8. MEDICĪNAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs, SIA
Vandāns J.
05.1828
Galvas smadzeņu neirofizioloģiskās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspresdiagnostikas programmu izveide

337

Kopā pa organizāciju: ............................

337


Latvijas Infektoloģijas centrs, Valsts aģentūra
Sondore V. 05.1821 Aknu transformācija hepatīta C vīrusa (HCV) infekcijas gadījumā: patomorfoloģiskie mehānismi, klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences

3610

Vīksna L.
04.1344
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

1923

Kopā pa organizāciju: ............................

5533


Latvijas Kardioloģijas institūts
Kalniņš U.
05.1815
Aterosklerotiskās plāksnes modifikācijas nozīme koronāro artēriju sarežģītu bojājumu intervences laikā, apsekošanas periodā un neointimas proliferācijas saistība ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma faktoriem

4082

Mikažans V.
04.1167
Maģistrālo asinsvadu sieniņu disfunkcijas izpēte sekundāru lipīdu metabolisma traucējumu apstākļos

6746

Rudzīte V.
05.1820
Sekundāro riska faktoru pētījuma un novērtējuma turpinājums koronārās sirds slimības izcelsmē un progresēšanā

4082

Voita D.
04.1169
Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos

3846

Kopā pa organizāciju: ............................

18 756


Latvijas Onkoloģijas centrs
Eņģele L.
05.1826
Perifērisko asins šūnu imunitātes efektoro mehānismu kvantitatīvie un funkcionālie rādītāji kuņģa–zarnu trakta vēža slimniekiem

6341

Kopā pa organizāciju: ............................

6341


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Sjakste T.
05.1399
14. hromosomas molekulāro marķieru saistība ar cilvēka patoloģijām

6341

Kopā pa organizāciju: ............................

6341


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J.
05.1634
DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju

6341

Ņikitina-Zaķe L.
05.1635
MHC (liela histokompiabilitātes kompleksa) I klases un Killeru šūnu imunoglobulīnam līdzīgo receptoru (KIR) gēni juvenīlā idiopātiskā artrīta pacientiem un kontrolēm Latvijas populācijā

3610

Pumpēns P.
04.1147
Himēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana

3846

Sominska I.
04.1344.1
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

2901

Kopā pa organizāciju: ............................

16 698


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Lācis I.
04.1294.1
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

978

Kopā pa organizāciju: ............................

978


Latvijas Universitāte
Buiķis I.
04.1114
Karcinomas cilmes šūnu pašatjaunošanās via sporosis sakarība ar epiteliāli mezenhimālo transformāciju

1349

Freivalds T.
04.1115
Audzēja šūnu rezistences citoloģiskas novērtēšanas un tās pārvarēšanas iespējas, izmantojot jauna tipa sintētisko polimēru molekulāro matricu transportu šūnā

4824

Jurka A.
05.1538
Insulīna rezistences un hiperglikēmijas saistība ar asins šūnu disfunkciju

6341

Kluša V.
05.1418
Anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un miopātiju novēršanas jaunas stratēģijas

6341

Muceniece R.
05.1419
Melanokortīnu un to sintētisko mimētiķu loma neiroimunoendokrīno sistēmu savstarpējā mijiedarbībā

6341

Rumba I.
04.1312
Vīrusu asociētais juvenilais artrīts: patoģenēzes pētījums

2867

Sīpols J.
04.1116
Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā

3846

Sjakste N.
04.1317
Slāpekļa oksīda patoloģiska produkcija un tās farmakoloģiskās korekcijas iespējas

4824

Tretjakovs P.
05.1541
Vazomotorā disfunkcija angiopātijas patoģenēzē

3610

Žileviča A.
04.1034
Dažu klīniski svarīgu patogēnu virulences faktoru pētījumi

3846

Kopā pa organizāciju: ............................

44 189


Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Bracslavska O.
05.1823
Pteridīna un triptofāna metabolītu, kas veidojas šūnu tipa imūnas atbildes laikā, loma pretvīrusu aizsardzībā

2699

Čapenko S.
04.1156
Vīrusu, kas izplatās ar asinīm, loma pēctransplantācijas komplikācijās

4824

Murovska M.
04.1157
Persistējošu beta-herpesvīrusu infekciju loma reimatisku un iekaisīgu nervu sistēmas slimību etiopatoģenēzē

6746

Kopā pa organizāciju: ............................

14269


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
05.1461
Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā

3610

Kopā pa organizāciju: ............................

3610


Latvijas Universitātes Medicīniskās pēcdiploma izglītības institūts, SIA
Švinka N.
05.1540
Membrānas olbaltumvielu izpēte un reparācija skeleta muskuļu patoloģiskas kontraktilitātes regulācijā

1316

Taivans I.
04.1085
Plaušu pēcoperācijas funkcijas prognostisko kritēriju izstrāde

2867

Kopā pa organizāciju: ............................

4183


Rīgas Stradiņa universitāte
Apškalne D.
03.0995
Astrocitāras izcelsmes gliomu histopatoloģiskā, imūnhistoķīmiskā, proliferācijas un angioģenēzes izpēte. Galveno rādītāju korelācijas nozīmes pētījums

3812

Baķe Ā.
05.1835
Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde

3610

Eglīte M.
04.1197
Mežizstrādē un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu izstrāde

6409

Ērenpreiss J.
04.1219
Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

2867

Gardovska D.
04.1211
A grupas beta hemolītiskā streptokoka (AGBHS) izraisītā faringīta, reimatiskā drudža un hroniskas reimatiskas sirds slimības attīstības prediktīvie faktori bērniem Latvijā

3846

Gardovskis J.
05.1838
Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās un molekulārās īpatnības Latvijā

6341

Groma V.
04.1212
Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos

3846

Hartmane I.
04.1204
Ādas nemelanomas epidermālo audzēju recidīva riska un izārstēšanas prognozes noteikšana saistībā ar onkogēnu ekspresiju audzēja šūnās

2867

Irmejs A.
05.1840
Augstas un zemas penetrances kolorektālā vēža predisponējošo gēnu mutāciju klīniskās izpausmes un molekulārās īpatnības Latvijā

1687

Jākobsone G.
05.1841
Augšējo elpošanas ceļu morfoloģija pēc ortognātiskām operācijām

1316

Kasjanovs V.
05.1842
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

3812

Kolītis R.
04.1213
Plaušu artērijas stumbra vārstules hemodinamisko priekšrocību un ilgtspējīgas darbības biomehāniskais un morfoloģiskais pamatojums ķirurģiskai aortālās vārstules aizvietošanai

3846

Krūmiņa A.
04.1198
Y hromosomas molekulārā polimorfisma pētījumi vīrieša reproduktīvās patoloģijās atklāšanai un populācijas raksturojumam

3846

Lācis A.
04.1215
Lumbālās simpatektomijas rezultāta prognozēšana pacientiem ar kritisku kājas išēmiju sakarā ar inoperabliem infraingvinālo artēriju slēgumiem

2867

Lācis R.
03.0993
Miokarda ķirurģiskas revaskularizācijas bez mākslīgās asinsrites medicīniskās efektivitātes un ekonomiskā izdevīguma izpēte salīdzinājumā ar konvenciālu ķirurģisku revaskularizāciju

2260

Laganovska G.
05.1847
Tīklenes atslāņošanās ekstraokulārās un intravitreālās ķirurģijas taktika un vēlīnie rezultāti

3610

Liguts V.
04.1203
Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums

3846

Logins V.
04.1201
Apakšējo ekstremitāšu funkcionālā stāvokļa un gaitas parametru izvērtējums rehabilitācijas procesā muguras sāpju gadījumos

1417

Mamaja B.
05.1851
Atkārtotu ilgstošu anestēziju un operāciju ietekme uz imūno sistēmu un latenti/persistējošu herpesvīrusu infekciju aktivāciju

3610

Martinsons A.
05.1852
Akūts apendicīts. Laparoskopijas un imūnhistoķīmisko izmeklējumu nozīme akūta apendicīta klīniskajā, laparoskopiskajā un morfoloģiskajā diagnostikā un diferenciāldiagnostikā

1316

Mikažāne H.
04.1205
Celulārā un plazmas transformējošo augšanas faktoru beta izoformu -1, -2, -3 (TGF-beta1, TGF-beta2, TGF-beta3) loma psoriāzes un psoriātiskā artrīta patoģenēzē un klīnikā

3846

Mikažāns I.
04.1206
Endoteliālās šūnas stimulējošais angioģenēzes faktors (ESAF) un celulārais transformējošais augšanas faktors beta-1 (TGF-beta1 ) kā diagnostiskie un alfa (2a) interferona un lāzera terapijas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji ādas vaskulārās patoloģijas gadījumā

3846

Ozolanta I.
05.1854
Barības vada un kuņģa sienas morfofunkcionāla, biomehāniska, histoķīmiska izpēte dažāda vecuma cilvēkiem ar ķirurģiskām augšējā gremošanas trakta saslimšanām

6341

Pētersons A.
03.0994
Ar ķirurģiskām bronhu un plaušu saslimšanām slimojošo dažāda vecuma cilvēku apakšējo elpceļu struktūras anatomiska, histoķīmiska, biomehāniska izpēte korelācijā ar lokālo un vispārējo imunoloģisko stāvokli diagnostiski terapeitiska algoritma izstrādei pulmonoloģijā

2800

Pilmane M.
04.1214
Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieri iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē, diagnostikā un terapijas prognozē

4824

Platkājis A.
03.0991
Erozīvi destruktīvo pārmaiņu locītavās un kaulu densitātes izmaiņu novērtējums dinamikā ar MR metodi

2834

Purviņš I.
04.1209
Holesterīna sintēzes enzīmu blokādes un antioksidantu ietekme uz organisma antioksidatīvā statusa izmaiņām un to loma aterosklerozes procesā

1181

Rībenieks R.
04.1210
Dzīves kvalitāte ķirurģiski ārstētiem slimniekiem

4824

Rozentāls R.
04.1196
Imunoloģisko un neimunoloģisko riska faktoru loma hroniskas nieres transplantāta disfunkcijas attīstībā

4824

Skaģers A.
04.1224
Imūnhistoķīmisks un elektronmikroskopisks pētījums par šūnu morfofunkcionālajiem adaptācijas procesiem pēc žokļu eksperimentālām operācijām ar modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantāciju

3508

Sondore A.
04.1199
Hiperbārās oksigenācijas terapeitiskā efektivitāte posthipoksiskās un postišēmiskās patoloģijas ārstēšanā

3846

Šķesters A.
04.1208
Selēna deficīta saikne ar paaugstinātiem hroniskiem aknu struktūras bojājumiem un RNS-saturošā hepatīta (HCV) vīrusa mutabilitāti un agresivitāti

3846

Vanags I.
04.1200
Dzemdību izraisītās spriedzes ietekme uz pacientes hemodinamiku un jaundzimušā aktivitāti ķeizargrieziena operācijas laikā

4824

Vētra J.
04.1223
Dažādu gadsimtu kaulu eksoemisijas analīzes informativitāte paleopatoloģisko izmaiņu diagnostikā un analīzē

1923

Zīdere V.
05.1859
Iedzimtu sirds patoloģiju prenatāla un postnatāla diagnostika un ārstēšana

1687

Kopā pa organizāciju: ............................

121 985


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
04.1223.1
Dažādu gadsimtu kaulu eksoemisijas analīzes informativitāte paleopatoloģisko izmaiņu diagnostikā un analīzē

1923

Kasjanovs V.
05.1842.1
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

2530

Kopā pa organizāciju: ............................

4453


P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Aksiks I.
05.1793
Epilepsijas ķirurģiskās ārstēšanas kritēriju izstrāde

3610

Babarikins D.
04.1107
Zemas kaulu minerāldensitātes un lūzumu profilakses taktika slimniekiem pēc nieres transplantācijas

3846

Bērziņš J.
04.1105
Autonomo (veģetatīvo) neiropātiju loma vazomotorās disfunkcijas klīnisko izpausmju patoģenēzē

3846

Bukovskis M.
05.1796
Persistējošas elpceļu infekcijas un glikokortikoīdu terapijas ietekme uz iekaisuma īpatnībām bronhiālās astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības slimniekiem

1687

Čerņevskis H.
05.1798
Kardiovaskulārā riska novērtēšana terminālas nieru mazspējas pacientiem

3610

Danilāns A.
04.1106
Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu izraisītās augšējās gremošanas trakta asiņošanas diagnostika un ārstēšana

3846

Doniņa S.
05.1799
Jaunu prognostisku faktoru izstrādāšana, novērtēšana un ieviešana plaušu vēžu gadījumos

6342

Dumpis U.
05.1800
Nozokomiālo infekciju prevalence un antibiotiku lietošanas izmaiņas P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā: prevalences pētījumi un analīze

6342

Jirgensons J.
05.1803
Simpātiskās nervu sistēmas nozīme arteriālās hipertensijas attīstībā un progresēšanā

3610

Kovaļovs S.
05.1804
Meticillīnrezistentā Staphylococcus aureus molekulārā tipēšana un patogenitātes faktoru identifikācija pacientiem ar hronisku kājas ishēmiju

3610

Krieviņš D.
05.1805
Mazinvazīvās asinsvadu ķirurģijas metožu klīniskās efektivitātes un pacientu pēcoperācijas dzīves kvalitātes rezultātu novērtējums

3610

Kurjāne N.
03.0982
Hroniskais novecošanās iekaisuma ('inflamm-aging') sindroms un tā saistība ar progresējošu saslimstības pieaugumu Černobiļas avārijas seku likvidētājiem 14 gadus pēc darba Černobiļā

2834

Kurme D.
04.1110
Smagas galvas traumas ārstēšanas metodes izstrāde un pilveidošana

2867

Martinsons A.
05.1806
Metabolītu loma nieru slimību patoģenēzē

6342

Mihailova I.
05.1807
Iekaisuma procesa un imunitātes traucējumu kopsakarības izpēte hroniskas nieru mazspējas slimniekiem predialīzes stadijā un ar peritoneālo dialīzi (PD)

3610

Miklaševičs E.
04.1165
Nozokomiālo infekciju izraisītāju molekulārā un filoģenētiskā analīze

6747

Orļikovs G.
04.1103
Aizkuņģa dziedzera ārējās sekrēcijas problēmas pie hroniska pankreatīta

3846

Pīrāgs V.
04.1113
Vairogdziedzera autoimūno un mezglaino slimību molekulāri ģenētisks raksturojums Latvijā

4824

Pokrotnieks J.
04.1104
Augšējā gremošanas trakta audzēju riska faktoru izvērtējums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

3846

Štifts A.
05.1810
Endoteliālā disfunkcija mikroalbumīnūrijas, resp., nefropātijas patoģenēzē

3576

Vjaters E.
05.1812
Cilvēka urētera sienas biomehāniskie parametri

3610

Zeidlers I.
05.1813
Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa novērtējums un fizikālās medicīnas ārstēšanas iespējas interno slimību pacientiem

3610

Kopā pa organizāciju: ............................

89 671


Kopā pa nozari: .................................


337 344