5. TEHNOLOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI:MATERIĀLU, ĶĪMIJAS, FARMĀCIJAS

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Materiālu tehnoloģija

Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Gorbunovs L.
05.1375
Liela diametra silīcija monokristālu audzēšanas procesa fizikālā modelēšana rotējošā magnētiskā laukā

3940

Kopā pa organizāciju: ............................

3940


Latvijas Universitāte
Erts D.
05.1685
Nanoporaino materiālu iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju attīstīšana

3652

Kaļķis V.
05.1686
Lielo enerģiju ķīmijas un tās procesu izmantošana multifāzu polimēru kompozītmateriālu izstrādē un īpašību modificēšanā

9395

Kopā pa organizāciju: ............................

13 047


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1570
Impregnētas koksnes utilizācija jaunu produktu ieguvei

5925

Laka M.
04.1277
Mikrokristāliskā hitozāna iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, lietojot termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu, un tā īpašību pētīšana

3031

Stirna U.
05.1573
Poliuretāni ar kontrolējamu hidrofili/hidrofobo bilanci no atjaunojamām izejvielām

6288

Kopā pa organizāciju: ............................

15 244


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Grabis J.
05.1700
Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos

5561

Palčevskis E.
05.1698.1
Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus

4197

Kopā pa organizāciju: ............................

9758


Rīgas Tehniskā universitāte
Bērziņa L.
05.1690
Biokeramikas struktūras attīstība biofunkcionalitātes paplašināšanai

4940

Juhņeviča I.
05.1693
Augu valsts materiālu un sola-gela tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei

2015

Kalniņš M.
04.1270
Biodegradabli kompozīti no atjaunojamām izejvielām

8409

Kalniņš M.
05.1694
Termoplastiski daudzkomponentu polimērkompozīti

8909

Krāģe L.
04.1268
Saistvielu izpēte Latvijas vēsturiskajās būvēs

2015

Lemba J.
04.1271
Masas apmaiņas procesu pētījumi jaunu, lētu un ekoloģiski tīru tehnoloģiju izstrādei

3031

Rozenštrauha I.
04.1029
Latvijas minerālo izejvielu izmantošana reciklēšanā un jonu apmaiņas procesos

2015

Sedmale G.
05.1700.1
Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos

4546

Švinka V.
05.1698
Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus

4197

Vīksne A.
04.1269
Poliolefīnu-koka šķiedras kompozītu fizikālmehānisko īpašību optimizācija un prognozēšana, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi

4940

Kopā pa organizāciju: ............................

45 017


Kopā pa apakšnozari: .............................


87 006


2. Ķīmijas tehnoloģija

"EVRIKA", SIA
Kārkliņš R.
05.1362
Ekoloģiski tīru organisko skābju tehnoloģijas izstrāde, pielietojot membrānas procesus

4925

Kopā pa organizāciju: ............................

4925


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Bikova T.
04.1275
Sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģiju ietekme uz celulozes un hemiceluložu oksidēšanas pakāpi un hromoforu sastāvu

3031

Dobele G.
04.1273
Koksnes katalītiskās pirolīzes tehnoloģijas pamatu izstrādāšana efektīvu sorbentu iegūšanai

3031

Šuļga G.
05.1574
Lignīna molekulāro kompozītu iegūšanas koloīdķīmiskie aspekti un pielietošanas iespējas

3031

Vederņikovs N.
05.1575
Etiķskābes un oksidētu mikroporainu oglekļa sorbentu iegūšana no kokapstrādes atlikumiem

6561

Žūriņš A.
04.1274
Biomasa un tās atliekas kā atjaunoties spējīga izejviela fenola–formaldehīda tipa saistvielu ieguvei

3031

Kopā pa organizāciju: ............................

18 685


Rīgas Tehniskā universitāte
Avotiņš F.
05.1689
3- un 2,3-aizvietotu 4(3H)-hinazolinonu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija

8575

Juhna T.
05.1692
Jauna tehnoloģija dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei sadales tīklā

2015

Jure M.
05.1691
Augu eļļas kā izejviela dažādu vērtīgu produktu ražošanai

7910

Meirovics I.
05.1701
Latvijas ķīmiskā rūpniecība. Celulozes un papīra rūpniecības attīstība Latvijā

1515

Mežinskis G.
05.1697
Nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas un lāzera starojuma radītās struktūras

9895

Zicāne D.
05.1699
Uz N-aizvietotu cikloheksēndikarbonskābju monohidrazīdu bāzes atvasinātu pirazolidīnu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija

4940

Kopā pa organizāciju: ............................

34 850


Kopā pa apakšnozari: .............................


58 460


3. Farmācijas tehnoloģija

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Leite L.
05.1459
Katalizatoru iegūšanas tehnoloģijas izstrāde uz "zaļās ķīmijas" bāzes medicīnisko preparātu ražošanai

6061

Kopā pa organizāciju: ............................

6061


Kopā pa apakšnozari: .............................


6061


Kopā pa nozari: .................................


151 527