8. MEDICĪNAS ZINĀTNES

Vadītājs,
projekta numurs
 Projekta nosaukums Piešķirtā
summa, Ls

Latvijas Infektoloģijas centrs
Sondore V.
05.1821
Aknu transformācija hepatīta C vīrusa (HCV) infekcijas gadījumā: patomorfoloģiskie mehānismi, klīniskās, bioķīmiskās un imunoloģiskās konsekvences

4383

Vīksna L.
04.1344
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

2335

Kopā pa organizāciju: ........................................................

6718


Latvijas Universitātes Bioloģijas institūts
Sjakste T.
05.1399
14. hromosomas molekulāro marķieru saistība ar cilvēka patoloģijām

7700

Kopā pa organizāciju: ........................................................

7700


Latvijas Biomedicīnas pētījumu un studiju centrs
Ērenpreisa J.
05.1634
DNS dubultpārrāvumu signalizācija, reparācija un to attiecība ar apoptozi limfoblastoīdu šūnu līnijās ar dažādu jutīgumu pret iradiāciju

3850

Nikitina-Zaķe L.
06.1983
MICA un MICB mikrosatelītu un MICA ekstracelulāro funkcionālo polimorfismu, kā arī citu MHC kompleksa mikrosatelītu analīze Juvenīlā Idiopātiskā artrīta pacientiem Latvijā

3686

Pumpēns P.
04.1147
Himēro melanomas vakcīnu kandidātu konstruēšana

4669

Sominska I.
04.1344.1
Hepatīta C vīrusa (HCV) infekcija: HCV persistences kvalitatīvie un kvantitatīvie aspekti

3522

Kopā pa organizāciju: ........................................................

15 727


Latvijas Universitātes Cietvielu fizikas institūts
Lācis I.
04.1294.1
Stimulu un acu kustību ietekme uz redzes uztveri

1188

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1188


Latvijas Universitāte
Buiķis I.
04.1114
Karcinomas cilmes šūnu pašatjaunošanās via sporosis sakarība ar epiteliāli  mezenhimālo transformāciju

1638

Dzērve V.
06.1990
Ekstremitāšu asinsvadu baseina vietējo un neirālo mehānismu disregulācijas raksturs un korelatīvā saistība ar skeleta muskuļu un sirds funkcionālās kapacitātes novirzēm un to dinamika ārstēšanas gaitā slimniekiem ar kardiovaskulāro patoloģiju

2048

Ērglis A.
05.1815
Aterosklerotiskās plāksnes modifikācijas nozīme koronāro artēriju sarežģītu bojājumu intervences laikā, apsekošanas periodā un neointimas proliferācijas saistība ar slimības ģenētiskajiem un iekaisuma faktoriem

4956

Freivalds T.
04.1115
Audzēja šūnu rezistences citoloģiskas novērtēšanas un tās pārvarēšanas iespējas, izmantojot jauna tipa sintētisko polimēru molekulāro matricu transportu šūnā

5857

Jurka A.
05.1538
Insulīna rezistences un hiperglikēmijas saistība ar asins šūnu disfunkciju

7700

Kluša V.
05.1418
Anti-HIV terapijas izraisīto neiro- un miopātiju novēršanas jaunas stratēģijas

7700

Mikažans V.
04.1167
Maģistrālo asinsvadu sieniņu disfunkcijas izpēte sekundāru lipīdu metabolisma traucējumu apstākļos

8192

Muceniece R.
05.1419
Melanokortīnu un to sintētisko mimētiķu loma neiroimuno-endokrīno sistēmu savstarpējā mijiedarbībā

7700

Rudzīte V.
05.1820
Sekundāro riska faktoru pētījuma un novērtējuma turpinājums koronārās sirds slimības izcelsmē un progresēšanā

4956

Rumba I.
04.1312
Vīrusu asociētais juvenilais artrīts: patoģenēzes pētījums

3482

Sjakste N.
04.1317
Slāpekļa oksīda patoloģiska produkcija un tās farmakoloģiskās korekcijas iespējas

5857

Sīpols J.
04.1116
Aptaukošanās signālu insulīna un leptīna mijiedarbība ar smadzeņu opioīdiem un Y neiropeptīdu uztura atalgošanas sistēmā

4669

Švinka N.
05.1540
Membrānas olbaltumvielu izpēte un reparācija skeleta muskuļu patoloģiskas kontraktilitātes regulācijā

1597

Taivans I.
04.1085
Plaušu pēcoperācijas funkcijas prognostisko kritēriju izstrāde

3482

Tretjakovs P.
05.1541
Vazomotorā disfunkcija angiopātijas patoģenēzē

4383

Voita D.
04.1169
Selektīvas simpātiskās un parasimpātiskās aktivitātes novērtējums dažādas izcelsmes autonomās nervu sistēmas disfunkcijas gadījumos

4669

Žileviča A.
04.1034
Dažu klīniski svarīgu patogēnu virulences faktoru pētījumi

4669

Kopā pa organizāciju: ........................................................

83 555


Latvijas Organiskās sintēzes institūts
Dambrova M.
05.1461
Karnitīna biosintēzes loma enerģijas metabolisma regulēšanā un sirds išēmiskās slimības ārstēšanā

2171

Kopā pa organizāciju: ........................................................

2171


Psihoneirofizioloģijas un bioregulācijas pētījumu centrs
Vandāns J.
05.1828
Galvas smadzeņu neirofizioloģiskās attīstības īpatnības pirmsskolas vecuma bērniem un kompjuterizētu ekspresdiagnostikas programmu izveide

410

Kopā pa organizāciju: ........................................................

410


RSU Augusta Kirhenšteina Mikrobioloģijas un virusoloģijas institūts
Bariševs M.
07.2054
CCWGG metilēšanās saistība ar prostatas vēža attīstību un tās potenciāla pielietošana slimības agrīnā diferenciāldiagnostikā

1515

Bracslavska O.
05.1823
Pteridīna un triptofāna metabolītu, kas veidojas šūnu tipa imūnas atbildes laikā, loma pretvīrusu aizsardzībā

3277

Čapenko S.
04.1156
Vīrusu, kas izplatās ar asinīm, loma pēctransplantācijas komplikācijās

5857

Murovska M.
04.1157
Persistējošu beta-herpesvīrusu infekciju loma reimatisku un iekaisīgu nervu sistēmas slimību etiopatoģenēzē

8192

Kopā pa organizāciju: ........................................................

18 841


Rīgas Stradiņa universitāte
Akota I.
06.2021
Nesindromālo orofaciālo šķeltņu ģenētiski epidemioloģiskā analīze Latvijā

2048

Baķe Ā.
05.1835
Darba vides psihosociālo riska faktoru novērtēšanas kritēriju izstrāde

4383

Dērveniece A.
06.2019
Prognozes un ārstēšanas rekomendāciju izstrāde, pamatojoties uz klīniku, morfoloģiju un noteikto onkogēno marķieru ekspresiju plakanšūnu un bazālšūnu ādas audzēju šūnās

1434

Eglīte M.
04.1197
Mežizstrādē un kokapstrādē sastopamo arodslimību un nelaimes gadījumu izpēte un preventīvo pasākumu izstrāde

7782

Ērenpreiss J.
04.1219
Spermatozoīdu hromatīna stāvokļa nozīme vīriešu fertilitātē: novērtēšanas metodoloģija un atkarība no vides, dzīves veida un ģenētiskiem faktoriem

3482

Gardovska D.
04.1211
A grupas beta hemolītiskā streptokoka (AGBHS) izraisītā faringīta, reimatiskā drudža un hroniskas reimatiskas sirds slimības attīstības prediktīvie faktori bērniem Latvijā

4669

Gardovskis J.
05.1838
Pārmantota krūts un olnīcu vēža klīniskās un molekulārās īpatnības Latvijā

7700

Groma V.
04.1212
Neirotrofīni un to receptori: to sastopamība un salīdzinoša morfoloģiskā izpēte neneirālas dabas audos

4669

Hartmane I.
04.1204
Ādas nemelanomas epidermālo audzēju recidīva riska un izārstēšanas prognozes noteikšana saistībā ar onkogēnu ekspresiju audzēja šūnās

3482

Irmejs A.
05.1840
Augstas un zemas penetrances kolorektālā vēža predisponējošo gēnu mutāciju klīniskās izpausmes un molekulārās īpatnības Latvijā

2048

Jākobsone G.
05.1841
Augšējo elpošanas ceļu morfoloģija pēc ortognātiskām operācijām

1597

Kasjanovs V.
05.1842
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

4628

Kolītis R.
04.1213
Plaušu artērijas stumbra vārstules hemodinamisko priekšrocību un ilgtspējīgas darbības biomehāniskais un morfoloģiskais pamatojums ķirurģiskai aortālās vārstules aizvietošanai

4669

Krūmiņa A.
04.1198
Y hromosomas molekulārā polimorfisma pētījumi vīrieša reproduktīvās patoloģijās atklāšanai un populācijas raksturojumam

4669

Laganovska G.
05.1847
Tīklenes atslāņošanās ekstraokulārās un intravitreālās ķirurģijas taktika un vēlīnie rezultāti

4383

Lācis A.
04.1215
Lumbālās simpatektomijas rezultāta prognozēšana pacientiem ar kritisku kājas išēmiju sakarā ar inoperabliem infraingvinālo artēriju slēgumiem

3482

Lācis R.
06.2020
Miokarda revaskularizācijas intraoperatīva kvalitātes kontrole pielietojot plūsmas mērījumus, videoendoskopiju, videoluminiscences angiogrāfiju  un sirds izsviedes mērījumus perioperatīva miokarda infarkta un citu operācijas komplikāciju profilaksei

4096

Liguts V.
04.1203
Mangāna pārmēra uzkrāšanās organismā izraisītie centrālās nervu sistēmas bojājumi, to izpausmes un antidotu (helatoru) ārstnieciskās efektivitātes vērtējums

4669

Logins V.
04.1201
Apakšējo ekstremitāšu funkcionālā stāvokļa un gaitas parametru izvērtējums rehabilitācijas procesā muguras sāpju gadījumos

1720

Mamaja B.
05.1851
Atkārtotu ilgstošu anestēziju un operāciju ietekme uz imūno sistēmu un latenti/persistējošu herpesvīrusu infekciju aktivāciju

4383

Martinsons A.
05.1852
Akūts apendicīts. Laparoskopijas un imūnhistoķīmisko izmeklējumu nozīme akūta apendicīta klīniskajā, laparoskopiskajā un morfoloģiskajā diagnostikā un diferenciāldiagnostikā

1597

Mikažāne H.
04.1205
Celulārā un plazmas transformējošo augšanas faktoru beta izoformu -1, -2, -3  (TGF-beta1,  TGF-beta2, TGF-beta3) loma psoriāzes un psoriātiskā artrīta patoģenēzē un klīnikā

4669

Mikažāns I.
04.1206
Endoteliālās šūnas stimulējošais angioģenēzes faktors (ESAF) un celulārais transformējošais augšanas faktors beta-1 (TGFbeta1 ) kā diagnostiskie un alfa (2a) interferona un lāzera terapijas efektivitātes izvērtēšanas kritēriji ādas vaskulārās patoloģijas gadījumā

4669

Ozolanta I.
05.1854
Barības vada un kuņģa sienas morfofunkcionāla, biomehāniska, histoķīmiska izpēte dažāda vecuma cilvēkiem ar ķirurģiskām augšējā gremošanas trakta saslimšanām

7700

Pilmane M.
04.1214
Augšanas, reģenerācijas un kvalitātes marķieri iedzimto sejas šķeltņu patoģenēzē, diagnostikā un terapijas prognozē

5857

Purviņš I.
04.1209
Holesterīna sintēzes enzīmu blokādes un antioksidantu ietekme uz organisma antioksidatīvā statusa izmaiņām un to loma aterosklerozes procesā

1434

Pētersons A.
03.0994
Ar ķirurģiskām bronhu un plaušu saslimšanām slimojošo dažāda vecuma cilvēku apakšējo elpceļu struktūras anatomiska, histoķīmiska, biomehāniska izpēte korelācijā ar lokālo un vispārējo imunoloģisko stāvokli diagnostiski terapeitiska algoritma izstrāde

3400

Rozentāls R.
04.1196
Imunoloģisko un neimunoloģisko riska faktoru loma hroniskas nieres transplantāta disfunkcijas attīstībā

5857

Rībenieks R.
04.1210
Dzīves kvalitāte ķirurģiski ārstētiem slimniekiem

5857

Skaģers A.
04.1224
Imūnhistoķīmisks un elektronmikroskopisks pētījums par šūnu morfofunkcionālajiem adaptācijas procesiem pēc žokļu eksperimentālām operācijām ar modificētu kalcija fosfāta biokeramikas materiālu implantāciju

4260

Sondore A.
04.1199
Hiperbārās oksigenācijas terapeitiskā efektivitāte posthipoksiskās un postišēmiskās patoloģijas ārstēšanā

4669

Sočņevs A.
06.2018
MHC I klašu antigēnu alēļu subtipu pētīšana Latvijā dažādu artropātiju gadījumā. Klīniski-imunoloģisko kritēriju datu bāzes izveidošana reaktīvo artropātiju (sinovītu) patoģenēzes pētīšanai, diferenciālās diagnostikas pilnveidošanai un ārstēšanas efektivitātes prognozēšanai

5816

Stradiņš P.
06.2027
Cilvēka sirds mitrālā vārstuļa struktūrelementu biomehāniskās īpašības un struktūra

1475

Studers P.
07.2062
Reģionālā analgēzija pacientiem pēc ceļa locītavas endoprotezēšanas operācijām: efektivitātes, blakusefektu un drošības salīdzinājums dažādos režīmos

1515

Šķesters A.
04.1208
Selēna deficīta saikne ar paaugstinātiem hroniskiem aknu struktūras bojājumiem un RNS-saturošā hepatīta (HCV) vīrusa mutabilitāti un agresivitāti

4669

Vanags I.
04.1200
Dzemdību izraisītās spriedzes ietekme uz pacientes hemodinamiku un jaundzimušā aktivitāti ķeizargrieziena operācijas laikā

5857

Zīdere V.
05.1859
Iedzimtu sirds patoloģiju prenatāla un postnatāla diagnostika un ārstēšana

2048

Kopā pa organizāciju: ........................................................

151 342


Rīgas Tehniskā universitāte
Kasjanovs V.
05.1842.1
Jauna tipa asinsvadu protēžu audu inženierija uz dabīgas un sintētiskas biodegradējamas karkasa pamatnes

3072

Kopā pa organizāciju: ........................................................

3072


Rīgas Austrumu slimnīca
Eņģele L.
05.1826
Perifērisko asins šūnu imunitātes efektoro mehānismu kvantitatīvie un funkcionālie rādītāji kuņģa-zarnu trakta vēža slimniekiem

7700

Kopā pa organizāciju: ........................................................

7700


P.Stradiņa Klīniskā universitātes slimnīca
Aksiks I.
05.1793
Epilepsijas ķirurģiskās ārstēšanas kritēriju izstrāde

4383

Babarikins D.
04.1107
Zemas kaulu minerāldensitātes un lūzumu profilakses taktika slimniekiem pēc nieres transplantācijas

4669

Bērziņš J.
04.1105
Autonomo (veģetatīvo) neiropātiju loma vazomotorās disfunkcijas klīnisko izpausmju patoģenēzē

4669

Bukovskis M.
05.1796
Persistējošas elpceļu infekcijas un glikokortikoīdu terapijas ietekme uz iekaisuma īpatnībām bronhiālās astmas un hroniskas obstruktīvas plaušu slimības slimniekiem

2048

Čerņevskis H.
05.1798
Kardiovaskulārā riska novērtēšana terminālas nieru mazspējas pacientiem

4383

Danilāns A.
04.1106
Nesteroidālo pretiekaisuma līdzekļu  izraisītās augšējās gremošanas trakta asiņošanas diagnostika un ārstēšana

4669

Doniņa S.
05.1799
Jaunu prognostisku faktoru izstrādāšana, novērtēšana un ieviešana plaušu vēžu gadījumos

7700

Dumpis U.
05.1800
Nozokomiālo infekciju prevalence un antibiotiku lietošanas izmaiņas P.Stradiņa Klīniskajā universitātes slimnīcā: prevalences pētījumi un analīze

7700

Jirgensons J.
05.1803
Simpātiskās nervu sistēmas nozīme arteriālās hipertensijas attīstībā un progresēšanā

4383

Kovaļovs S.
05.1804
Meticilīnrezistentā Staphylococcus aureus molekulārā tipēšana un patogenitātes faktoru identifikācija pacientiem ar hronisku kājas išēmiju

4383

Krieviņš D.
05.1805
Mazinvazīvās asinsvadu ķirurģijas metožu klīniskās efektivitātes un pacientu pēcoperācijas dzīves kvalitātes rezultātu novērtējums

4383

Kurme D.
04.1110
Smagas galvas traumas ārstēšanas metodes izstrāde un pilveidošana

3482

Martinsons A.
05.1806
Metabolītu loma nieru slimību patoģenēzē

7700

Mihailova I.
05.1807
Iekaisuma procesa un imunitātes traucējumu kopsakarības izpēte hroniskas nieru mazspējas slimniekiem predialīzes stadijā un ar peritoneālo dialīzi (PD)

4383

Miklaševičs E.
04.1165
Nozokomiālo infekciju izraisītāju molekulārā un filoģenētiskā analīze

8192

Orļikovs G.
04.1103
Aizkuņģa dziedzera ārējās sekrēcijas problēmas pie hroniska pankreatīta

4669

Pokrotnieks J.
04.1104
Augšējā gremošanas trakta audzēju riska faktoru izvērtējums Černobiļas avārijas seku likvidētājiem

4669

Pīrāgs V.
04.1113
Vairogdziedzera autoimūno un mezglaino slimību molekulāri ģenētisks raksturojums Latvijā

5857

Štifts A.
05.1810
Endoteliālā disfunkcija mikroalbuminūrijas, resp., nefropātijas patoģenēzē

4342

Vjaters E.
05.1812
Cilvēka urētera sienas biomehāniskie parametri

4383

Zeidlers I.
05.1813
Nervu sistēmas funkcionālā stāvokļa novērtējums un fizikālās medicīnas ārstēšanas iespējas interno slimību pacientiem

4383

Zvagule T.
06.1994
Galvas smadzeņu funkcionālā stāvokļa izvērtējums saistībā ar asins mononukleāro šūnu strukturālām novirzēm Černobiļas AES avārijas seku likvidēšanas dalībniekiem

4096

Kopā pa organizāciju: ........................................................

109 526


Tuberkulozes un plaušu slimību valsts aģentūra
Ozere I.
07.2040
T SPOT-TB tests tuberkulozes infekcijas diagnostikai BCG vakcinētiem bērniem

1638

Kopā pa organizāciju: ........................................................

1638


Kopā pa nozari: .............................................................


409 588