1.1. Zinātnisko pētījumu projekti

 

Ekspertu komisijas

Piešķirtais
finansējums
(Ls)

1. Dabas zinātņu un matemātikas EK

798 012

2. Inženierzinātņu un datorzinātnes EK

698 190

3. Bioloģijas un medicīnas zinātņu EK

993 373

4. Lauksaimniecības, vides, zemes un meža zinātņu EK

584 265

5. Humanitāro un sociālo zinātņu EK

748 303

Kopā:

3 822 143