5. TEHNOLOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls
 

1. Materiālu tehnoloģija

 

Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

Dambekalne M.
01.0824
Segnetoelektriskie relaksoru materiāli uz PbB’B’’O   bāzes — iegūšana un īpašības

3578

Vītiņš Ģ.
01.0826
Enerģētiski ietilpīgu ķīmisko strāvas avotu komponenti

2087

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5665

 

Latvijas Universitātes Fizikas institūts

Gorbunovs L.
01.0159
Trīsdimensionāli un nestacionārie efekti liela diametra silīcija monokristālu audzēšanas procesā ar MHD metodēm

4080

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

4080

 

Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts

Jākobsons E.
01.0686.1
Plazmā sintezēto keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģija

1428

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

1428

 

Latvijas Universitāte

Kaļķis V.
01.0083
Jauni termonosēdmateriāli no radiācijas ceļā modificētiem daudzkomponentu polimēru maisījumiem un otrreizējām izejvielām, to ekspluatācijas drošuma pilnveidošana

9730

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

9730

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Andersons B.
01.0661
Bioloģiski aktīvas dabas vielas un netradicionāli paņēmieni koksnes ilgizturības nodrošināšanai

6136

Grāvītis J.
01.0829
Jauni tvaika sprādzienā autohidrolizētās biomasas materiāli

3139

Laka M.
01.0666
Mikrokristāliskās celulozes modificēto gelu un plēvju iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, kā dispersijas vidi izmantojot elektrolītu šķīdumus

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 12 414

 

Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

Bendere R.
01.0153
Organiskas dabas atkritumu pārstrādes tehnoloģiju novērtējuma un optimālas izvēles sistēmas izstrāde, pielietojot matemātiskās modelēšanas metodes

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

3139

 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts

Palčevskis E.
01.0686
Plazmā sintezēto keramisko nanopulveru pirmapstrādes tehnoloģija

3688

Zālīte I.
01.0690
Nanostrukturētu keramisko materiālu izstrādāšana instrumentu un nodilumizturīgu materiālu izgatavošanai

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6827

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Bērziņa L.
01.0592
Biokeramikas sīkstruktūras mērķtiecīga izmaiņa biofunkcionalitātes nodrošināšanai

5116

Kalniņš M.
01.0594
Biofunkcionāli polimērkompozīti

8710

Kalniņš M.
01.0600
Termoplastiski multifāzu polimērkompozīti

9212

Krāģe L.
01.0601
Smilšakmens sairšana un konservācija

2087

Mežinskis G.
01.0602
Daudzkomponentu mikro - un nanokompozīti

 10 249

Rozenštrauha I.
01.0603
Rūpniecisko atkritumu prespulveru reoloģijas ietekme uz keramikas materiālu īpašībām

2087

Sedmalis U.
01.0596
Fāzu veidošanās likumsakarības augsttemperatūras materiālu pamatsistēmā Na2O(K2O)-MgO(CaO)-Al2O3(Fe2O3)-SiO2(TiO2)

7156

Vīksne A.
01.0604
Pārklājumu materiāli no PET atkritumu ķīmiskās depolimerizācijas un rapšu eļļas pāresterifikācijas blakusproduktiem

5116

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 49 733

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 93 016

 

2. Ķīmijas tehnoloģija

 

“EVRIKA”, SIA

Kārkliņš R.
01.0447
Elektrodialīzes un jonapmaiņas procesu izstrāde ekoloģiski tīru biosintēzes produktu ieguvei

5116

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

5116

 

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts

Bikova T.
01.0673
Papīrmasas hemiceluložu un lignīna īpašības un to ietekme uz papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģisko procesu

3139

Dobele G.
01.0664
Biomasas ātrās pirolīzes teorētisko pamatu izstrādāšana monomēro 1,6- anhidrosaharīdu iegūšanai

3139

Vederņikovs N.
01.0667
Furfurola un aktīvo ogļu iegūšana no bērza koksnes atlikumiem

6796

Šuļga G.
01.0670
Uz kraft-lignīna bāzētie polikompleksi un to pielietošana dabas aizsardzības tehnoloģijās

3139

Žūriņš A.
01.0674
Biomasas pirolīzes šķidrumu sadalīšanas, pārstrādes un izmantošanas iespēju izpēte

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 19 352

 

Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts

Ašaks J.
01.0687
Jaunu selēnorganisko savienojumu uz hinolīna bāzes sintēzes tehnoloģijas izstrādāšana

4175

Līcis J.
01.0688
Elektromembrānu procesu pētījumi tehnoloģiju izstrādei krāsaino metālu reciklēšanai

3139

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

7314

 

Rīgas Tehniskā universitāte

Avotiņš F.
01.0597
4(3H)-hinazolinonu ieguves tehnoloģijas teorētisko  pamatu izstrāde

8884

Gudriniece E.
01.0593
Latvijā perspektīvo augu kultūru eļļu pētījumi

8193

Juhna T.
01.0599
Bioloģiskās stabilitātes paaugstināšana Latvijai tipiskā dzeramā ūdenī

2087

Meirovics I.
02.0932.1
Ķīmiskās rūpniecības attīstība Latvijā

1569

Zicāne D.
01.0598
Peptīdmimētiķu struktūras elementu sintēze

5116

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

 25 849

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

 57 631

 

3. Farmācijas tehnoloģija

 

Latvijas Organiskās sintēzes institūts

Leite L.
01.0203
Osteoporozes, pretvēža, imunomodulējošo un antihipertensīvo preparātu ražošanas tehnoloģijas izstrāde

6293

Kopā pa organizāciju: ..........................….......………………………..

6293

Kopā pa apakšnozari: ...........................................................

6293

Kopā pa nozari: ................................................................

 156 940