8. MEDICĪNAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Latvijas Infektoloģijas centrs, Valsts aģentūra
Sondore V.
05.1821
Aknu transformācija hepatīta C vīrusa (HCV) infekcijas gadījumā: patomorfoloģiskie mehānismi, klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences

 3610

Vīksna L.
04.1344
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

 1923

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 5533


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Sjakste T.
05.1399
14. hromosomas molekulāro marķieru saistība ar cilvēka patoloģijām

 6341

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 6341


Latvijas Universitātes Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J.
05.1634
DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju

 3171

Ņikitina-Zaķe L.
06.1983
MICA un MICB mikrosatelītu un MICA ekstracelulāro funkcionālo polimorfismu, kā arī citu MHC kompleksa mikrosatelītu analīze juvenīlā idiopātiskā artrīta pacientiem Latvijā

 3036

Pumpēns P.
04.1147
Himēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana

 3846

Sominska I.
04.1344.1
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

 2901

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 12 954


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Lācis I.
04.1294.1
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

978

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

978


Latvijas Universitāte
Buiķis I.
04.1114
Karcinomas cilmes šūnu pašatjaunošanās via sporosis sakarība ar epiteliāli  mezenhimālo transformāciju

 1349

Dzērve V.
06.1990
Ekstremitāšu asinsvadu baseina vietējo un neirālo mehānismu disregulācijas raksturs un korelatīvā saistība ar skeleta muskuļu un sirds funkcionālās kapacitātes novirzēm un to dinamika ārstēšanas gaitā slimniekiem ar kardiovaskulāro patoloģiju

 1686

Freivalds T.
04.1115
Audzēja šūnu rezistences citoloģiskas novērtēšanas un tās pārvarēšanas iespējas, izmantojot jauna tipa sintētisko polimēru molekulāro matricu transportu šūnā

 4824

Jurka A.
05.1538
Insulīna rezistences un hiperglikēmijas saistība ar asins šūnu disfunkciju

 6342

Kluša V.
05.1418
Anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un miopātiju novēršanas jaunas stratēģijas

 6341

Kukulis I.
05.1815
Aterosklerotiskās plāksnes modifikācijas nozīme koronāro artēriju sarežģītu bojājumu intervences laikā, apsekošanas periodā un neointimas proliferācijas saistība ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma faktoriem

 4082

Mikažans V.
04.1167
Maģistrālo asinsvadu sieniņu disfunkcijas izpēte sekundāru lipīdu metabolisma traucējumu apstākļos

 6747

Muceniece R.
05.1419
Melanokortīnu un to sintētisko mimētiķu loma neiroimuno- endokrīno sistēmu savstarpējā mijiedarbībā

 6341

Rudzīte V.
05.1820
Sekundāro riska faktoru pētījuma un novērtējuma turpinājums koronārās sirds slimības izcelsmē un progresēšanā

 4082

Rumba I.
04.1312
Vīrusu asociētais juvenilais artrīts: patoģenēzes pētījums

 2867

Sīpols J.
04.1116
Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā

 3846

Sjakste N.
04.1317
Slāpekļa oksīda patoloģiska produkcija un tās farmakoloģiskās korekcijas iespējas

 4824

Švinka N.
05.1540
Membrānas olbaltumvielu izpēte un reparācija skeleta muskuļu patoloģiskas kontraktilitātes regulācijā

 1316

Taivans I.
04.1085
Plaušu pēcoperācijas funkcijas prognostisko kritēriju izstrāde

 2867

Tretjakovs P.
05.1541
Vazomotorā disfunkcija angiopātijas patoģenēzē

 3610

Voita D.
04.1169
Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos

 3846

Žileviča A.
04.1034
Dažu klīniski svarīgu patogēnu virulences faktoru pētījumi

 3846

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 68 816


Latvijas Universitātes Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas
un virusoloģijas institūts
Bracslavska O.
05.1823
Pteridīna un triptofāna metabolītu, kas veidojas šūnu tipa imūnas atbildes laikā, loma pretvīrusu aizsardzībā

 2699

Čapenko S.
04.1156
Vīrusu, kas izplatās ar asinīm, loma pēctransplantācijas komplikācijās

 4824

Murovska M.
04.1157
Persistējošu beta-herpesvīrusu infekciju loma reimatisku un iekaisīgu nervu sistēmas slimību etiopatoģenēzē

 6747

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 14 270


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
05.1461
Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā

 1788

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 1788


Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs, SIA
Vandāns J.
05.1828
Galvas smadzeņu neirofizioloģiskās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspresdiagnostikas programmu izveide

337

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

337


Rīgas Stradiņa universitāte
Akota I.
06.2021
Nesindromālo orofaciālo šķeltņu ģenētiski epidemioloģiskā analīze Latvijā

 1686

Baķe Ā.
05.1835
Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde

 3610

Dērveniece A.
06.2019
Prognozes un ārstēšanas rekomendāciju izstrāde, pamatojoties uz klīniku, morfoloģiju un noteikto onkogēno marķieru ekspresiju plakanšūnu un bazālšūnu ādas audzēju šūnās

 1181

Eglīte M.
04.1197
Mežizstrādē un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu izstrāde

 6409

Ērenpreiss J.
04.1219
Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

 2867

Gardovska D.
04.1211
A grupas beta hemolītiskā streptokoka (AGBHS) izraisītā faringīta, reimatiskā drudža un hroniskas reimatiskas sirds slimības attīstības prediktīvie faktori bērniem Latvijā

 3846

Gardovskis J.
05.1838
Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās un molekulārās īpatnības Latvijā

 6341

Groma V.
04.1212
Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos

 3846

Hartmane I.
04.1204
Ādas nemelanomas epidermālo audzēju recidīva riska un izārstēšanas prognozes noteikšana saistībā ar onkogēnu ekspresiju audzēja šūnās

 2867

Irmejs A.
05.1840
Augstas un zemas penetrances kolorektālā vēža predisponējošo gēnu mutāciju klīniskās izpausmes un molekulārās īpatnības Latvijā

 1687

Jākobsone G.
05.1841
Augšējo elpošanas ceļu morfoloģija pēc ortognātiskām operācijām

 1316

Kasjanovs V.
05.1842
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

 3812

Kolītis R.
04.1213
Plaušu artērijas stumbra vārstules hemodinamisko priekšrocību un ilgtspējīgas darbības biomehāniskais un morfoloģiskais pamatojums ķirurģiskai aortālās vārstules aizvietošanai

 3846

Krūmiņa A.
04.1198
Y hromosomas molekulārā polimorfisma pētījumi vīrieša reproduktīvās patoloģijās atklāšanai un populācijas raksturojumam

 3846

Lācis A.
04.1215
Lumbālās simpatektomijas rezultāta prognozēšana pacientiem ar kritisku kājas išēmiju sakarā ar inoperabliem infraingvinālo artēriju slēgumiem

 2867

Lācis R.
06.2020
Miokarda revaskularizācijas intraoperatīva kvalitātes kontrole, pielietojot plūsmas mērījumus, videoendoskopiju, videoluminiscences angiogrāfiju un sirds izsviedes mērījumus perioperatīva miokarda infarkta un citu operācijas komplikāciju profilaksei

 3373

Laganovska G.
05.1847
Tīklenes atslāņošanās ekstraokulārās un intravitreālās ķirurģijas taktika un vēlīnie rezultāti

 3610

Liguts V.
04.1203
Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums

 3846

Logins V.
04.1201
Apakšējo ekstremitāšu funkcionālā stāvokļa un gaitas parametru izvērtējums rehabilitācijas procesā muguras sāpju gadījumos

 1417

Mamaja B.
05.1851
Atkārtotu ilgstošu anestēziju un operāciju ietekme uz imūno sistēmu un latenti/persistējošu herpesvīrusu infekciju aktivāciju

 3610

Martinsons A.
05.1852
Akūts apendicīts. Laparoskopijas un imūnhistoķīmisko izmeklējumu nozīme akūta apendicīta klīniskajā, laparoskopiskajā un morfoloģiskajā diagnostikā un diferenciāldiagnostikā

 1316

Mikažāne H.
04.1205
Celulārā un plazmas transformējošo augšanas faktoru beta izoformu -1, -2, -3  (TGF-beta1,  TGF-beta2, TGF-beta3) loma psoriāzes un psoriātiskā artrīta patoģenēzē un klīnikā

 3846

Mikažāns I.
04.1206
Endoteliālās šūnas stimulējošais angioģenēzes faktors (ESAF) un celulārais transformējošais augšanas faktors beta-1 (TGF-beta1 ) kā diagnostiskie un alfa (2a) interferona un lāzera terapijas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji ādas vaskulārās patoloģijas gadījumā

 3846

Ozolanta I.
05.1854
Barības vada un kuņģa sienas morfofunkcionāla, biomehāniska, histoķīmiska izpēte dažāda vecuma cilvēkiem ar ķirurģiskām augšējā gremošanas trakta saslimšanām

 6341

Pētersons A.
03.0994
Ar ķirurģiskām bronhu un plaušu saslimšanām slimojošo dažāda vecuma cilvēku apakšējo elpceļu struktūras anatomiska, histoķīmiska, biomehāniska izpēte korelācijā ar lokālo un vispārējo imunoloģisko stāvokli diagnostiski terapeitiska algoritma izstrāde

 2800

Pilmane M.
04.1214
Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieri iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē, diagnostikā un terapijas prognozē

 4824

Purviņš I.
04.1209
Holesterīna sintēzes enzīmu blokādes un antioksidantu ietekme uz organisma antioksidatīvā statusa izmaiņām un to loma aterosklerozes procesā

 1181

Rībenieks R.
04.1210
Dzīves kvalitāte ķirurģiski ārstētiem slimniekiem

 4824

Rozentāls R.
04.1196
Imunoloģisko un neimunoloģisko riska faktoru loma hroniskas nieres transplantāta disfunkcijas attīstībā

 4824

Skaģers A.
04.1224
Imūnhistoķīmisks un elektronmikroskopisks pētījums par šūnu morfofunkcionālajiem adaptācijas procesiem pēc žokļu eksperimentālām operācijām ar modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantāciju

 3508

Sočņevs A.
06.2018
MHC I klašu antigēnu alēļu subtipu pētīšana Latvijā dažādu artropātiju gadījumā. Klīniski imunoloģisko kritēriju datu bāzes izveidošana reaktīvo artropātiju (sinovītu) patoģenēzes pētīšanai, diferenciālās diagnostikas pilnveidošanai un ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai

 4790

Sondore A.
04.1199
Hiperbārās oksigenācijas terapeitiskā efektivitāte posthipoksiskās un postišēmiskās patoloģijas ārstēšanā

 3846

Stradiņš P.
06.2027
Cilvēka sirds mitrālā vārstuļa struktūrelementu biomehāniskās īpašības un struktūra

 1214

Šķesters A.
04.1208
Selēna deficīta saikne ar paaugstinātiem hroniskiem aknu struktūras bojājumiem un RNS-saturošā hepatīta (HCV) vīrusa mutabilitāti un agresivitāti

 3846

Vanags I.
04.1200
Dzemdību izraisītās spriedzes ietekme uz pacientes hemodinamiku un jaundzimušā aktivitāti ķeizargrieziena operācijas laikā

 4824

Vētra J.
04.1223
Dažādu gadsimtu kaulu eksoemisijas analīzes informativitāte paleopatoloģisko izmaiņu diagnostikā un analīzē

 1923

Zīdere V.
05.1859
Iedzimtu sirds patoloģiju prenatāla un postnatāla diagnostika un ārstēšana

 1687

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 125 323


Rīgas Tehniskā universitāte
Dehtjars J.
04.1223.1
Dažādu gadsimtu kaulu eksoemisijas analīzes informativitāte paleopatoloģisko izmaiņu diagnostikā un analīzē

 1923

Kasjanovs V.
05.1842.1
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

 2530

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 4453


Rīgas Austrumu slimnīca, valsts SIA
Eņģele L.
05.1826
Perifērisko asins šūnu imunitātes efektoro mehānismu kvantitatīvie un funkcionālie rādītāji kuņģa–zarnu trakta vēža slimniekiem

 6341

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 6341


P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Aksiks I.
05.1793
Epilepsijas ķirurģiskās ārstēšanas kritēriju izstrāde

 3610

Babarikins D.
04.1107
Zemas kaulu minerāldensitātes un lūzumu profilakses taktika slimniekiem pēc nieres transplantācijas

 3846

Bērziņš J.
04.1105
Autonomo (veģetatīvo) neiropātiju loma vazomotorās disfunkcijas klīnisko izpausmju patoģenēzē

 3846

Bukovskis M.
05.1796
Persistējošas elpceļu infekcijas un glikokortikoīdu terapijas ietekme uz iekaisuma īpatnībām bronhiālās astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības slimniekiem

 1687

Čerņevskis H.
05.1798
Kardiovaskulārā riska novērtēšana terminālas nieru mazspējas pacientiem

 3610

Danilāns A.
04.1106
Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu izraisītās augšējās gremošanas trakta asiņošanas diagnostika un ārstēšana

 3846

Doniņa S.
05.1799
Jaunu prognostisku faktoru izstrādāšana, novērtēšana un ieviešana plaušu vēžu gadījumos

 6342

Dumpis U.
05.1800
Nozokomiālo infekciju prevalence un antibiotiku lietošanas izmaiņas P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā: prevalences pētījumi un analīze

 6342

Jirgensons J.
05.1803
Simpātiskās nervu sistēmas nozīme arteriālās hipertensijas attīstībā un progresēšanā

 3610

Kovaļovs S.
05.1804
Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus molekulārā tipēšana un patogenitātes faktoru identifikācija pacientiem ar hronisku kājas išēmiju

 3610

Krieviņš D.
05.1805
Mazinvazīvās asinsvadu ķirurģijas metožu klīniskās efektivitātes un pacientu pēcoperācijas dzīves kvalitātes rezultātu novērtējums

 3610

Kurme D.
04.1110
Smagas galvas traumas ārstēšanas metodes izstrāde un pilveidošana

 2867

Martinsons A.
05.1806
Metabolītu loma nieru slimību patoģenēzē

 6342

Mihailova I.
05.1807
Iekaisuma procesa un imunitātes traucējumu kopsakarības izpēte hroniskas nieru mazspējas slimniekiem predialīzes stadijā un ar peritoneālo dialīzi (PD)

 3610

Miklaševičs E.
04.1165
Nozokomiālo infekciju izraisītāju molekulārā un filoģenētiskā analīze

 6747

Orļikovs G.
04.1103
Aizkuņģa dziedzera ārējās sekrēcijas problēmas pie hroniska pankreatīta

 3846

Pīrāgs V.
04.1113
Vairogdziedzera autoimūno un mezglaino slimību molekulāri ģenētisks raksturojums Latvijā

 4824

Pokrotnieks J.
04.1104
Augšējā gremošanas trakta audzēju riska faktoru izvērtējums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

 3846

Štifts A.
05.1810
Endoteliālā disfunkcija mikroalbuminūrijas, resp., nefropātijas patoģenēzē

 3576

Vjaters E.
05.1812
Cilvēka urētera sienas biomehāniskie parametri

 3610

Zeidlers I.
05.1813
Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa novērtējums un fizikālās medicīnas ārstēšanas iespējas interno slimību pacientiem

 3610

Zvagule T.
06.1994
Galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa izvērtējums saistībā ar asins mononukleāro šūnu strukturālām novirzēm Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

 3373

Kopā pa organizāciju: .....................................................................

 90 210


Kopā pa nozari: ...............................................................

 
337 344