5. TEHNOLOĢIJAS ZINĀTNISKIE PAMATI

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

1. Materiālu tehnoloģija

Latvijas Universitātes Fizikas institūts
Gorbunovs L.
05.1375
Liela diametra silīcija monokristālu audzēšanas procesa fizikālā modelēšana rotējošā magnētiskā laukā

4710

Kopā pa organizāciju: ........................................................

4710


Latvijas Universitāte
Erts D.
05.1685
Nanoporaino materiālu iegūšanas un izmantošanas tehnoloģiju attīstīšana

4360

Kaļķis V.
05.1686
Lielo enerģiju ķīmijas un tās procesu izmantošana multifāzu polimēru kompozītmateriālu izstrādē un īpašību modificēšanā

11 241

Kopā pa organizāciju: ........................................................

15 601


Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Andersons B.
05.1570
Impregnētas koksnes utilizācija jaunu produktu ieguvei

7083

Laka M.
04.1277
Mikrokristāliskā hitozāna iegūšanas tehnoloģijas izstrādāšana, lietojot termokatalītiskās destrukcijas paņēmienu, un tā īpašību pētīšana

3643

Stirna U.
05.1573
Poliuretāni ar kontrolējamu hidrofili/hidrofobo bilanci no atjaunojamām izejvielām

7525

Kopā pa organizāciju: ........................................................

18 251


Rīgas Tehniskās universitātes Neorganiskās ķīmijas institūts
Grabis J.
05.1700
Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos

6660

Palčevskis E.
05.1698.1
Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus

5023

Kopā pa organizāciju: ........................................................

11 683


Rīgas Tehniskā universitāte
Bērziņa L.
05.1690
Biokeramikas struktūras attīstība biofunkcionalitātes paplašināšanai

5924

Juhņeviča I.
05.1693
Augu valsts materiālu un sola-gela tehnoloģijas izmantošana keramikas ieguvei

2429

Kalniņš M.
04.1270
Biodegradabli kompozīti no atjaunojamām izejvielām

10 064

Kalniņš M.
05.1694
Termoplastiski daudzkomponentu polimērkompozīti

10 671

Krāģe L.
04.1268
Saistvielu izpēte Latvijas vēsturiskajās būvēs

2429

Lemba J.
04.1271
Masas apmaiņas procesu pētījumi jaunu, lētu un ekoloģiski tīru tehnoloģiju izstrādei

3643

Merijs Meri R.
07.2077
Ekonomiski efektīvu šķidros kristālus saturošu polimēru kompozītu iegūšanas tehnoloģijas atstrāde un ekspluatācijas īpašību izpēte

4912

Sedmale G.
05.1700.1
Daudzkomponentu oksīdu nanopulveru sintēzes tehnoloģija un pārstrāde materiālos

5446

Švinka V.
05.1698
Augsttemperatūras putu keramika, izmantojot plazmā sintezētus nanopulverus

5023

Vīksne A.
04.1269
Poliolefīnu-koka šķiedras kompozītu fizikālmehānisko īpašību optimizācija un prognozēšana, izmantojot matemātiskās modelēšanas metodi

5924

Kopā pa organizāciju: ........................................................

56 465

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

106 710


2. Ķīmijas tehnoloģija

Latvijas Valsts Koksnes ķīmijas institūts
Dobele G.
04.1273
Koksnes katalītiskās pirolīzes tehnoloģijas pamatu izstrādāšana efektīvu sorbentu iegūšanai

3643

Kārkliņš R.
05.1362
Ekoloģiski tīru organisko skābju tehnoloģijas izstrāde, pielietojot membrānas procesus

5887

Šuļga G.
05.1574
Lignīna molekulāro kompozītu iegūšanas koloīdķīmiskie aspekti un pielietošanas iespējas

3624

Treimanis A.
04.1275
Sulfāta papīrmasas bezhlora balināšanas tehnoloģiju ietekme uz celulozes un hemiceluložu oksidēšanas pakāpi un hromoforu sastāvu

3624

Vederņikovs N.
05.1575
Etiķskābes un oksidētu mikroporainu oglekļa sorbentu iegūšana no kokapstrādes atlikumiem

7856

Žūriņš A.
04.1274
Biomasa un tās atliekas kā atjaunoties spējīga izejviela fenola-formaldehīda tipa saistvielu ieguvei

3643

Kopā pa organizāciju: ........................................................

28 277


Rīgas Tehniskā universitāte
Avotiņš F.
05.1689
3- un 2,3-aizvietotu 4(3H)-hinazolinonu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija

10 266

Juhna T.
05.1692
Jauna tehnoloģija dzeramā ūdens kvalitātes kontrolei sadales tīklā

2410

Jure M.
05.1691
Augu eļļas kā izejviela dažādu vērtīgu produktu ražošanai

9475

Meirovics I.
05.1701
Latvijas ķīmiskā rūpniecība. Celulozes un papīra rūpniecības attīstība Latvijā

1840

Mežinskis G.
05.1697
Nanomateriālu ķīmiskās tehnoloģijas un lāzera starojuma radītās struktūras

11 848

Zicāne D.
05.1699
Uz N-aizvietotu cikloheksēndikarbonskābju monohidrazīdu bāzes atvasinātu pirazolidīnu sintēzes metožu izstrāde un optimizācija

5906

Kopā pa organizāciju: ........................................................

41 745

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

70 022


3. Farmācijas tehnoloģija

Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Leite L.
05.1459
Katalizatoru iegūšanas tehnoloģijas izstrāde uz “zaļās ķīmijas” bāzes medicīnisko preparātu ražošanai

7249

Kopā pa organizāciju: ........................................................

7249

Kopā pa apakšnozari: .........................................................

7249


Kopā pa nozari: .............................................................


183 981