā

7861

Gardovska D.
01.0700
Hematoloģiskas malignitātes bērniem un to klīniskās īpatnības kombinētas hroniskas vīrusu infekcijas ietekmē

3878

Gardovska D.
01.0701
Imunoglobulina A deficīta epidemioloģija un imūnģenētika, tā loma hronisku un recidivējošu slimību imūnpatoģenēzē bērniem Latvijā

2900

Gardovskis J.
01.0711
Pārmantota krūts vēža un nepolipoza kolorektāla vēža (angl.-HNPCC) fenotipa-genotipa īpatnības Latvijā

3704

Groma V.
01.0699
Augšanas faktoru regulējošās lomas patomorfoloģiskā un klīniskā izpēte siekalu dziedzeru sekrēcijas traucējumu gadījumos

4717

Hartmane I.
01.0704
Onkogēnu ekspresija ādas nemelanomas epidermālos audzējos un to saistība ar ārstēšanas prognozi

1502

Jirgensons J.
01.0719
Imunoloģisko un metabolisko faktoru nozīme arteriālās hipertenzijas attīstībā

6010

Kasjanovs V.
01.0721
Jauna tipa mākslīgo asinsvadu protēžu ieaugšanas procesi un biosaderība dzīvā organismā: morfofunkcionālie un biomehāniskie pētījumi

3599

Kokare I.
01.0693
Ģimenes sociāli bioloģiskā modeļa ietekme uz bērna veselību un fizisko attīstību Latvijā

1747

Krūmiņa G.
01.0702
Magnētiskā rezonanse ar intratekālu gadopentetāta dimeglumīna kontrastēšanu: cerebrospinālā škidruma telpu atspoguļojums un likvora dinamika centrālajā nervu sistēmā (CNS) normālos un patoloģiskos stāvokļos: klīnisks pētījums

1607

Krūmiņa A.
01.0707
Mutāciju skrīninga izmantošana Latvijā biežāk sastopamās monogēnās patoloģijas diagnostikas, ģenētiskās konsultēšanas, un populācijas ģenētiskās heterogenitātes analīzes efektivitātes paaugstināšanā

4298

Laganovska G.
01.0722
Acu traumu ārstēšanas taktika, vēlīnie rezultāti

3389

Lazdāne G.
01.0739
Recidivējošas vulvovaginālas kandidozes klīniskās gaitas izmeklējums un imūnbakterioloģisks monitorings

3389

Logina I.
01.0728
Perifēro neiropātiju un radikulopātiju aprūpes etiopatoģenētiskie aspekti

2516

Logins V.
01.0065
Kustību-balsta aparāta funkcionālā stāvokļa izvērtējums un korekcija rehabilitācijas procesā neiroortopēdisko saslimšanu gadījumos

4507

Lācis R.
01.0729
Miokardu revaskularizējošo konduitu agrīnās trombozes preventīvo metožu izstrāde ar intraoperatīvu floumetriju un vazoskopiju hroniskas un akūtas koronārās sirds slimības ķiruģiskās ārstēšanas laikā

2341

Martinsons A.
01.0724
Metabolītu loma nieru slimību patoģenēzē

7652

Mihailova I.
01.0725
Infekciju, imunoloģisko traucējumu un malnutrīcijas savstarpējo saistību izpēte hroniskas terminālas nieru mazspējas slimniekiem ar peritoneālo dialīzi

3913

Mikažāne H.
01.0726
Seksuāli transmisivo mono- un poliinfekciju nozīmes vērtējums Reitera sindroma attīstībā

2341

Mikažāns I.
01.
0727
Citokinu: transformējoša augšanas faktora beta (TGF-beta), interleikīna 1-beta un interleikīna-18 loma bieži recidivējošas vienkāršā herpesa infekcijas patoģenēzē un klīnikā, to korekcijas iespējas in vivo

3773

Ozolanta I.
01.0723
Bērnu un pieaugušo augšējo gremošanas trakta stāvu funkcionāla, strukturāla un biomehāniska izpēte un iegūto rezultātu izmantošana ķirurģiskajā gastroenteroloģijā

7896

Ozols A.
01.0708
Plaušu artērijas stumbra vārstules biomehāniskais un morfoloģiskais novērtējums, pamatojot aortas vārstules nomaiņu ar autotransplantātu

5171

Pokrotnieks J.
01.0695
Mazām radiācijas devām pakļauto pacientu gremošanas trakta augšējās daļas patoloģiju optimālas diagnostikas algoritma izstrāde

1502

Purviņš I.
01.0696
Histamīnerģisko procesu loma aterosklerozes attīstībā

1433

Pētersons A.
01.0734
Urīnizvadsistēmas biomehāniskā un strukturālā izpēte un jaunu ārstniecības metožu izstrāde

2900

Rozentāls R.
01.0737
Imūnsuprestīvās terapijas ietekme uz pēctransplantācijas infekciju

6883

Rībenieks R.
01.0692
Mazinvazīvo un konvenciālo operāciju vēlīno rezultātu un dzīves kvalitātes salīdzinoša analīze

5311

Skaģers A.
01.0714
Eksperimentāls morfoloģisks pētījums par žokļu kaulu alveolārā izauguma audu vadāmo reģenerāciju pēc modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantācijas

4088

Sočņevs A.
01.0710
HLA “8.1-AH” paplašinātā imunoģenētiskā haplotipa un citokīnu regulējošās lomas pētījumi dažādu vīrusu un autoimūnu patoloģiju gadījumā

4996

Šķesters A.
01.0730
Aktīvās skābekļa formas un antioksidanti modeļeksperimentos un klīnikā

3040

Vaļkova I.
01.0717
Lokālās imunās sistēmas aktivācija komplicētu kataraktu gadījumos

2620

Vētra J.
01.0735
Kaula strukturālo un elektronisko īpašību gadsimtu pārmaiņas

2271

Zaļkalns J.
01.0691
Latvijas vīriešu reproduktīvā veselība

2341

Kopā pa organizāciju:

144613


Latvijas Onkoloģijas centrs
Bērziņš J.
01.0419
Krūts vēža fenotipēšana slimības klīniskās gaitas un terapijas efektivitātes bioloģisko determinantu individualizētai prognozēšanai

2096

Eņģele L.
01.0131
Kuņģa-zarnu trakta audzēju slimnieku perifērisko asiņu mononukleāro šūnu aktivācijas un apoptozes receptori - organisma imūnas atbildes raksturotāji kompleksās pretaudzēju terapijas laikā

2446

Stengrevics A.
01.0711.2
Pārmantota krūts vēža un nepolipoza kolorektāla vēža (angl.-HNPCC) fenotipa-genotipa īpatnības Latvijā

1992

Kopā pa organizāciju:

6534


Latvijas Sporta pedagoģijas akadēmija
Pontaga I.
01.0036
Sporta treniņu ietekme uz balsta un kustību sistēmas attīstību pusaudžiem un jauniešiem

228


Latvi
jas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J.
01.0240
MOS/MAPK molekulāras kaskādes loma p53 mutētu limfoīdu tumoru radiorezistencē

8141

Ērenpreisa J.
01.0245
Audzēju dabiskā genotoksiskā rezistence: mehānismi un prognoze

8211

Ferdats A.
01.0241
Apoptisko procesu inducēšana melanomas šūnās kā viens no imūnterapijas nosacījumiem

2935

Pumpēns P.
01.0700.1
Hematoloģiskas malignitātes bērniem un to klīniskās īpatnības kombinētas hroniskas vīrusu infekcijas ietekmē

3913

Skrastiņa D.
01.0244
Rekombinantu DNS un RNS vakcīnu modeļu konstruēšana un to imunoloģiska izpēte

734

Tihomirova L.
01.0711.1
Pārmantota krūts vēža un nepolipoza kolorektāla vēža (angl.- HNPCC) fenotipa-genotipa īpatnības Latvijā

2411

Kopā pa organizāciju:

26345


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Lācis I.
02.0906.1
Okulo - motorās sistēmas relaksācijas mehānismi un binokulārās redzes anomālijas

1013


Latvijas Universitāte
Gailāns J.
01.0333
Autonomās nervu sistēmas traucējumu novērtējums un rehabilitācijas iespējas pacientiem ar hronisko obstruktīvo plaušu slimību

105

Kluša V.
01.0037
Melanokortīni kā vielu atkarības izraisīto neiroķīmisko un uzvedības procesu regulētāji

5905

Muceniece R.
01.0438
Neiroiekaisuma un imūno reakciju regulācijas iespējas ar melanokortīniem un to mimētiķiem

6954

Rumba I.
01.0251
Vīrusu profila izpēte juvenīlā artrīta (JA) slimniekiem

2096

Sjakste N.
01.0042
Slāpekļa oksīda loma anestētiķu un antiišēmisko preparātu darbības mehānismā

2620

Vīksna A.
01.0437
Latgales medicīniskā aprūpe, 1772-1918

804

?ilevica A.
01.0416
Bakterēmiju un urīnceļu infekcijas ierosinātāju antimikrobiskā jūtība

7862

Kopā pa organizāciju:

26346


Latvijas Olimpiskā vienība
Pontaga I.
01.0036.1
Sporta treniņu ietekme uz balsta un kustību sistēmas attīstību pusaudžiem un jauniešiem

2565


Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
Vīna I.
01.0827
Fruktāni ļaundabīgu limfoproliferatīvu slimību imūnpatoģenēzes izpētei: imūnkompetento šūnu funkcijas, citokīni un regulācija molekulārā līmenī

769


Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Murovska M.
01.0137
Persistējošas vīrusu infekcijas un autoimūnie procesi: vīrusu loma autoimūno slimību patoģenēzē

7164


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
01.0209
Jauna tipa ksantīna oksidāzes inhibitoru-elektronu akceptoru antiišēmiskās darbības mehānismu pētījumi

2236

Šestakova I.
01.0208
NO/O2 radikāļu līdzsvara loma vēža eksperimentālajā terapijā

978

Veveris M.
01.0206
Organisma endogēnās aizsargsistēmas mobilizēšanas iespējas sirds išēmiskās slimības komplikāciju profilaksē un ārstēšanā

2830

Kopā pa organizāciju:

6044


Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts, SIA
Baltiņa D.
01.0132
Krūts labdabīgo slimību vēždraudes riska novērtējums

3354

Baltiņš M.
01.0133
Latviešu medicīnas terminoloģijas attīstības likumsakarības (vēsture un mūsdienu tendences)

1013

Pilmane M.
01.0534
Neiropeptīdi bronhiālās astmas patoģenēzē

6535

Šiliņš V.
01.0360
Lāzerdoplerogrāfijas metodes iespēju izpēte ādas alerģisko testu kvantitatīvai novērtēšanai

2725

Taivans I.
01.0058
Morfofunkcionālo kritēriju izstrāde obstruktīvo plaušu slimību racionālai ārstēšanai

5800

Kopā pa organizāciju:

19427


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
01.0735.1
Kaula strukturālo un elektronisko īpašību gadsimtu pārmaiņas

2271

Kasjanovs V.
01.0721.1
Jauna tipa mākslīgo asinsvadu protēžu ieaugšanas procesi un biosaderība dzīvā organismā: morfofunkcionālie un biomehāniskie pētījumi

3564

Kopā pa organizāciju:

5835


P.Stradiņa klīniskā universitātes slimnīca
Babarikins D.
01.0432
Uztura nepietiekamības (malnutrīcijas) īpatnības un korekcijas iespējas hroniskas nieru mazspējas slimniekiem hemodialīzes terapijas laikā

6884

Danilāns A.
01.0433
Asiņojošas kuņģa vai divpadsmitpirkstu zarnas čūlas diagnostika un ārstēšana

1083

Doniņa S.
01.0361
Jaunu prognostisku faktoru izstrādāšana, novērtēšana un ieviešana olnīcu un resnās zarnas vēžu gadījumos

4577

Dumpis U.
01.0313
Nozokomiālo un sadzīves infekciju ierosinātāju rezistences attīstības dinamika LR daudzprofīlu slimnīcā

3739

Krieviņš D.
01.0467
Mazinvazīvas asinsvadu ķirurģijas metožu iespējamais pielietojums asinsvadu operāciju laikā

3214

Lejnieks A.
01.0351
Proteīnkināzes C nozīme tromboģenēzē cukura diabēta pacientiem un tās farmakoloģiskās kavēšanas iespējas izpēte

4053

Lūkina R.
01.0364
Herpes simplex vīrusa keratītu recidīvu problēma

2481

Pīrāgs V.
01.0350
Predisponējošo un protektīvo HLA DR, DQ un citu gēnu allēles autoimūnas tireotoksikozes (Greivsa slimības) pacientiem Latvijā

1747

Sosāre L.
01.0363
Barības vada striktūru vēlīnie rezultāti

2481

Štifts A.
01.0434
Mikrocirkulācija (ādā) saistībā ar mikro- un makroproteīnuriju diabēta nefropātijas un hroniska glomerulonefrīta slimniekiem

2166

Tirzītis G.
01.0362
Šūnu membrānu īpašību pārmaiņas pacientiem ar hronisku terminālu nieru mazspēju

5276

Tretjakovs P.
01.0435
Trombocitāro un leikocitāro angiogēno faktoru izpēte slimniekiem ar koronāro aterosklerozi un to nozīme invazīvas ārstēšanas gaitā

2865

Zeidlers I.
01.0333.1
Autonomās nervu sistēmas traucējumu novērtējums un rehabilitācijas iespējas pacientiem ar hronisko obstruktīvo plaušu slimību

1190

Kopā pa organizāciju:

41756


Slimnīca “Linezers”, Valsts Hematoloģ
ijas centrs
Lejniece S.
01.0436
Hemofilijas A DNS diagnostikas izstrāde Latvijā

978

Kopā pa nozari:

349396