SADARBĪBAS PROJEKTI

Šifrs  Projekta nosaukums, izpildes termiņi, izpildītāji  Piešķirtā
 summa
 2004. g.,
 Ls
 

02.0001

 

Transporta intelektuālo sistēmu attīstība Latvijā, 2002.–2005.  
(vad. A. Gūtmanis)

Atbildīgie izpildītāji:
I. Kabaškins, Transporta izglītības un pētījumu centrs
J. Bērziņš, Transporta izglītības un pētījumu centrs
G. Liberts, Transporta izglītības un pētījumu centrs
N. Salenieks,  Transporta izglītības un pētījumu centrs

 

 

18 000

02.0002 Latvijas informātikas ražotņu atbalsta pētījumi programmu inženierijas, datoru tīklu un signālu apstrādes jomā, 2002. – 2005.   (vad. J. Bārzdiņš)

Atbildīgie izpildītāji:
J. Bārzdiņš, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts
J. Borzovs, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts, A/s “Dati”
J. Bičevskis, Latvijas Universitāte
J. Ķikuts, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas institūts
M. Broitmans, Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu
institūts
I. Biļinskis, Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts
J. Artjuhs, Latvijas Universitātes Elektronikas un datorzinātņu institūts

 

92 000

02.0003 Materiāli Latvijas tautsaimniecībai: tehnoloģiju izstrāde, īpašību izpēte, projektēšana, racionālas izmantošanas pamatprincipu izstrāde, 2002.–2005.  (vad. M. Kalniņš)

Atbildīgie izpildītāji:
M. Kalniņš, Rīgas Tehniskā universitāte
U. Sedmalis, Rīgas Tehniskā universitāte
J. Grabis, Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Ģ. Stinkulis, Latvijas Universitāte
A.Actiņš, Latvijas Universitāte
J. Jansons, Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
K. Rocēns, Rīgas Tehniskā universitāte
V. Tamužs, Latvijas Universitātes Polimēru mehānikas institūts
R. Rikards,  Rīgas Tehniskā universitāte
G.Mežinskis, Rīgas Tehniskā universitāte
J. Gelgafts, Latvijas Universitātes Fizikas institūts
A. Lūsis, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
M. Knite, Rīgas Tehniskā universitāte
R. Cimdiņš, Rīgas Tehniskā universitāte

 

247 000

02.0004 Organiskās sintēzes metožu izstrādāšana jaunu bioloģiski aktīvu vielu iegūšanai, 2002.–2005. (vad. E. Lukevics)

Atbildīgie izpildītāji:
E. Lukevics, Latvijas Organiskās sintēzes institūts
A. Strakovs, Rīgas Tehniskā universitāte

 

71 000

01.0005 Inteliģenti materiāli un struktūras mikroelektronikai un fotonikai, 2001.–2004. (vad. A. Krūmiņš)

Atbildīgie izpildītāji:
A. Krūmiņš, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
V. Gerbreders, Daugavpils universitāte
J. Grabis, Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
I. Vītiņa, Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
I. Muzikante, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
V. Kampars, Rīgas Tehniskā universitāte

      

79 667

02.0006   Racionālu enerģijas izmantošanas tehnoloģiju integrācija Latvijas kurināmā un enerģijas kompleksa līdzsvarotai attīstībai, 2002.– 2005.  (vad. J. Ekmanis)

Atbildīgie izpildītāji:
J. Ekmanis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts
A. Krēsliņš, Rīgas Tehniskā universitāte
U. Kanders, Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts

 

44 000

02.0007 Koksnes pārstrādes produktu inovatīvas tehnoloģijas, 2002.– 2005.   (vad. B. Andersons)

Atbildīgie izpildītāji:
B. Andersons, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
M. Kalniņš, Rīgas Tehniskā universitāte
H. Tuherms, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
L. Savenkova, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts

 

83 000

02.0008 Resursu un procesu modelēšana ūdenskrātuvju sistēmās, 2002.– 2005. (vad. L. Ļakmunds, U. Bethers)

Atbildīgie izpildītāji:
L. Ļakmunds, Latvijas Lauksaimniecības universitātes Ūdenssaimniecības un zemes zinātniskais institūts  
U. Bethers, Latvijas Universitāte
M. Kļaviņš, Latvijas Universitātes Bioloģijas  institūts
G. Spriņģe, Latvijas Universitātes Bioloģijas  institūts   

 

28 000

02.0009 Latvijas dabas biodaudzveidība un ekosistēmu racionāla attīstība, 2002.–2005. (vad. V. Melecis)

Atbildīgie izpildītāji:
V. Melecis, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
G. Brūmelis, Latvijas Universitāte
G. Eberhards, Latvijas Universitāte  

 

33 000

02.0010 Atjaunojamo resursu biotehnoloģiskā konversija un tās produktu izmantošana, 2002.–2005. (M. Beķers)

Atbildīgie izpildītāji:
M. Beķers, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
P. Šipkovs, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

 

37 000

02.0011 Infekcijas aģentu multirezistences un ģenētiskās mainības molekulārā un epidemioloģiskā izpēte, 2002.–2005.
(vad. L. Vīksna,  A. Martinsons)
  

Atbildīgie izpildītāji:
L. Vīksna, Latvijas Infektoloģijas centrs
A. Martinsons, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
P. Pumpēns, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
B. Rozentāle, Latvijas Infektoloģijas centrs
V. Saulīte, Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
A. Sočņevs, Rīgas Stradiņa universitāte
A. Ferdats, AIDS centrs
A. Žileviča, Latvijas Universitātes Mikrobioloģijas un biotehnoloģijas institūts
U. Dumpis, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
E. Daugulis,  P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
M. Jansone, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
I. Logina, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
L. Sosāre, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
V. Baumanis, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs

 

80 000

02.0012 Iedzīvotāju novecošanās biomedicīniskie un sociālie aspekti, 2002. – 2005. (vad. I. Ozolanta )

Atbildīgie izpildītāji:
I. Ozolanta, Rīgas Stradiņa universitāte
J. Vētra, Rīgas Stradiņa universitāte
V. Dzērve, Latvijas  Kardioloģijas institūts
E. Vītols, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
P. Zvidriņš, Latvijas Universitāte
P. Eglīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
V. Saulīte, Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts

 

61 000

02.0013 Konkurētspējīgu laukaugu kultūru šķirņu veidošana un uzturošā selekcija, izmantojot tradicionālās un biotehnoloģijas metodes, 2002.–2005.  (vad. M. Belickis)

Atbildīgie izpildītāji:
M. Belickis, Latvijas Lauksaimniecības un meža zinātņu akadēmija
U. Miglavs, Priekuļu selekcijas stacija, valsts uzņēmums
S. Zute,  Valsts Stendes selekcijas stacija, valsts zinātniskais uzņēmums
I. Belicka, Valsts Stendes selekcijas stacija, valsts zinātniskais
uzņēmums
B. Jansone, LLU Skrīveru Zinātnes centrs
Ī. Rašals, Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts

 

72 000

02.0014 Meža izpētes teorētiskie un tehnoloģiskie modeļi,  2002.–2005.    (vad. P. Zālītis)

Atbildīgie izpildītāji:
P. Zālītis, Valsts Mežzinātnes institūts “Silava”
J. Hrols, Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
H. Tuherms, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

      

44 000

02.0015 Augu konversijas un dzīvnieku biotehnoloģisko procesu likumsakarību izpēte augstvērtīgas pārtikas ieguvei, 2002.–2005.   (vad.  A. Jemeļjanovs)

Atbildīgie izpildītāji:
A. Jemeļjanovs, LLU Zinātnes centrs “Sigra”
D. Kārkliņa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
J. Nudiens, LLU Zinātnes centrs “Sigra”
E.Birģele, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
J. Zutis, Gaļas un piena rūpniecības inženiercentrs

 

79 000

02.0016 Riska faktori, to izvērtēšana un riska vadība Latvijas lauksaimniecībā, 2002.–2005. (vad. P. Rivža)

Atbildīgie izpildītāji:
J. Merkurjevs,  Rīgas Tehniskā universitāte
U. Smilts, Rīgas Informācijas tehnoloģijas institūts, A/s “Dati”
I. Arhipova, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
I. Turka, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
E. Liepiņš, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
D. Kārkliņa, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
P. Bušmanis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
K. Špoģis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte

 

40 000

02.0017   Latvijas integrācija Eiropas Savienībā, 2002.–2005.
(vad. R. Karnīte)

Atbildīgie izpildītāji:
R. Karnīte, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
I. Dovladbekova, Latvijas Zinātņu akadēmijas Ekonomikas institūts
I. Šteinbuka, SO Latvijas Asociācija Eiropas Kopienas studijām
J. Bojārs, Latvijas Universitāte
E. Dubra, Latvijas Universitāte
I. Ostrovska, Rīgas Stradiņa universitāte
M. Kūle, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
J. Valdmanis, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
V. Skujiņa, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

 

30 000

02.0018 Latvijas novadu ekonomiskās, sociālās un kultūras attīstības stratēģijas globalizācijas kontekstā, 2002.–2005.
(vad. J. Kursīte-Pakule)

Atbildīgie izpildītāji:
J. Kursīte-Pakule, Letonikas Fonds
A. Jansone,  Letonikas Fonds
G. Straube,  Letonikas Fonds
R. Kaminska, Letonikas Fonds
V. Muktupāvels, Letonikas Fonds
A. Stafecka,  Letonikas Fonds
M. Zirnīte,  Letonikas Fonds
E. Buceniece,  Letonikas Fonds
P. Cimdiņš,  Letonikas Fonds
V. Strīķis, Latvijas Lauksaimniecības universitāte
D.Markus, Letonikas Fonds
I. Koškins,  Letonikas Fonds
R. Rungule, Letonikas Fonds

 

41 000

02.0019 Letonika, 2002.–2005.   (vad. V. Hausmanis)

Atbildīgie izpildītāji:
L. Vanaga, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
R. Blumberga, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
I. Ločmelis, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
A. Caune, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
M. Jakovļeva, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
A. Vasks, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
R. Vīksne, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
S. Cimermanis, Latvijas Universitātes Latvijas vēstures institūts
M. Vīksna, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
B. Kalnačs, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
V. Hausmanis, Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūts
I. Jansone, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
A. Spektors, Latvijas Universitātes Matemātikas un informātikas
institūts
I. Zuicena, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
M. Kūle, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
O. Bušs, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts
E. Kagaine, Latvijas Universitātes Latviešu valodas institūts

 

148 000

02.0020 Sociālas politikas, sociāli tiesiskas valsts veidošana Latvijā, 2002.– 2005.   (A. Tabuns)

Atbildīgie izpildītāji:
A. Tabuns, Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūts
T. Jundzis, Latvijas Zinātņu akadēmijas Baltijas stratēģisko pētījumu centrs
K. Torgāns,   Latvijas Universitāte
A. Kangro, Latvijas Universitāte
A. Vilks, Latvijas Neatkarīgo kriminologu asociācija

        

50 000

01.0023   Latvijas populācijas genofonda pētījumi un to izmantošana cilvēka patoloģijas diagnostikā un profilaksē, 2001.–2004.    
(vad. A. Krūmiņa, E. Grēns)

Atbildīgie izpildītāji:
M. Lazdiņš, Latvijas Universitāte
V. Pīrāgs, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
N. Līcis, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
U. Kalniņš, P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
I. Vasiļjeva, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
S. Lejniece, Slimnīca “Linezers”, Valsts Hematoloģijas centrs
J. Kloviņš, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
L. Tihomirova, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
J. Gardovskis, Rīgas Stradiņa universitāte
A. Stengrevics, Latvijas Onkoloģijas centrs
O. Heisele, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
L. Eņģele, Latvijas Onkoloģijas centrs
A. Linē, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
V. Baumanis, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
A. Krūmiņa, Rīgas Stradiņa universitāte
L. Aberberga - Augškalne, Rīgas Stradiņa universitāte
A. Sočņevs, Rīgas Stradiņa universitāte
N. Sjakste, Latvijas Universitāte
R. Lugovska, Slimnīca “Gaiļezers”, Valsts Medicīniskās ģenētikas
centrs
I. Balode, Rīgas Stradiņa universitāte
E. Grēns, Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju
centrs

         

100 849

01.0024 Fundamentālie un pielietojamie pētījumi, bāzēti uz novērojumu iespējām ar Ventspils Starptautiskā radioastronomijas centra radioteleskopiem un to izmantošanu kosmiskās informācijas uztveršanai, apstrādei un pārraidei, 2001.–2004.
(vad. J. Ekmanis)

Atbildīgie izpildītāji:
M. Ābele, Latvijas Universitāte
E. Bervalds, Latvijas Zinātņu akadēmija, Ventspils Starptautiskais
radioastronomijas centrs
B. Rjabovs, Ventspils Starptautiskais radioastronomijas centrs
J. Žagars, Ventspils augstskola
I. Šmelds, Latvijas Universitāte
Z. Sīka, Latvijas Zinātņu akadēmijas Fizikālās enerģētikas institūts

22 432

01.0025 Rīgas līča bioloģisko resursu aizsardzība un saglabājošā izmantošana, 2001.–2004. (vad. A. Andrušaitis)

Atbildīgie izpildītāji:
A. Andrušaitis, Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
A. Jurkovskis, Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
A. Ikauniece, Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
E. Boikova, Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts
M. Balode, Latvijas Universitātes Hidroekoloģijas institūts

10 940